Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kekkosen ilosanomasta avoimeen Eurooppaan

Osmo Apunen: Silmän politiikkaa. Ulkopoliittinen instituutti 1961–2006. Otava 2012, 264 s.

Jarmo Virmavirta

Ulkopoliittisen instituutin perustehtäviä ovat kansallinen, tutkimukseen perustuva keskustelu ulkopolitiikasta sekä yhteyksien ylläpitäminen kansainvälisiin tutkimuslaitoksiin ja kansainväliseen keskusteluun. Osmo Apusen historiikin valossa UPI on onnistunut tehtävissään ainakin kohtuullisesti, myöhemmin jopa hyvin.

"Tutkimusinstituutti, joka ei tutkinut", otsikoi Helsingin Sanomat Jukka Tar­kan kirja-arvion Ulkopoliittisen instituu­tin (UPI) historiasta Silmän politiikkaa. Se oli huono tiivistys Osmo Apusen kir­jasta, joka todellisuudessa kertoo aivan toisenlaista tarina

UPIn perustehtäviä ovat kansallinen, tutkimukseen perustuva keskustelu ulkopolitiikasta sekä yhteyksien ylläpitämi­nen kansainvälisiin tutkimuslaitoksiin ja kansainväliseen keskusteluun. Apu­sen historian valossa UPI on onnistunut tehtävissään ainakin kohtuullisesti, myö­hemmin jopa hyvin.a 50 vuotta täyttänees­tä instituutista.


Apusen historiasta paljastuu, ettei keskustelu ollut pelkkää kuorolaulua suomettumisen aikanakaan. UPI oli perustettu julistamaan Paasikiven–Kekkosen linjan ilosanomaa, mutta ulkopoliittinen keskustelu ei ollut särmätöntä. Viimeis­tään demarien 1960-luvun lopulla lan­seeraama ”uusi ulkopolitiikka” toi kriit­tistä sävyä. Merkittävää on, että lähes kaikki ajan keskustelut käytiin Ulkopo­liittisen instituutin ympärillä. Näkyvim­piä keskustelijoita olivat Apusen lisäksi Jaakko Iloniemi, Risto Hyvärinen, Jaak­ko Kalela, Kari Möttölä, Jan-Magnus Jansson, Kalervo Siikala,Bengt Broms, Keijo Korhonen ja Max Jakobson.

Keskustelun foorumina toimi semi­naaritapahtumien lisäksi Ulkopolitiikka-lehti, tosin vuoteen 1971 asti Paasikivi-seuran julkaisuna. Lehti tarjosi foorumin myös kansainvälisesti tunnetuille kirjoit­tajille. 1990-luvun alussa lehti oli kuolla talousvaikeuksiin, ku

n Paasikivi-seurat lopettivat jäsentilauksiaan juuri silloin, kun ulkopoliittisen ympäristömme suuri muutos alkoi.

Instituutin toinen johtaja Jukka Huo­paniemi kävi 1960-luvun alussa tutus­tumassa Ruotsin ja Norjan vastaaviin laitoksiin. Pohjoismainen ulottuvuus kasvoi jo 1960-luvulla säännölliseksi yhteydenpidoksi. Instituutin johtajat al­koivat saada kutsuja Euroopan ulkopo­liittisten johtajien kokouksiin.

1970-luvulla syntyi yhteys Mosko­van kansainvälisten suhteiden instituut­tiin IMEMOon ja Washingtonin kansain­välisten suhteiden keskukseen CSIS:ään. Myöhemmin alkoivat eurooppalaiset kuviot nousta keskeisempään asemaan. Suomelle aktiivisempa

