Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Uuden ajan johtajuus

Teija Tiilikainen

Valtiollisiin johtajiin kiinnitetään edelleen huomio­ta nimenomaan ulkopoliittisina johtajina, vaikka maailmanpolitiikan valtarakenteet on jo aikaa sitten todettu muuttuneiksi ja valtioiden vallan katsottu kärsineen konkurssin. Kuluva vuosi on tässä suhteessa juhlavuosi: valtakaudet ovat katkolla yhtä hyvin Yhdysvalloissa kuin Kiinassa. Ranskassa presidentinvalta ehti jo keväällä vaihtua, samoin kuin Venäjällä ja Suomessa. Mikä on hyvää johtajuutta nykyisessä maailmanpolitiikassa? Mitä ulkopoliittisilta johta­jilta odotetaan ja toisaalta mitkä avut nostavat poliitikot ulko­poliittisten mahtimiesten tai -naisten sarjaan?

Aiemmin ulkopoliittisilta johtajilta vaadittiin erityistä valtioviisautta. Tällä viitattiin kykyyn hahmottaa valtion pe­rustavaa laatua olevat kansalliset edut monimutkaisessa pää­töksentekotilanteessa. Valtioviisauden logiikalla perusteltiin ja perustellaan monissa maissa edelleen ulkopolitiikan epädemokraattisia johtamistapoja. Sitä ovat jo pitkään haasta­neet opit, jotka korostavat demokratiaa ja avoimuutta hyvän ulkopolitiikan ohjenuorana. Demokraattisen rauhan teoria kannustaa valtioita siirtymään ulkopolitiikassaan demokraatti­seen päätöksentekoon, sillä demokratioiden uskotaan pystyvän rauhanomaiseen eloon keskenään.

Demokratioissa ulkopolitiikka nousee silti harvoin kes­keisten vaaliteemojen joukkoon. Kansa nostaa ulkopoliittiset johtajansakin valtaan useimmiten sisäpoliittisten teemojen perusteella. Näin kävi Ranskan presidentinvaaleissa ja näin tuntuu vaalikampanja etenevän myös Yhdysvalloissa.

Vaikuttaa siltä, että poliittinen elämä on tässä suhteessa jo sopeutunut valtioiden muuttuneisiin tehtäviin: Ulkopoliittinen johtajuus on muuttunut pragmaattiseksi toiminnaksi, jossa luovitaan tilanteesta toiseen ilman, että kurssia paalu­tettaisiin tiukasti ideologisiin periaatteisiin. Valtiollinen valta on muuttunut niin suhteelliseksi, että tällaiset periaatteet eivät enää välttämättä kantaisi pitkälle.

Hyvä ulkopoliittinen johtajuus korostuu nykymaailmassa kykynä perustella kansalaisille monisyisiä kansainvälispoliittisia päätöksiä ja valottaa niiden seurauksia. Visionäärisyys ja reto­riset taidot ovat nykypäivän valtioviisautta. Globaalisti suuria valtiomiestekoja tehdään enää harvoin valtion ruorissa. Sen sijaan vastuullisesta valtiollisesta tehtävästä saatu kokemus on pätevöittänyt monia johtajia suuriin tekoihin heidän tehtävästä vapauduttuaan, mistä Suomellakin on hyviä esimerkkejä kotikentällään.

Tässä UP-lehdessä tarkastellaan johtajuutta kansainvälisissä suhteissa. Yhdysvaltojen presidentinvaalien lähestyessä selvitetään, miten Yhdysvaltoja johdetaan, ja arvioidaan maan globaalin johtoaseman perustan kestävyyttä. Kiinassa johtajan­vaihdoksia edeltävät kovasti erilaiset tunnelmat kuin läntisissä demokratioissa. Lehdessä luodaan myös silmäys potentiaali­siin tulevaisuuden johtajiin ja arvioidaan EU:n johtajakaksikon Ranskan ja Saksan uutta suhdetta.


 
Ulkopolitiikka 3/2012

Voimanainen Venäjän valtaa vastaan

Teksti ja kuvat Veera Laine

Rahakas tieprojekti jyrää Himkin metsässä

Veera Laine

Johtaja kadotti suunnan

Joonas Pörsti/UP

Mustan ja mormonin kamppailu

Joonas Pörsti/UP

Yhdysvallat vuonna 1832

Joonas Pörsti/UP

Poliittisen johtajuuden muodoista

Henri Vogt

Ukrainan valinnan hetki

Olga Shumylo-Tapiola

Planeetta kuuluu lapsillemme

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Kortteinen/UP

Hauras valtio ei hyödy interventiosta

Olli Ruohomäki

EU:ta voi auttaa vain demokratia

Yrjö Lautela

Uuden ajan johtajuus

Teija Tiilikainen

Arjen oikeuksien puolustaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaarallinen avioliitto

Joonas Pörsti/UP

15-vuotiaana valtaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Silta yli kapean rajan

Juha Mäkinen/UP

Kompassi Kiinan johtajapeliin

Mikael Mattlin

Saksan ja Ranskan eripura on EU:lle hyväksi

Jonas Cullberg

Maailma kuulee heistä vielä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Skotlanti haaveilee itsenäisyydestä

Tim Judah

Aarteesta kiroukseksi

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkki vangitsee toimittajiaan

Saana-Maria Jokinen

Kuka tuo rauhan Syyriaan?

Marko Lehti

Politiikan paradokseja

Igor Torbakov

Väkivallatonta mainetta kannattaa suojella

Häly Laasme

Kulttuuri ohjaa kasvua

Lauri Tähtinen

Viattomuuden loppu

Niina Oisalo

Yksinäisten susien ulvontaa

Teemu Sinkkonen

Määränpäänä kaupunki

Janne Hopsu

Kekkosen ilosanomasta avoimeen Eurooppaan

Jarmo Virmavirta

Syyrian aseetonta vastarintaa rahoitetaan Saksasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Virallinen totuus johtajavalinnoista

Mikael Mattlin

Yhdysvallat katsoo Aasiaan ja Tyynellemerelle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Verkosta ääni vaiennetuille

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat Lens Politica