Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Kansainvälinen yhteisö kokoontuu kesäkuun lopulla Rioon arvioimaan maapallon tilaa ja sen eteen tehtyjä sitoumuksia. Rio+20-nimellä kulkeva YK:n kestävän kehityksen kokous havainnollistaa globaalin oikeudenmukaisuuden ongelmia.

Kansainvälinen yhteisö kokoontuu kesäkuun lopulla Rioon arvioimaan maapallon tilaa ja sen eteen teh­tyjä sitoumuksia. Rio+20-nimellä kulkeva YK:n kes­tävän kehityksen kokous havainnollistaa globaalin oikeudenmukaisuuden ongelmia. Kun valtiot jakavat oikeutta aidon globaaliyhteisön puuttuessa, oikeudenmukaisuus mää­räytyy vahvasti niiden etujen mukaan.

Kehittyville maille ympäristö ja työvoima näyttäytyvät ensi sijassa talouskehityksen välttämättöminä tekijöinä. Vau­raamman maailman puhe kestävän kehityksen sosiaalisista ja ekologisista ulottuvuuksista ei saa näiltä mailta vahvaa vasta­kaikua. Kehittyvä maailma ja monet uudet suurvallat, kuten Kiina, markkinoivat omaa käsitystään globaalista oikeudenmu­kaisuudesta. Sen nojalla kehittyvillä mailla on oikeus hyödyntää luonnonvaroja samoin kuin läntinen maailma niitä hyödynsi saattaessaan omaa modernia talousjärjestelmäänsä jaloilleen.

UP-lehden haastattelemalla Intian maatalouden kehityk­sestä vastaavalla ministerillä Jairam Rameshilla on sama kan­ta kansainvälisen ilmastopolitiikan tavoitteisiin. Rameshin mukaan kunkin maan on voitava sitoutua ilmastopoliittisiin tavoitteisiin maan talouskehityksen mahdollistamalla tavalla.

Erityisesti Yhdysvaltojen näkökulmasta asetelma, jossa maa tekisi kiristyvässä globaalissa kilpailussa kalliimpia sitoumuk­sia kuin keskeiset kilpakumppaninsa, kuten Kiina ja Intia, on kestämätön.

Kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen nykyisen valtiopohjaisen kansainvälisen järjestyksen turvin vaikuttaa mahdottomalta. Globaalit kokoukset julistetaan usein epäon­nistuneiksi jo etukäteen, ja suurvallat ovat silmiinpistävän eri­puraisia koettaessaan välttää velvoitteitaan niiden taloudellisten seuraamusten pelossa. Kokousten osallistujamaat jakautuvat usein erilaisiin samanmielisten ryhmiin, ja maapallon pelasta­miseksi tarvittava yhteishenki loistaa poissaolollaan.

Globaalin ympäristötietoisuuden heräämisestä on kaikes­ta huolimatta kulunut vasta reilut kaksi vuosikymmentä, ja suuressa osassa maailmaa ympäristön huomioon ottaminen on vieläkin uudempi ilmiö. Valtioidenväliset sitoumukset ovat onneksi vain yksi väline kestävän kehityksen edistämisessä; so­siaalisella ja ekologisella kestävyydellä on huomattava merkitys myös yrittäjien ja kuluttajien brändinä.

Globaalihallinnan rakenteiden uudistaminen ja vanhan valtajärjestelmän korvaaminen näyttävät vähintään yhtä vai­keilta tavoitteilta kuin ympäristönsuojelu. Visiot globaalista demokraattisesta järjestelmästä eivät ole muuttuneet kahdes­sa vuosikymmenessä yhtään konkreettisemmiksi, eikä läntisen maailman vähäinen into edistää visioita ole maailman väestö­kehitystä ajatellen yllättävä. Toisaalta voi myös kysyä, kuinka monta G20:n tapaista varjohallitusta YK-järjestelmä vielä kestää ennen kuin sen asema kyseenalaistuu lopullisesti.

Tässä UP-lehden numerossa tarkastellaan kestävän kehityk­sen teemoja. Kysymme, onko globaaleista ilmastoneuvotteluista mitään hyötyä kenellekään ja minkälaisia vaihtoehtoisia suunni­telmia voitaisiin laatia siltä varalta, että päästövähennystavoit­teissa epäonnistutaan. Kestävän talouden rakentaminen näyttää edellyttävän muutoksia myös niihin tapoihin, joilla hyvinvointia mitataan ja vertaillaan globaalisti. Esittelemme joitakin vaihto­ehtoja perinteiselle bruttokansantuotteen mittaamiselle.

Luomme myös katsauksen Ranskaan parlamenttivaalien alla. Vastavalittu presidentti François Hollande hyödynsi vaali­kampanjassaan ranskalaisten turhautumista kiristyvään talous­tilanteeseen. Kesäkuiset kansalliskokouksen vaalit näyttävät, kuinka vahvan mandaatin Hollande saa vasemmistolaiselle politiikalle Ranskassa – ja neuvotteluihin euroalueen muiden päättäjien kanssa.

UP-lehti toivottaa lukijoilleen aurinkoista kesää!

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP