Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Demokratiaa yli rajojen

Teija Tiilikainen

Onko demokratia mahdollinen muuten kuin kansallisvaltion puitteissa, kysyy UP-lehden päätoimittaja Teija Tiilikainen pääkirjoituksessaan.

Onko demokratia mahdollinen muuten kuin kansallisvaltion puitteissa? EU:n vastustajien vas­taus on selkeä ei. He katsovat, että demokraatti­sesta EU:sta on turha haaveilla, koska unionilla ei ole kansaa eli demosta. Ei siis ole pohjaa demokraattisten toimintatapojen tai edustuksellisuuden kannalta välttämättö­mälle yhteenkuuluvuudelle.

Maailma on kuitenkin mennyt jo menojaan. Globaali talous- tai ympäristöpolitiikka ei enää vuosikymmeniin ole alistunut suvereenien valtioiden valtaan. Yhä useammat poli­tiikan alueet ovat sanoutuneet irti sellaisesta maailmasta, jota suvereenit valtiot rajoineen edustivat. Globaali finanssikriisi oli muuttuneen maailmanjärjestyksen yksi ilmentymä. Maailman epätoivoinen kamppailu ilmastonmuutosta vastaan on toinen.

Jos katsomme, ettei demokraattinen hallintatapa ole sovel­lettavissa kansallisvaltioiden ulkopuolella, voimme pikku hiljaa jättää hyvästit koko demokratian ihanteelle. Kansallisaatteen tenho saa edelleen monet uskomaan, että kyseinen poliittisen yhteiselon muoto edustaa jonkinlaista inhimillisen sivistyksen huipentumaa ja päätepistettä. Koska vain kansakunnan jäsenet ovat keskenään tasavertaisia, sopii tasavertaisuuteen perustuva kansanvaltainen hallintatapa vain kansakuntien yhteyteen.

Sekä eurooppalaisella että globaalilla tasolla on kuitenkin jo kauan taisteltu tätä näköalattomuutta vastaan. Kun globa­lisoituva talous kulkee kohti entistä suurempia yksiköitä, on de­mokraattisten mekanismien yksinkertaisesti seurattava perässä.Kun globa­lisoituva talous kulkee kohti entistä suurempia yksiköitä, on  de­mokraattisten mekanismien yksinkertaisesti seurattava perässä.

Demokratialla on monta ulottuvuutta; edustuksellisen demokratian käytäntöjä on kaikissa yhteyksissä mahdotonta toteuttaa. On kuitenkin sellaisia kansainvälisen päätöksenteon yhteyksiä, joissa jo päätöksenteon avoimuus ja vastuusuhtei­den selkeys olisivat suuria edistysaskeleita. Tämä koskee esimerkiksi erittäin byrokraattisiksi ja monimutkaisiksi muuttu­neita kansainvälisiä järjestöjä, joilla on paljon valtaa. Koska globalisaatiota ei voi pysäyttää, poliittisen mielikuvituksen on taivuttava uusille aaltopituuksille.

EU:ssa kunnianhimon on oltava korkealla, kun unionissa luodaan uusia demokratiamekanismeja. EU on suurelta osin liukunut soveltamaan samoja edustuksellisen demokratian käytäntöjä kuin jäsenvaltionsa ja päässyt käytännöissä suurin piirtein niin pitkälle kuin ilman liittovaltiota on mahdollista päästä. Tästä eteenpäin kulku kysyy todellista yhteiseuroop­palaista tahtoa. Toisaalta alueiden ja paikallisyhteisöjen äänet ovat unionin demokratiakonseptiin tukeutuen saaneet enem­män kaikupohjaa kuin puhtaasti kansallisvaltiopohjaisen jär­jestyksen nojalla.

Tässä UP-lehdessä tutkailemme demokratiaa ja sen olomuotoja kansallisvaltioiden ulkopuolella. Mitä EU:n demo­kratialle tapahtuu talouskriisin olosuhteissa, ja onko haave globaalista demokratiasta jäämässä ainaiseksi utopiaksi? Mitä demokratialla nykyisin ylipäätään tarkoitetaan?

Demokratiaan kytkeytyvät myös tämän lehden Britanniaa ja pohjoismaisuutta käsittelevät artikkelit. Lehdessä selvitetään, miten EU-kansanäänestystä kohti kulkeva Britannia sijoittaa itsensä Euroopan kartalle. Toisessa artikkelissa kysytään, miksei pohjoismaisilla arvoilla enää saavuteta kansainvälistä arvo­valtaa.

UP-lehti sai lukijoiltaan viime vuoden lopulla toteutetussalukijatutkimuksessa hyvän arvosanan. Lehden rakenteeseen, ulkoasuun ja ilmestymistiheyteen ollaan pääosin tyytyväisiä. Kaikkein kiinnostavimmiksi aiheiksi kyselyssä nousivat suur­valtapolitiikka ja maailmantalous. Lämmin kiitos kyselyyn osallistumisesta ja kannustuksesta! Palautetta saa antaa koska vain lehden ja sen tekijöiden sähköpostiosoitteisiin.

Kirjoittaja on Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja.

 
Ulkopolitiikka 1/2013

Kansallinen ja kansainvälinen etu yksissä kansissa

Lauri Tähtinen

Demokratiaa yli rajojen

Teija Tiilikainen

Ydinvoimaa, jawohl!

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kohti globaalia keynesiläisyyttä

Heikki Patomäki, kuvitus Antti Valta

Demokratian lyhyt historia

Joonas Pörsti/UP

Kansanvallan tulokkaat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden puolueen demokratia

Mark Waller

Kadonnutta kunniaa etsimässä

Juha Mäkinen/UP, kuva Jamieca/Flickr

Ulkomaantoimittajan opas

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Tikkanen/UP

Ei Arabiaa ilman šeikkejä?

Mikko Patokallio

Kongolaisten toivo

Maija Salonen

Kehitystavoitteet tarpeiden mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, grafiikka Kauko Kyöstiö

Korkein tuomari

Joonas Pörsti/UP

Aukeaako Nepalin umpisolmu?

Juha Mäkinen/UP

Vaaliväittely veljien kesken

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan uusi voimanainen

Joonas Pörsti/UP

Maltalla kaikki äänestävät – miehiä

Juha Mäkinen/UP

Vanhalle rajalle maineenpalautus?

Juha Mäkinen/UP

Miksi absoluuttinen köyhyysraja on 1,25 dollaria päivässä?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Horjahteleva demokratia

Joonas Pörsti/UP

Demokraattisempi rahaliitto

Teija Tiilikainen/UP

Eurooppa tahtoo vankistaa puolueitaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Keskiluokka kitisee Argenzuelassa

Mikael Wigell

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kurdikevät

Ari Kerkkänen & Mirva Helenius, kuva Mirva Helenius

Irakin jihadisteja taistelee nyt Syyriassa

Saana-Maria Jokinen

Britannian lähdön hinta

Heta Muurinen

Ison valinnan edessä

Toby Archer

Valistuneen optimistin käsikirja

Niina Oisalo

Kalatkin vedestä

Heta Muurinen

Teollisuuden uusi aika

Pekka Vahvanen

Eliitti estää kehityksen

Pasi Nokelainen

Gazalaisäidin nurja todellisuus

Sanna Negus

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Metsäkiista ratkaisi Kenian presidentinvaalit

Antti Erkkilä, kuva GovernmentZA/Flickr

UP:n juttutiimi menestyi aikakauslehtikilpailussa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP