Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Ukrainan valinnan hetki

Olga Shumylo-Tapiola

Presidentti Viktor Janukovytš tavoittelee parlamenttivaaleissa määräenemmistöä, jonka avulla hän voisi sanella perustuslain ja varmistaa uudelleenvalintansa vuonna 2015.

Vaaleilla on merkitystä erityisesti entisen Neuvostoliiton alueella, koska ne mittaavat järjestelmän toimivuutta. Ukrainassa järjestettiin vuosina 2006–2010 kahdet par­lamenttivaalit ja yhdet presidentinvaalit, jotka olivat reiluja ja vapaita. Lokakuun lopussa ukrainalaiset valitsevat jälleen uuden parlamentin.

Ukrainan demokratia on taantunut kahden viime vuoden ajan, ja vaalit tuskin muuttavat politiikan suuntaa. Istuvalla presidentillä on silti paljon pelissä. Aseman heikentyminen mer­kitsisi Viktor Janukovytšille todennäköisesti tappiota vuoden 2015 presidentinvaaleissa.

 

 

Parlamenttivaaleissa on käytössä marraskuussa 2011 säädetty uusi vaalilaki. Se tarkoittaa paluuta järjestelmään, jossa puolet kansanedustajista valitaan puoluelistoilta ja puolet niiden ulko­puolelta yhden edustajan vaalipiireistä. Laki kieltää vaaliliitot ja nostaa vaalikynnyksen kolmesta viiteen prosenttiin.

Laki säädettiin tällä kertaa hyvissä ajoin, toisin kuin vuonna 2010, jolloin pelisääntöjä muutettiin muutamaa viikkoa ennen paikallisvaaleja. Lainmuutokset vaikuttavat lähinnä oppositi­oon, jolla on nyt ollut aikaa sopeutua. Pitkän välirikon jälkeen Julia Tymošenkon Isänmaa-puolue (Batkivschyna) ja Arseni Jatsenjukin Muutosrintama (Front zmin) sulautuivat yhteen. Tymošenkon istuessa vankilassa puoluetta johtaa nyt Jatsenjuk.

Vaalilain muuttamisen taustalla on istuvan presidentin pyrkimys sementoida oma asemansa. Vaalilainsäädäntö on yksi keino muiden joukossa: uusi perustuslaki siirsi valtaa parlamentilta presidentille, ja oikeuslaitoksen uudistus asetti oikeusistuimet käytännössä presidentinhallinnon alaisuuteen.

Vaalilaki on hyödyllinen presidentin Alueiden puolueelle (PoR), jolla on käytössään sekä hallinnon voimavarat että rahaa. Laki ei silti takaa puolueelle vaalivoittoa. Saadakseen enemmistön parlamentissa puolueen on turvauduttava joko äänestäjien ostamiseen tai vaalituloksen manipuloimiseen. Äänestäjien lahjonta on jo alkanut. Hallitus jakaa rahaa sosi­aalisiin ohjelmiin, jotka presidentti on julkistanut vaalien alla.

 

 

Hallinto käyttää myös muita keinoja vaalitulosten rukkaami­seen. Maan perustuslakituomioistuin, joka on presidentinhallin­non määräysvallassa, on esimerkiksi kieltänyt ulkomailla asuvia Ukrainan kansalaisia äänestämästä vaalipiirien ehdokkaita – ulkomailla asuvat kannattavat pääsääntöisesti oppositiota.

Kun keskusvaalilautakunta jakoi Ukrainaa äänestysaluei­siin, se poikkesi yleensä käytössä olevasta hallinnollisesta kar­tasta. Joissain tapauksissa äänestysalueet vastaavat vaaleissa ehdolla olevien liikemiesten tehdaspaikkakuntia, joissa heillä on kiitollisia äänestäjiä. Lisäksi viranomaiset ovat aloittaneet hyökkäyksen riippumattomia tiedotusvälineitä vastaan. Valta­kunnansyyttäjä asetti kesällä televisiokanava TVi:n ja nettilehti Levyi Beregin johtajat syytteeseen.

