Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Väestön keskimääräinen älykkyysosamäärä nousi eri puolilla maailmaa lähes sadan vuoden ajan. Uusiseelantilaisen älykkyystutkijan James Flynnin mukaan nimetty Flynn-efekti näyttää nyt pysähtyneen tai kääntyneen laskevaksi.

Väestön keskimääräinen älykkyysosa­määrä nousi eri puolilla maailmaa lähes sadan vuoden ajan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa älykkyysosamäärän ha­vaittiin nousevan 1930-luvulta alkaen noin kolme pistettä vuosikymmenessä, kun väestön keskiarvoksi on määritelty 100 pistettä. Älykkyystestejä on ajoittain jopa vaikeutettu, jotta keskimääräinen älykkyysosamäärä pysyisi vakiona.

Uusiseelantilaisen älykkyystutkijan James Flynnin mukaan nimetty Flynn-efekti näyttää nyt pysähtyneen tai kään­tyneen laskevaksi, kertoi maaliskuun Prospect-lehti. Flynn havaitsi tutkimuk­sessaan, että Britannian teinien älykkyys oli yllättäen laskenut kaksi pistettä vuo­sina 1980 – 2008.

Samanlaisia tuloksia on saatu eri tut­kimuksissa Norjan ja Tanskan asevelvol­lisilla teetetyissä testeissä. Tanskalaisten älykkyys kääntyi laskuun vuoden 1998 jälkeen ja norjalaisten 1990-luvun puo­livälin jälkeen.

Brittien älykkyys on laskenut erityi­sen selvästi siinä välkkyjen ryhmässä, joka on yleensä menestynyt testeissä par­haiten. Tämän ryhmän teinien älykkyys laski keskimäärin kuusi pistettä vuosina 1980 – 2008. Alle kymmenenvuotiaiden lasten älykkyys näytti sen sijaan edelleen nousevan.

Älykkyyden lisääntymistä on seli­tetty parantuneella koulutuksella, ter­veydellä, ruokavaliolla, tiedonvälityk­sellä ja muilla kulttuurisilla tekijöillä. Flynn puolestaan arveli, että vallitseva nuorisokulttuuri ja tietokonepelit tyh­mentävät nykyteinejä. Tanskassa tut­kijat epäilivät yhdeksi taantuvan kehityksen syyksi maan kouluopetuksen muutoksia.

Flynn-efekti näytti sen sijaan Kali­fornian yliopiston tutkimuksen mukaan olevan voimissaan Kenian maaseudulla vuosina 1984 – 1998. Koululaisten älyk­kyys kohosi tuona aikana yli 11 pistettä, selvästi nopeammin kuin länsimaissa aiemmin. Jos trendi on samanlainen muissa kehitysmaissa, teollisuusmaiden väestön keskimääräisessä älykkyydessä havaittu etumatka kapenee nopeasti.

EmeritusprofessoriTatu Vanhanen käynnisti kymmenen vuotta sitten vilk­kaan keskustelun paljon kritisoidulla tutkimuksellaan, jonka mukaan korkea keskimääräinen älykkyysosamäärä selit­täisi länsimaiden paremman taloudelli­sen menestyksen kehittyviin maihin näh­den. Selittäisikö taantuva älykkyytemme nyt myös taloutemme vajoamisen?

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP