Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Ylimaallinen mammona

Simon Critchley

On eriskummallista, että kuluneen vuoden kiivas talouskuohunta ei ole saanut useampia ihmisiä kysymään kaikkein olennaisinta kysymystä, joka koskee koko tämän angstin perimmäisiä syitä: mitä raha on?

On eriskummallista, että kuluneen vuoden kiivas talous­kuohunta ei ole saanut useampia ihmisiä kysymään kaikkein olennaisinta kysymystä, joka koskee koko tämän angstin perimmäisiä syitä: mitä raha on?

Raha on tietysti monia asioita: seteleitä ja taskuissa heliseviä kolikoita, todellista ja virtuaalista, pankeissa makaavaa rahaa ja älykästä rahaa, jolla on taipumus kadota ja muuttua aineet­tomaksi ja jota sysitään elektronisesti pitkin finanssiverkostojen vektoreita.

Tämä saattaa kelvata ensimmäiseksi, empiiriseksi kuvauk­seksi, mutta mitä raha todella merkitsee? Mikä on se rahan idea, johon nojaudumme, kun otamme rahaa vastaan, vaihdamme, tuhlaamme tai säästämme sitä?

Rahan ydin on luottamus ja lupaus. Se tulee esiin niin Englannin punnan sitoumuksessa ”Lupaan maksaa haltijalle vaadittaessa summan…”, Yhdysvaltain dollarin uskontunnus­tuksessa ”Turvaamme Jumalaan” kuin jokaisen eurosetelin ylä­reunan kirjainrimpsussa ”bce-ecb-ezb-ekt-ekp”, joka on kuin monikielinen monogrammi.

·

Rahan legitimiteetti perustuu toisin sanoen hallitsijan anta­maan säädökseen, korkeimpaan takuuseen siitä, että raha on kelpoa eikä väärennettyä. Rahan rakenne perustuu sitoumuk­seen, jonka logiikka kiertää kummallisella tavalla kehää: Raha lupaa olevansa kelvollista. Tuon lupauksen kelpuuttaminen on samalla tietyn rahallisen eetoksen hyväksymistä.

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että raha on – parhaassa tapauksessa – arvokkaampaa kuin paperi, jolle se on painettu. Käymällä kauppaa Yhdysvaltain dollareissa, tai missä muus­sa valuutassa tahansa, osoitamme luottavamme, että jokainen seteli pitää minkä lupaa.

Tällä eetoksella tai kehäpäätelmällä, jonka mukaan ”raha lupaa olla kelvollista”, on ylimmän vallan takaus. Kannattaa muistaa, että sovereign-punniksi kutsuttuja kultakolikoita alet­tiin lyödä Englannissa Henrik VII:n aikana vuonna 1489, ja niiden valmistus on jatkunut meidän aikaamme saakka. On välttämätöntä, että uskomme tähän voimaan, pankin ylimpään valtaan luoda uskoa, tai, kuten ennen oli tapana sanoa, siihen, että Fed has cred (Yhdysvaltain keskuspankki nauttii luotta­mustamme).

Luotto voi perustua vain uskoon ja luottamukseen, uskol­lisuuteen ja uskontoimitukseen. Kielihistorioitsijat ovat osoit­taneet, että uskon ja luottamuksen ideoiden sekä taloudellisen vaihdon muotojen välillä on vahva etymologinen yhteys. Joi­denkin Rooman valtakunnan kolikoiden kääntöpuolella oli kuvattuna Fides, luottamuksen jumalatar. Toimittaja David Wessel antoi taannoiselle kirjalleen nimeksiIn Fed We Trust, ”Turvaamme keskuspankkiin”.

Rahalla on teologinen ydin, joka perustuu uskontoimituk­seen. Voidaan jopa puhua eräänlaisesta rahallisesta kansalais­uskonnosta tai valuuttapatriotismista. Tämä tulee erityisen selvästi esille yhdysvaltalaisten asenteissa dollariin, varsinkin seteleiden silkkaan materiaaliseen laatuun. Sama näkyy brit­tien eurovastaisuudessa ja kummallisessa kulttuurisessa kiinty­myksessä rahaan, johon on painettu kuningattaren kasvokuva merkkinä ylimmän valtiaan vahvistuksesta. Ei pidä unohtaa, että kuningatar on samalla valtionkirkon pää.

Platon määrittelee simulacrumin joksikin, joka materialisoi olemattoman. Se on kuva jostain sellaisesta, jota ei todellisuu­dessa ole, kuten Poseidon-jumala tai lasten animaatiohahmo Puuha-Pete. Siitä rahassa minun mielestäni on kyse. Nyt kun kultakantaa ei enää ole, rahaa ylläpitävät vain uskontoimitus, uskomus, lupaus ja luottamus ylimpään valtaan. Voimme tosin kysyä itseltämme, kuinka todellista edes kullan arvo on – eikö se ole vain kellertävää metallia?

Hieman pidemmälle vietynä voidaan sanoa, että globaalin finanssikapitalismin ilmeisen jumalattomassa maailmassa raha on ainoa asia, johon meillä täytyy todella olla uskoa. Raha on se yksi ja ainoa todellinen Jumala, johon me kaikki uskomme. Uskoamme juhlistaa tavaroiden halumme, se fetisistinen mää­räysvalta, joka tavaroilla näyttää meihin olevan.

Emme niinkään arvosta tavaroita, joita rahalla saa. Ennemminkin me kunnioitamme itse rahaa, joka sallii meidän ostaa tavaroita.

Markkinapaikat täyttävässä kimaltavien brändien hou­kutuksessa emme himoitse esineitä niinkään brändeinä vaan mitattavissa olevien rahasummien ruumiillistumina. Pukeutu­malla merkkituotteeseen esittelemme rahaa, jolla pystyimme ostamaan tuotteemme.

Oman aikamme rahanvaihtajat eivät niinkään ole häpäis­seet temppeliä; tämän uskonnon palvontapaikoissa raha kulkee kädestä käteen eräänlaisessa uskonnollisen toimituksen per­verssissä parodiassa. Tätä kummallista messua me juhlimme katedraalimaisissa ostoskeskuksissa, jotka täyttävät maan.

Ymmärrämme kapitalismin väärin, jos julistamme, että kapitalismi on materialismia, joka koostuu kyltymättömästä tavaroiden halusta. Pikemminkin rakastamme rahaa, joka sal­lii meidän ostaa, sillä se vahvistaa uskoamme ja uudistaa sen ainoan teologisen perustan, jolle luottamuksemme maailmaan rakentuu.

Raha on metafysiikkamme. Se on Jumala, johon uskom­me. Ja kun usko murtuu, niin kuin viime vuoden aikana on dramaattisesti tapahtunut, ihmiset kokevat jotakin lähes us­konkriisin kaltaista.

Ainoa vastaus tähän kriisiin (kolmikolta Obama-Geithner-Summers yhtäällä ja Brown-Merkel-Sarkozy toisaalla) on ollut yritys palauttaa usko, pönkittää luottojärjestelmiä tekemällä hallituksista hätärahoittajia. Surullista kyllä – tai onneksi po­liitikkojen kannalta – ihmisten muisti on lyhyt. Heidän hetk­ellinen uskonkriisinsä huuhtoutuu unohduksen aaltoihin, sen päihittää taipumaton halu uskoa.

Shakespeareon valaissut tätäkin asiaa voimallisesti. Timon Ateenalaisen päähenkilö puhuttelee kultaista rahaa sanoilla ”Näkyvä jumala, jok’ yhteen juotat / Mahdottomat ja suuk­kosille laitat!” Toisin sanoen ei ole mitään, mitä rahalla ei voisi juottaa yhteen. Mutta tämä voidaan yhdistää myös toiseen sa­maisen näytelmän säkeeseen: ”Sa ihmiskunnan katuluuska”. Raha on sekä näkyvä jumala että pahainen portto.

·

Kuten eräs oppinut filosofi kerran totesi, raha on tarpeen ja kohteen välinen parittaja. Se asettaa kaikki esineet saataville ja esineellistää kaiken olevaisen, ennen kaikkea ihmiset. Yhteis­kunnassamme raha on ainoa tosi Jumala, kaikki on myytävänä ja jokainen on prostituoitu sikäli kuin minkään arvoa voidaan pohjimmiltaan määrittää rahallisesti.

Jotkut lukijat voivat tietysti esittää vastalauseen sanomalla, että lähestymistapani on kovin filosofinen eikä tunnu avittavan niitä, jotka ovat menettäneet asumuksensa ja sairausvakuu­tuksensa. Totta sekin! Mutta rahan eriskummallisuus onkin juuri se, kuinka jokin niin todellinen voi samaan aikaan olla niin petollista.

Shakespearen suomennos: Paavo Cajander

 
Ulkopolitiikka 4/2012

Pitkä tie kullasta paperirahaan

Juha Tarkka, kuvitus Antti Valta

Luvassa myrskyisää

Joonas Pörsti/UP

Ylös velkakriisistä

Joonas Pörsti/UP

Kyberasekilpa kiihtyy

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Suomi turvaa kriittistä infrastruktuuria

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Putinin lojaali liittolainen

Katri Pynnöniemi, kuva A. Savin/Wikimedia Commons

Rokkia ja räjähdyksiä

Juha Mäkinen/UP

Euro saa jumalattaren kasvot

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Seikkailuja virtuaalisessa villissä lännessä

Heta Muurinen

BRICS-maat putoavat kelkasta

Pasi Nokelainen

Rahan lonkerot

Teija Tiilikainen/UP

Sitkeästi euron puolesta

Anna-Liisa Lilius

Sambia palasi markkinoille

Pasi Nokelainen

Eurooppa ulkoistaa jätteitään

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kanadan Kennedy isänsä jalanjäljillä

Juha Mäkinen/UP

Ystävyyttä ja kranaattitulta

Juha Mäkinen/UP

Miten käy rahan, jos verkkopankkijärjestelmät kaatuvat?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ylimaallinen mammona

Simon Critchley

Mikä kaupunki, mikä valuutta?

Juha Mäkinen/UP

Georgian uusi herääminen

Milja Komulainen

Kirjava itänaapurusto

Kristi Raik

Obaman jatkoaika

Jussi Hanhimäki

Yhdessä ennakkoluuloja vastaan

Anna Virkama

Kohti reunaa

Joonas Pörsti/UP

Kapitalismin uudet kasvot

Annina Aalto

Resurssiryntäilyn riskit

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Valtatyhjiö etsii täyttäjäänsä

Lauri Tähtinen

Siirtokuntien uhka Israelille

Timo R. Stewart

Poliittisesti yksinäinen presidentti

Juha Jokela

Jotta jokainen kuuluisi joukkoon

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Tutkimus valaiskoon politiikan tulevaisuutta

Hannu Mäntyvaara

Moskovan seireenilaulu Ukrainalle

Joonas Pörsti

Israelin oikeisto puolustaa asemiaan

Timo R. Stewart

Yhden valtion malli

Syksy Räsänen