 

 

Vaalien pääpuolueista presidentin PoR kerää kannatuksensa Ukrainan itä-ja eteläosista, kun taas opposition Batkivschyna tukeutuu maan länsi-ja keskiosiin. Viimeisimpien mielipide­tiedustelujen mukaan oppositio on kannatuksessa 1,5–5 pro­senttia hallitsevaa puoluetta edellä. On kuitenkin epäselvää, saako puolue kaikkien Tymošenkon ja Jatsenjukin entisten kannattajien äänet.

45 prosenttia ukrainalaisista ei ole vielä päättänyt, ketä äänestää. Mielipidetiedusteluiden mukaan lähes puolet äänestä­jistä ei luota vaikutusmahdollisuuksiinsa vaaleissa, ja osa heistä jää vaalipäivänä kotiin.

Osa epäröivistä äänestäjistä saattaa päätyä äänestämään pieniä puolueita, kuten Vitali Klitchkon UDAR-puoluetta tai Natalia Korolevskan johtamaa puoluetta Eteenpäin Ukraina (Ukraina – vpered!). Ne ovat vaalien uusia tulokkaita ja esiin­tyvät uuden sukupolven puolueina, jotka kilpailevat hallitsevan PoR:n ja vanhan opposition kanssa. Tulokkaiden ohjelmat ovat kuitenkin jääneet epämääräisiksi, ja jälkimmäistä on epäilty presidentinhallinnon tukemaksi liikkeeksi, jonka takana olisi PoR:n kansanedustaja ja oligarkki Rinat Ahmetov.

Hallitsevan PoR:n kannatus on puolestaan ollut laskussa puolueen peruskannattajien keskuudessa, sillä presidentti Janukovytš ei ole onnistunut täyttämään vuoden 2010 vaaleissaantamiaan lupauksia. Tämä ryhmä tuskin äänestää vanhoja oppositiopuolueita, mutta saattaa kääntyä kommunistien tai Korolevskan taakse.

Epävarmuus vaalien tuloksesta voi ajaa hallintoa vaalivilp­piin. Ukrainalaisen Democratic Initiatives Foundation -tutki­muslaitoksen kyselyn mukaan 61 prosenttia ukrainalaisista epäilee, että vaaleista tulee epärehelliset.

Vaalien tulokseen voivat vaikuttaa myös valtiontalouden tila sekä Tymošenkon vankeus. Toistaiseksi hallitus on tyynny­tellyt äänestäjiä sosiaalisilla ohjelmillaan. Tämä vaikeutuu, jos talouskriisi syvenee. Ukrainalta voi jäädä saamatta seuraava erä Kansainvälisen valuuttarahaston tuesta, jos Venäjä vaatii laina­ohjelman jäädyttämistä. Silloin Ukrainan hallinto olisi suojaton äänestäjien tyytymättömyyttä vastaan. Tymošenkon kannatus on rajallista, mutta hänen terveytensä heikkeneminen ja uudet oikeudenkäynnit voisivat lisätä opposition äänimäärää.

 

 

Presidentinhallinnon lähteet ovat antaneet ymmärtää, että jos vaalien tulos ei suosi hallitsevaa puoluetta, hallinto pyrkii painostamaan oppositiota ja yhden ehdokkaan vaalipiireistä valittavia kansanedustajia. Puolue tavoittelee kahden kolmas­osan määräenemmistöä, jotta se voi muuttaa perustuslakia ja siirtää presidentin valinnan parlamentille. Yhdistynyt oppositio yrittää estää tämän puhdistamalla puoluelistaa mahdollisista takinkääntäjistä.

Nykyisen perustuslain mukaan parlamentilla on vain nimeksi sananvaltaa, ja presidentti määrää tahdin. Vaikka oppositio saavuttaisi enemmistön, sen on vaikea ohittaa presidentin veto-oikeutta ja muuttaa perustuslakia sekä oikeus­laitoksen uudistusta, joiden avulla presidentti on keskittänyt vallan itselleen. Edes parlamentin enemmistö ei voi vaikuttaa pääministerin ja muiden hallituksen jäsenten valintaan. Parla­mentti voi nimittää ainoastaan valtiontilintarkastajan, jolla ei ole käytännössä juuri merkitystä Ukrainan politiikassa.

Ratkaiseviksi muodostuvat siten vasta vuoden 2015 presi­dentinvaalit, joissa päätetään Ukrainan tulevaisuudesta.

 

 

Parlamenttivaalit ovat EU:n kannalta yksi kolmesta virstanpylväästä, jotka unioni on asettanut ehdoksi suhteiden nor­malisoinnille Ukrainan kanssa. EU vaatii lisäksi vangittujen oppositiojohtajien ja -poliitikoiden vapauttamista sekä oikeus­laitoksen ja perustuslain uudistamista Euroopan neuvoston ohjeiden mukaan.

EU:n on kuitenkin hyväksyttävä, että onnistuneetkaan vaalit eivät muuta Ukrainan järjestelmäongelmia. Ukrainan palaut­tamiseksi oikealle tielle tarvittaisiin radikaaleja henkilövaih­doksia koko maan päättäjäkuntaan kaikilla poliittisilla ilmansuunnilla. Jää nähtäväksi, onko EU valmis aut­tamaan tässä muutoksessa.

Kirjoittaja on vieraileva tutkija CarnegieEurope -ajatushautomossa Brysselissä.

 
Ulkopolitiikka 3/2012

Voimanainen Venäjän valtaa vastaan

Teksti ja kuvat Veera Laine

Rahakas tieprojekti jyrää Himkin metsässä

Veera Laine

Johtaja kadotti suunnan

Joonas Pörsti/UP

Mustan ja mormonin kamppailu

Joonas Pörsti/UP

Yhdysvallat vuonna 1832

Joonas Pörsti/UP

Poliittisen johtajuuden muodoista

Henri Vogt

Ukrainan valinnan hetki

Olga Shumylo-Tapiola

Planeetta kuuluu lapsillemme

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Kortteinen/UP

Hauras valtio ei hyödy interventiosta

Olli Ruohomäki

EU:ta voi auttaa vain demokratia

Yrjö Lautela

Uuden ajan johtajuus

Teija Tiilikainen

Arjen oikeuksien puolustaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaarallinen avioliitto

Joonas Pörsti/UP

15-vuotiaana valtaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Silta yli kapean rajan

Juha Mäkinen/UP

Kompassi Kiinan johtajapeliin

Mikael Mattlin

Saksan ja Ranskan eripura on EU:lle hyväksi

Jonas Cullberg

Maailma kuulee heistä vielä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Skotlanti haaveilee itsenäisyydestä

Tim Judah

Aarteesta kiroukseksi

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkki vangitsee toimittajiaan

Saana-Maria Jokinen

Kuka tuo rauhan Syyriaan?

Marko Lehti

Politiikan paradokseja

Igor Torbakov

Väkivallatonta mainetta kannattaa suojella

Häly Laasme

Kulttuuri ohjaa kasvua

Lauri Tähtinen

Viattomuuden loppu

Niina Oisalo

Yksinäisten susien ulvontaa

Teemu Sinkkonen

Määränpäänä kaupunki

Janne Hopsu

Kekkosen ilosanomasta avoimeen Eurooppaan

Jarmo Virmavirta

Syyrian aseetonta vastarintaa rahoitetaan Saksasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Virallinen totuus johtajavalinnoista

Mikael Mattlin

Yhdysvallat katsoo Aasiaan ja Tyynellemerelle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Verkosta ääni vaiennetuille

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat Lens Politica