Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Poliittisesti yksinäinen presidentti

Hannu Lehtilä: Tarja Halonen – paremman maailman puolesta. Tammi 2012, 251 s.

Juha Jokela

Hannu Lehtilän elämäkerrallinen henkilökuva Tarja Halosesta on napakka ja vapautunut puheenvuoro presidentin elämästä, arvoista ja politiikasta.

Hannu Lehtilän elämäkerrallinen hen­kilökuva Tarja Halosesta perustuu keskusteluihin presidentin kanssa. Se on napakka ja vapautunut puheenvuoro presidentin elämästä, arvoista ja politii­kasta. Lehtilän tiivis tyyli sopii mainios­ti suorasanaisuudesta ja asiakysymysten hallinnasta tunnetun presidentin henki­lökuvaan.

Ulkopolitiikan näkökulmasta kirjan mielenkiintoisinta antia ovat presidentin ja valtioneuvoston välinen suhde sekä keskustelu Nato-jäsenyydestä. Halonen aloitti toimessaan karsituin valtaoikeuksin, ja hänen toisella kaudellaan presidentin valtaa yritettiin rajoittaa entisestään.

Kirja rakentaa kuvaa kansansuosi­on avulla vahvasti vallankahvassa pysy­neestä presidentistä ja puolustusvoimien ylipäälliköstä, joka johdonmukaisesti vastusti pyrkimyksiä edistää Suomen Nato-jäsenyyttä.

Halosen mukaan yritys karsia pre­sidentin valtaoikeuksia oli kytköksissä Nato-kysymykseen. Merkittävä väite jää kirjassa kuitenkin heitoksi, jolle ei esitetä selkeitä perusteluja.

Kirjassa puhuu myös poliittisesti yk­sinäinen presidentti. Halonen toteaa, että puoluetaustasta riippumatta pääministe­rit eivät olleet kiinnostuneita hyödyntä­mään presidentin osaamista.

Ulkoministerinä Halonen institu­tionalisoi ihmisoikeudet osaksi Suomen ulkopolitiikkaa. Presidenttinä hän alle­viivasi globaaleja kysymyksiä, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä kahdenvälisissä suhteissa sekä YK:ssa.

Konsensuksen ja yksiäänisyyden pinnan alla näkyy kuitenkin instituutioi­den välistä kilpailua sekä ulkopolitiikan päättäjien linjaerimielisyyksiä, ajoittain myös kunnon poliittista kamppailua. Henkilökuva avaa onnistuneesti Suomen ulkopoliittisen päätöksenteon arkitodel­lisuutta.

 
Ulkopolitiikka 4/2012

Pitkä tie kullasta paperirahaan

Juha Tarkka, kuvitus Antti Valta

Luvassa myrskyisää

Joonas Pörsti/UP

Ylös velkakriisistä

Joonas Pörsti/UP

Kyberasekilpa kiihtyy

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Suomi turvaa kriittistä infrastruktuuria

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Putinin lojaali liittolainen

Katri Pynnöniemi, kuva A. Savin/Wikimedia Commons

Rokkia ja räjähdyksiä

Juha Mäkinen/UP

Euro saa jumalattaren kasvot

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Seikkailuja virtuaalisessa villissä lännessä

Heta Muurinen

BRICS-maat putoavat kelkasta

Pasi Nokelainen

Rahan lonkerot

Teija Tiilikainen/UP

Sitkeästi euron puolesta

Anna-Liisa Lilius

Sambia palasi markkinoille

Pasi Nokelainen

Eurooppa ulkoistaa jätteitään

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kanadan Kennedy isänsä jalanjäljillä

Juha Mäkinen/UP

Ystävyyttä ja kranaattitulta

Juha Mäkinen/UP

Miten käy rahan, jos verkkopankkijärjestelmät kaatuvat?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ylimaallinen mammona

Simon Critchley

Mikä kaupunki, mikä valuutta?

Juha Mäkinen/UP

Georgian uusi herääminen

Milja Komulainen

Kirjava itänaapurusto

Kristi Raik

Obaman jatkoaika

Jussi Hanhimäki

Yhdessä ennakkoluuloja vastaan

Anna Virkama

Kohti reunaa

Joonas Pörsti/UP

Kapitalismin uudet kasvot

Annina Aalto

Resurssiryntäilyn riskit

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Valtatyhjiö etsii täyttäjäänsä

Lauri Tähtinen

Siirtokuntien uhka Israelille

Timo R. Stewart

Poliittisesti yksinäinen presidentti

Juha Jokela

Jotta jokainen kuuluisi joukkoon

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Tutkimus valaiskoon politiikan tulevaisuutta

Hannu Mäntyvaara

Moskovan seireenilaulu Ukrainalle

Joonas Pörsti

Israelin oikeisto puolustaa asemiaan

Timo R. Stewart

Yhden valtion malli

Syksy Räsänen