Kansainvälinen yhteydenpito avasi suomalaisille tutkijoille ja vaikuttajille mahdollisuuden saada tietoa ja esiin­tyä kansainvälisillä foorumeilla. Niiden avulla Suomi voi vaikuttaa ja vahvistaa asemaansa ulkomailla. Eurooppalaisten think tankien tasolla luotiin tuolloin si­tä tausta-ajattelua, jota integraatiossa on yritetty noudattaa. ”Taloudellista integraatiota ei voi edistää ilman poliit­tista yhdentymistä, ja poliittista yhden­tymistä ei pidemmän päälle voi ajatella ilman turvallisuuspolitiikkaa”, varoitteli kuitenkin Esko Antola.a tehtävää ajoivat niin Paavo Lipponen kuin Eurooppa-instituuttia Turussa johtava Esko Anto­la. Ulkopoliittisen instituutin pyrkimystä nousta aktiiviseksi osallistujaksi ei kui­tenkaan nielty purematta. Suomenmaan lisäksi Kalevi Sorsa suivaantui Lipposen aktiivisuudesta Euroopan suunnalla.

Kun Paavo Lipponen haluttiin UPIn johtajaksi, instituutille etsittiin Suomessa vaikuttavampaa roolia: piti mennä mu­kaan eurooppalaiseen keskusteluun. Lip­posen valinta vuonna 1989 toimi, vaikka toi myös jännitteitä. Muutokselle hetki oli yhdestoista.

Tapani Vaahtorannan kaudella asiatsujuivat vähemmin jännittein, koska Vaahtoranta ei ollut demari. Fyysisellä sijainnillakin näyttää olleen merkitys­tä. Kun UPI muutti Kansallisoopperan viereen, instituutin kansallinen tunnet­tuisuus lisääntyi ja tapahtumien suosio kasvoi. UPIn piiri laajeni. Tutkijoiden lausunnoilla oli kysyntää, heistä tuli tv-uutisten vakiokasvoja. UPI ja sen tutkijat alkoivat olla olemassa, kun olivat uuti­sissa. Kriittisyyden aste olisi voinut olla korkeampi, mutta hyvä näinkin.

Kirjoittaja on professori ja toimittaja, joka toimi Ulkopoliittisen instituutin halli­tuksen puheenjohtajana 1988–2003.

 
Ulkopolitiikka 3/2012

Voimanainen Venäjän valtaa vastaan

Teksti ja kuvat Veera Laine

Rahakas tieprojekti jyrää Himkin metsässä

Veera Laine

Johtaja kadotti suunnan

Joonas Pörsti/UP

Mustan ja mormonin kamppailu

Joonas Pörsti/UP

Yhdysvallat vuonna 1832

Joonas Pörsti/UP

Poliittisen johtajuuden muodoista

Henri Vogt

Ukrainan valinnan hetki

Olga Shumylo-Tapiola

Planeetta kuuluu lapsillemme

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Kortteinen/UP

Hauras valtio ei hyödy interventiosta

Olli Ruohomäki

EU:ta voi auttaa vain demokratia

Yrjö Lautela

Uuden ajan johtajuus

Teija Tiilikainen

Arjen oikeuksien puolustaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaarallinen avioliitto

Joonas Pörsti/UP

15-vuotiaana valtaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Silta yli kapean rajan

Juha Mäkinen/UP

Kompassi Kiinan johtajapeliin

Mikael Mattlin

Saksan ja Ranskan eripura on EU:lle hyväksi

Jonas Cullberg

Maailma kuulee heistä vielä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Skotlanti haaveilee itsenäisyydestä

Tim Judah

Aarteesta kiroukseksi

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkki vangitsee toimittajiaan

Saana-Maria Jokinen

Kuka tuo rauhan Syyriaan?

Marko Lehti

Politiikan paradokseja

Igor Torbakov

Väkivallatonta mainetta kannattaa suojella

Häly Laasme

Kulttuuri ohjaa kasvua

Lauri Tähtinen

Viattomuuden loppu

Niina Oisalo

Yksinäisten susien ulvontaa

Teemu Sinkkonen

Määränpäänä kaupunki

Janne Hopsu

Kekkosen ilosanomasta avoimeen Eurooppaan

Jarmo Virmavirta

Syyrian aseetonta vastarintaa rahoitetaan Saksasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Virallinen totuus johtajavalinnoista

Mikael Mattlin

Yhdysvallat katsoo Aasiaan ja Tyynellemerelle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Verkosta ääni vaiennetuille

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvat Lens Politica