Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

”Pienessä maassa syntyy helposti kaveriverkostoja”, kansanedustaja Birgitta Jónsdóttir sanoo. ”Tietovuotoja tarvitaan, koska mikään muukaan ei takaa läpinäkyvyyttä maassa, jossa kaikki tuntevat kaikki.”

Elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2009 Islannin yleisra­dioyhtiö RÚV:n uutisankkuri valmis­tautui kertomaan Kaupthing-pankin sisältä tulleesta asiakirjavuodosta. Viisi minuuttia ennen uutislähetyk­sen alkua kanavan johdolle toimi­tettiin oikeuden määräys, joka kielsi asian käsittelemisen. Uusi, kansallis­tettu Kaupthing oli onnistunut saamaan oikeudelta ennakkosen­suuripäätöksen.

Tietovuoto sisälsi lainakirjan, joka puhui karua kieltä siitä, miten holtittomasti pankit olivat lainan­neet rahaa omien johtajiensa tyhjää täynnä oleviin bisneksiin. RÚV:n toimitus ei halunnut päästää vuo­den suurinta uutista ohi. Lopulta toimittajat tekivät hätäratkaisun. Studio hiljeni ja ruutuun ilmaantui kymmeneksi sekunniksi vuotosivus­to Wikileaksin osoite. Seuraavien minuuttien aikana kymmenettuhan­net islantilaiset latasivat Wikileaksin sivulta Kaupthingin lainakirjan, josta RÚV ei saanut puhua.

”Pienessä maassa syntyy hel­posti kaveriverkostoja”, kansanedus­taja Birgitta Jónsdóttir sanoo. ”Tie­tovuotoja tarvitaan, koska mikään muukaan ei takaa läpinäkyvyyttä maassa, jossa kaikki tuntevat kaikki.”

Pian Kaupthing-vuodon jälkeen Wikileaksin kiistelty johtohahmo Julian Assange saapui Islantiin. Australialainen vietti pitkiä aikoja seuraavasta talvesta Reykjavikissa, ja juuri siellä hän ilmeisesti otti vastaan Irakista vuodetut Yhdysval­tain lähetystösähkeet, jotka kuohut­tivat maailmaa syksyllä 2010. Bir­gitta Jónsdóttir mainitaan bagdadi­laista ilmaiskua kuvaavan Collateral Murder -videon lopputeksteissä tuottajana.

Jónsdóttir ei enää ole yhteydes­sä entiseen yhteistyökumppaniinsa Julian Assangeen. Kaupthingin tietovuodosta alkanut Islannin ja Wikileaksin romanssi on viilennyt. Yhteistyöstä syntyi kuitenkin lakiko­koelma IMMI, Icelandic Modern Media Initiative, jonka tavoitteena on tehdä Islannista eräänlainen sananvapauden turvasatama ja houkutella maahan samalla ulko­maisia teknologiayrityksiä.

Toteutuessaan IMMI vahvistaa toimittajien lähdesuojaa, nostaa kunnianloukkauksen syytekynnystä, laajentaa julkisuuslakia ja suojelee verkossa toimivia yrityksiä syytteil­tä, jotka liittyvät yritysten asiakkai­den julkaisemaan sisältöön. Syytesuojapykälät yhdistettyinä Islannin halpaan energiaan ja viile­ään ilmastoon kiinnostanevat Googlen kaltaisia yrityksiä, jotka etsivät paikkoja jättimäisille palve­linkeskuksilleen.

Jónsdóttirilla on ollut kiire ajaa hanke läpi. Kriisistä seurannut po­liittinen liike-energia ei jatku ikui­sesti: islantilaisten moraalinen kra­pula näyttää olevan jo laantumassa, lopapeysa-puseroiden myynti las­kee eikä Jónsdottiria välttämättä valita ensi vuoden parlamenttivaa­leissa toiselle kaudelle. Toistaiseksi IMMI on kuitenkin myötätuulessa, ja ainakin puolet laeista hyväksyttä­neen vuoden 2012 aikana.

Jopa EU-parlamentti kehaisi Islannin jäsenyysneuvotteluihin liittyvässä päätöslauselmassaan IMMI:ä, vaikka uudistus uhmaa muun muassa unionin teletunniste­tietojen säilyttämistä koskevia direktiivejä. Unioni vaatii jäsenmai­den teleyhtiöitä ja internetpalvelun­tarjoajia säilyttämään tunnistetieto­ja asiakkaidensa viestinnästä – esi­merkiksi puheluiden, tekstiviestien ja sähköpostien ajankohtaa ja IP-osoitetta – vähintään kuuden kuu­kauden ajan. IMMI:n ansiosta säily­tysvelvoitteen on määrä lyhentyä ja mahdollisesti kaventua.

Jónsdottir toivoo lakien paranta­van samalla islantilaisen talousjour­nalismin tasoa ja ehkäisevän siten uusien kuplien muodostumista.

”Jos meillä olisi ollut IMMI aikai­semmin, moni meidän parhaista toimittajistamme ei olisi nyt tilan­teessa, jossa heidän kaikki aikansa kuluu oikeussaleissa taisteluun erilai­sia vaientamisyrityksiä vastaan”, Jónsdóttir sanoo.

”Niin kauan kun heillä on kes­keneräisiä oikeusjuttuja, heidän aikansa kuluu puolustautumiseen eivätkä he tee työtään.”

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP