Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Planeetta kuuluu lapsillemme

Khaled Hosseini: Leijapoika. Otava 2004, 368 s.

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Kortteinen/UP

Afganistanilaisten leijapoikien tarina muistutti presidentti Tarja Haloselle, että vallanpitäjien pitäisi pysähtyä kuuntelemaan, mitä sanottavaa varttuvilla sukupolvilla on.

Amir ja Hassan ovat 1970-lu­vun Kabulissa eläviä pikku­poikia. Amir kuuluu Afga­nistanin etniseen enemmis­töön paštuihin ja Hassan syrjittyihin hazaroihin. Yksi on rikkaan perheen vesa, toinen saman rikkaan perheen va­rattoman palvelijan poika.

Yhteiskunnallisista eroista huoli­matta he ovat toistensa parhaita ystä­viä, leijanlennättäjäveljiä: he kilpailevat leijanlennätyksessä niin intohimoisesti, etteivät välitä, kun leijojen narut rikko­vat heidän kätensä.

Amir ja Hassan tulivat tutuiksi presi­denttiTarja Haloselle 2000-luvun puo­livälissä, kun afganistanilaissyntyisen Khaled Hosseinin teos The Kite Runner oli suomennettu. Halonen valitsi LeijapojanUlkopolitiikka-lehden uuden pals­tan avaukseksi; se on kirja, jota hän ei unohda.

Halonen sanoo muistavansa kir­jasta etenkin sen intohimon, jota pojat kokivat leijakilpailuja kohtaan. Saman fanaattisuuteen taipuva kiivasmielisyys näkyi Halosen mukaan poikien elämässä myöhemminkin: heidän ystävyydessään ja muissa ihmissuhteissaan sekä siinä, kuinka he suhtautuvat kohtaloonsa neu­vostomiehityksen, maanpakolaisuuden ja talebanhallinnon puristuksessa.

”Kirja oli yhtä aikaa raaka ja kau­nis. Se muistutti lukijalleen, että lapset ovat osa ihmiskuntaa, heidät on otetta­va huomioon ja heitä on kuunneltava”, Halonen sanoo.

Presidentin mukaan nykyisten päät­täjien pitää muistaa, että vaikka he teke­vät päätöksiä aikuisten ehdoilla, tulevien sukupolvien kuva maailmasta määrittyy näiden päätösten perusteella. Esimerkik­si lasten kokema väkivalta konfliktien keskellä vaikuttaa väistämättä siihen, kuinka lapset pystyvät vartuttuaan luot­tamaan muihin, ratkomaan konflikteja ja suhtautumaan vieraisiin kulttuureihin ja uskontoihin.

Halonen kertoo pohtineensa esimer­kiksi seksuaali-ja lisääntymisterveyttä koskevassa korkean tason työryhmässä, kuinka puolustaa lasten oikeuksia tule­vaisuuteensa. Halonen on johtanut YK:n väestörahaston UNFPA:n työryhmää Mo­sambikin entisen presidentin Joaquim Chissanon kanssa. Työryhmän tuloksia julkaistaan lokakuussa.

”On ihmeellistä, että vallanpitäjien tavoitteena voi olla vain se, kuinka tehdä omasta maasta suurempi kuin naapuris­ta”, Halonen toteaa ja viittaa esimerkiksi Kiinan ja Intian kilpailuun.

Lisäksi kirja avasi lukijalleen Afga­nistanin, ja koko Lähi-idän, yhteiskun­nallista ja kulttuurista kirjoa. Halosen mukaan kansainvälisessä politiikassa aluetta on tarkasteltu liian yksipuolisesti vain konfliktien läpi.

”Lähi-idässä valtioiden sisällä vai­kuttaa voimakkaita kulttuurisia yhtei­söjä. Valtiorakenteen lisäksi ihmisten elämää jäsentävät yhteiskunnalliset ja kulttuuriset jakolinjat, ja ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa kaikilla tasoilla.”

Entä millainen lukija presidentti Ha­lonen yleensä on?

”Aika sporadinen. Luen kaunokir­jallisuutta jaksoittain, mutta silloin kun luen, luen koko kirjan kerralla.”

Hyvä paikka lukemiseen on kuulem­ma lentokone, etenkin paluumatkoilla kansainvälisistä kokouksista, jos niistä ei tarvitse kirjoittaa raporttia.

”Silloin hyvä kirja on askel seuraa­vaan paikkaan. Eikä lentojen myöhästy­minenkään tunnu pahalta.”

 
Ulkopolitiikka 3/2012

Voimanainen Venäjän valtaa vastaan

Teksti ja kuvat Veera Laine

Rahakas tieprojekti jyrää Himkin metsässä

Veera Laine

Johtaja kadotti suunnan

Joonas Pörsti/UP

Mustan ja mormonin kamppailu

Joonas Pörsti/UP

Yhdysvallat vuonna 1832

Joonas Pörsti/UP

Poliittisen johtajuuden muodoista

Henri Vogt

Ukrainan valinnan hetki

Olga Shumylo-Tapiola

Planeetta kuuluu lapsillemme

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Kortteinen/UP

Hauras valtio ei hyödy interventiosta

Olli Ruohomäki

EU:ta voi auttaa vain demokratia

Yrjö Lautela

Uuden ajan johtajuus

Teija Tiilikainen

Arjen oikeuksien puolustaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaarallinen avioliitto

Joonas Pörsti/UP

15-vuotiaana valtaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Silta yli kapean rajan

Juha Mäkinen/UP

Kompassi Kiinan johtajapeliin

Mikael Mattlin

Saksan ja Ranskan eripura on EU:lle hyväksi

Jonas Cullberg

Maailma kuulee heistä vielä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Skotlanti haaveilee itsenäisyydestä

Tim Judah

Aarteesta kiroukseksi

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkki vangitsee toimittajiaan

Saana-Maria Jokinen

Kuka tuo rauhan Syyriaan?

Marko Lehti

Politiikan paradokseja

Igor Torbakov

Väkivallatonta mainetta kannattaa suojella

Häly Laasme

Kulttuuri ohjaa kasvua

Lauri Tähtinen

Viattomuuden loppu

Niina Oisalo

Yksinäisten susien ulvontaa

Teemu Sinkkonen

Määränpäänä kaupunki

Janne Hopsu

Kekkosen ilosanomasta avoimeen Eurooppaan

Jarmo Virmavirta

Syyrian aseetonta vastarintaa rahoitetaan Saksasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Virallinen totuus johtajavalinnoista

Mikael Mattlin

Yhdysvallat katsoo Aasiaan ja Tyynellemerelle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Verkosta ääni vaiennetuille

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat Lens Politica