Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Ashraf Khalil: Liberation Square. Inside the EgyptianRevolution and the Rebirth of a Nation. St. Martin’s Press 2012, 336 s.

Sanna Negus

Kahdeksantoista päivää viime keväänä muuttivat Egyptin peruuttamattomalla tavalla. Armeija pitää silti edelleen kiinni vallasta, ja mielenosoitukset jatkuvat. Jäikö vallankumous puolitiehen?

Kahdeksantoista päivää viime kevää­nä muuttivat Egyptin peruuttamat­tomalla tavalla. Tahririn eli Vapautuk­sen aukiolle kokoontunut mielenosoitus kasvoi kansanliikkeeksi, joka onnistui syöksemään maata 30 vuotta hallinneen presidentti Hosni Mubarakin vallasta.

Armeija tuli sen jälkeen väliin ja aset­ti väliaikaishallituksen. Joulukuun parla­menttivaaleissa islamistit veivät voiton, mutta armeija pitää edelleen kiinni val­lasta. Mielenosoitukset jatkuvat. Jäikö vallankumous puolitiehen?

Kairossa työskentelevä toimittaja Ashraf Khalil taustoittaa erinomaisesti vallankumoukseen johtaneita tapahtu­mia kirjassaan Liberation Square. Kha­lilin mukaan Mubarak ei ollut sadistinen diktaattori, kuten Irakin Saddam Hus­sein tai Syyrian edellinen presidentti Hafez al-Assad. Sen sijaan Mubarakin perimmäiseksi rikokseksi jää oman kan­sansa ylenkatsominen, Khalil kirjoittaa. ”Hän halveksui egyptiläisiä avoimesti ja niin kauan, että monet menettivät sekä itsekunnioituksensa että tunteen siitä, että voisivat vaikuttaa mihinkään ym­pärillään.”

Varsinkin nuorten tilanne oli Muba­rakin aikana toivoton: yliopistotutkinto ei taannut työtä, ja ilman työtä ei voinut muuttaa kotoa eikä mennä naimisiin. Khalil ehdottaakin, että vallankumouk­sessa oli myös paljon seksuaalista tur­hautuneisuutta. Ikävä kyllä se purkautui usein myös naisten ahdisteluna Tahrir-aukiolla.

Liberation Square ei valitettavasti ylety vallankumouksen jälkeisiin parla­menttivaaleihin saakka, uuden Egyptin syntyyn, kuten kirjan otsikko lupaa. Muslimiveljeskunnan arvioitiin jo en­nakkoon menestyvän joulukuun vaa­leissa, mutta vanhoillistien salafistien esiinmarssi ja neljänneksen paikkasaa­lis tulivat täytenä yllätyksenä. Salafistit olivat pitäneet pidätyksen pelossa niin matalaa profiilia Mubarakin aikana, että harva osasi ennustaa heidän suosiotaan.

Näkemättä jäi, että Egyptin maa­seudulla, jossa konservatiiviset arvot ja saudiarabialainen uskonnontulkinta ovat kovassa kurssissa, kannatettiin kyllä vallankumousta, muttei vallankumouk­sen airueita, liberaaleja nuoria – eikä etenkään naisia.

Vallankumousnuoret ovat jääneet paitsioon paitsi parlamentissa, myös pe­rustuslakia valmistelevassa neuvostossa. Islamistit ovat ohjailleet satajäsenistä neuvostoa, ja siksi liberaalit jäsenet ja koptikristityt vetäytyivät siitä protesti­na. He pelkäävät oikeutetusti, ettei uusi perustuslaki edusta kaikkia egyptiläisiä vaan vie Egyptiä lähemmäs islamilaista lainsäädäntöä. Perustuslaista on tarkoi­tus järjestää kansanäänestys.

Egyptissä on nyt saatu koolle ensim­mäinen demokraattisesti valittu parla­mentti vuosikymmeniin, mutta sillä ei ole vielä valtaa. SCAF eli valtaa pitävä sotilasneuvosto takaa vanhan väliai­kaisen hallituksen aseman kesäkuuhun saakka. Silloin pitäisi olla selvillä, kuka on Egyptin seuraava presidentti.

Armeijan tarrautuminen valtaan voi johtaa Egyptissä uuteen konfliktiin. Nuoret mielenosoittajat ovat palanneet Tahrir-aukiolle vaatimaan sotilasneu­voston eroa. Armeijan määräysvalta syö myös parlamenttivaalit voittaneen Muslimiveljeskunnan uskottavuutta, ei­kä kukaan tiedä, millaisesta vallanjaos­ta järjestö on lopulta sopinut kenraalien kanssa. Armeija haluaa turvata taloudel­liset etunsa, sillä sen lonkerot ulottuvat eri teollisuudenaloille.

Erityisesti nuorten kapinallisten mie­lestä vallankumous on jäänyt puolitiehen niin kauan kuin armeija on Egyptin joh­dossa. Mutta varmaa on se, että vallan­kumous muutti egyptiläisten mielentilan. Mubarakin hallinnon aikainen apatia ja toivottomuus katosivat ainakin hetkelli­sesti. Tosin niiden tilalle on tullut talou­dellinen epävarmuus ja turvattomuus. Ja varovainen toivo kirkkaammasta tule­vaisuudesta.

 
Ulkopolitiikka 2/2012

Ilmastopolitiikan B-suunnitelma

Antti Kivimäki

Yhden edistys, toisen taantumus

Antti Kivimäki

Ovatko ilmastoneuvottelut epäonnistuneet?

Antto Vihma

Espanja muutosten edessä

Teemu Sinkkonen

Euroopan unionin arkkitehti

Joonas Pörsti/UP

Slummien selviytyjät

Niina Oisalo

Vaihtuuko maailmanpoliisi?

Joonas Pörsti/UP

Miksi Maailmanpankin pääjohtaja on valittava Yhdysvalloista?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhteisen planeetan jakajat

Teija Tiilikainen

Tilastovelho

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Äly hoi

Joonas Pörsti/UP

Tarinatekniikoilla vihollista päin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nuori ja levoton

Juha Mäkinen/UP

Sitoumukset elintason mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puhtaan veden kysyntä kasvaa

Lauri Seppälä

Ei vain leivästä

Juha Mäkinen/UP

Kuluttaja, älä syyllisty

Hanna Nikkanen

EU pelkää kansan valtaa naapurustossaan

Kristi Raik

Kärki edellä

Kaisa Korhonen

Islanti vuonna nolla

Hanna Nikkanen

Islannin ja Wikileaksin romanssi uudisti medialait

Hanna Nikkanen

Myanmar avaa oviaan kurinalaisesti

Bart Gaens

Hollanden taikasana

Raine Tiessalo

Turvaneuvosto terästi otettaan

Janne Taalas

Alueelliset mahdit vastakkain

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa maksaa virheistään

Pekka Vahvanen

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Henri Purje

Kylmän sodan oppi-isästä tuli toisinajattelija

Kari Möttölä

Saksan vasemmisto etsii suuntaa

Yrjö Lautela

Jännitettä Vapautuksen aukiolla

Sanna Negus

Ministeri kuin luonnonvoima

Juha Mäkinen/UP

Radion sinfoniaorkesterin lippujen voittajat on arvottu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman suurimmat johtajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aavikon omistajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat ja kartta Tuomas Kortteinen/UP