Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Miten käy rahan, jos verkkopankkijärjestelmät kaatuvat?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Raha on viime vuosina muuttunut seteleistä ja kolikoista yhä enemmän digitaaliseksi. Kuinka digitaalisen rahan käy, jos verkkopankkijärjestelmät kaatuvat?

Raha on viime vuosina muuttunut seteleistä ja kolikoista yhä enemmän digitaaliseksi, ja etenkin suuri osa asiak­kaiden ja pankkien välisestä rahalii­kenteestä kulkee internetissä. Tilastokeskuksen viimevuotisten tietojen mukaan lähes neljä viidestä suoma­laisesta oli hoitanut pankkiasioitaan verkossa viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana.

Kuinka digitaalisen rahan käy, jos verkkopankkijärjestelmät kaatuvat, Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston yhteisvalvontatoimis­ton päällikkö Päivi Heikkinen?

”Jos yksi verkkopankkijärjestelmä kaatuisi, muiden pankkien verkkopalveluita voitaisiin edelleen käyttää. Ja vaikka joku onnistuisi kaatamaan kaikkien pankkien verkkopalvelut yh­tä aikaa, pankkipalvelut toimisivat ja maksuliikenne kulkisi edelleen kont­toreissa ja puhelinpalvelun avulla.”

”Pankkien omat tietojärjestel­mät, jotka sisältävät tiedot esimer­kiksi kunkin asiakkaan talletuksista, ovat erillään avoimesta internetistä. Samoin pankkien välinen maksulii­kenne, kuten katteiden vaihto ja kir­jausjärjestelmät, kulkee suojatuissa yhteyksissä internetistä irrallaan.”

”Verkkopalvelut ovat siis vain kanava, jota pitkin asiakas voi lä­hettää pankkiin toimeksiantoja. Verkkopalvelun kaatuminen vastaisi tilannetta, jossa yhtä pankin ovea ei saataisi auki mutta kolme muuta ovea toimisivat. Siksi asiakkaiden rahat oli­sivat turvassa, vaikka verkkopankkipalvelut kaatuisivat.”

 
Ulkopolitiikka 4/2012

Pitkä tie kullasta paperirahaan

Juha Tarkka, kuvitus Antti Valta

Luvassa myrskyisää

Joonas Pörsti/UP

Ylös velkakriisistä

Joonas Pörsti/UP

Kyberasekilpa kiihtyy

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Suomi turvaa kriittistä infrastruktuuria

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Putinin lojaali liittolainen

Katri Pynnöniemi, kuva A. Savin/Wikimedia Commons

Rokkia ja räjähdyksiä

Juha Mäkinen/UP

Euro saa jumalattaren kasvot

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Seikkailuja virtuaalisessa villissä lännessä

Heta Muurinen

BRICS-maat putoavat kelkasta

Pasi Nokelainen

Rahan lonkerot

Teija Tiilikainen/UP

Sitkeästi euron puolesta

Anna-Liisa Lilius

Sambia palasi markkinoille

Pasi Nokelainen

Eurooppa ulkoistaa jätteitään

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kanadan Kennedy isänsä jalanjäljillä

Juha Mäkinen/UP

Ystävyyttä ja kranaattitulta

Juha Mäkinen/UP

Miten käy rahan, jos verkkopankkijärjestelmät kaatuvat?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ylimaallinen mammona

Simon Critchley

Mikä kaupunki, mikä valuutta?

Juha Mäkinen/UP

Georgian uusi herääminen

Milja Komulainen

Kirjava itänaapurusto

Kristi Raik

Obaman jatkoaika

Jussi Hanhimäki

Yhdessä ennakkoluuloja vastaan

Anna Virkama

Kohti reunaa

Joonas Pörsti/UP

Kapitalismin uudet kasvot

Annina Aalto

Resurssiryntäilyn riskit

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Valtatyhjiö etsii täyttäjäänsä

Lauri Tähtinen

Siirtokuntien uhka Israelille

Timo R. Stewart

Poliittisesti yksinäinen presidentti

Juha Jokela

Jotta jokainen kuuluisi joukkoon

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Tutkimus valaiskoon politiikan tulevaisuutta

Hannu Mäntyvaara

Moskovan seireenilaulu Ukrainalle

Joonas Pörsti

Israelin oikeisto puolustaa asemiaan

Timo R. Stewart

Yhden valtion malli

Syksy Räsänen