Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kärki edellä

Jean-Claude Piris: The Future of Europe. Towards a Two-Speed EU? Cambridge University Press 2012, 176 s.

Kaisa Korhonen

Jean-Claude Piris seurasi EU:n perussopimusneuvotteluja jäsenvaltioiden aitiossa yli kahden vuosikymmenen ajan. Neuvoston lakimiehenä hänen työnsä oli löytää juridisesti toimivia ratkaisuja tilanteissa, joissa jäsenmaiden näkökannat menivät ristiin.

Jean-Claude Piris seurasi EU:n perussopimusneuvotteluja jäsenvaltioiden aitiossa yli kahden vuosikymmenen ajan. Neuvoston lakimiehenä hänen työnsä oli löytää juridisesti toimivia ratkaisuja tilan­teissa, joissa jäsenmaiden näkökan­nat menivät ristiin.

Piris kuuluu EU-myönteisten teknokraattien joukkoon, mutta hän ei ole keskitetyn liittovaltiomallin kannattaja. Hän ei usko EU:hun supervaltiona, mutta tietää nykyti­lanteen kestämättömyyden etenkin euroalueen kannalta.

Piris katsoo, että integraatio­myönteisimpien jäsenvaltioiden on aika tiivistää keskinäistä yhteistyö­tään. Uusi alku on mahdollinen ainakin EU:n jäsenvaltioiden sopu­suhtaisimmalle ryhmälle. Pirisin mallissa syvenevän integraation kärkiryhmä olisi väliaikainen, ja sen ulkopuolelle jäävät jäsenvaltiot voisivat liittyä ytimeen heti kun niillä olisi tarvittavat poliittiset ja taloudelliset valmiudet.

Piris tehostaisi EU:n poliittisen järjestelmän toimintaa pienentä­mällä toimielinten kokoa ja muut­taisi jäsenvaltioiden edustusta elimissä vastaamaan paremmin väestöeroja. Eurooppa-neuvoston ja EU:n neuvoston miniversiot teki­sivät kärkiryhmän päätökset yhdes­sä kansallisten parlamenttien edus­tajista muodostuvan uuden parla­mentaarisen elimen kanssa. Komis­sio olisi pääosin päätösten toimeenpanosta huolehtiva hallin­nollinen elin ilman yksinoikeutta lakialoitteisiin.

Suomen kaltaisissa pienissä jäsenmaissa, joissa perinteisesti on vaalittu komission valta-asemaa myös lainvalmistelussa, tällainen visio ei jää kritiikittä. Lisäksi Piris arvostelee nykyjärjestelmää eniten niissä kohdin, joissa on tehty myön­nytyksiä pienille valtioille perussopimuksia neuvoteltaessa.

Näihin lukeutuvat muun muassa suurten jäsenmaiden suhteellisesti pienempi edustus Euroopan parla­mentissa, korkea kynnys tukeutua määräenemmistöön päätöksenteossa ja periaate, jonka mukaan kustakin jäsenvaltiosta tulee yksi komissaari.

Jean-Claude Pirisin tulevaisuu­denvisiossa painottuu suurten jäsenvaltioiden näkökulma. Lisäksi siinä painotetaan kansallisten halli­tusten ja parlamenttien roolia EU:n päätöksenteossa Euroopan komis­sion ja parlamentin sijaan.

Pirisin visio on kuitenkin enem­män kuin yhden reaalipolitiikkaa ymmärtävän virkamiehen kannan­otto. Euroopassa ja etenkin Saksas­sa puhaltavat uudet tuulet. Jos kärkiryhmää ryhdytään rakenta­maan nykytilanteessa, sitä tuskin luodaan pienten valtioiden ehdoilla.

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP