Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kansanvallan tulokkaat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Arabimaista Libya ja Tunisia olivat viime vuoden menestyjiä Freedom House -ajatushautomon demokratiamittareilla.

Yhdysvaltalainen Freedom House -ajatushautomo arvioi vuosittai­sessa demokratiavertailussaan 195 valtion demokratian tilaa poliittisten oikeuksien ja kansalaisva­pauksien perusteella. Jos maa täyttäisi kaikki demokratiakriteerit täydellisesti, se saisi sata pistettä.

Libyan ja Tunisian pistemäärät pa­ranivat vuosina 2009–2012 peräti 35 pistettä. Se on yksi kaikkien aikojen no­peimmista muutoksista, ajatushautomo kirjoittaa Freedom in the World 2013 -raportissaan.

Libyassa kansankongressin vaalit su­juivat viime kesänä mallikkaasti. Ehdok­kaat edustivat erilaisia poliittisia taustoja ja maan eri alueita. Lisäksi ilmaisunvapaus ja kansalaisten poliittinen aktii­visuus lisääntyivät. Kansankongressiin valittiin 200 jäsentä, joiden tehtävänä on valita pääministeri ja järjestää par­lamenttivaalit kuluvana vuonna. Osa maasta ei kuitenkaan ole hallituksen vallan alla, ja maassa toimii paikallisia aseellisia ryhmiä ja islamistikapinallisia.

Tunisian uudet johtajat ovat puoles­taan sitoutuneet vahvistamaan kansalaisvapauksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Tunisiassa valtaa pitävät väliaikaishallitus ja perustuslakia säätävä kokous, joka julkaisi toisen perustuslakiluonnok­sen viime vuoden lopussa. Perustuslain säätäminen on kuitenkin viivästynyt poliittisten kiistojen vuoksi, ja taloustilanteen heikkous on syönyt hallituksen kannatusta.

Aidon kilpailun vaalidemokratiat

Freedom House mittaa poliittisia oikeuk­sia vaalien sujuvuudella, poliittisella plu­ralismilla ja politiikkaan osallistumisella sekä hallinnon toimivuudella. Kansalaisvapauksia tarkastellaan ilmaisun- ja uskonvapautena, kokoontumisen ja jär­jestäytymisen vapautena, oikeusturvana sekä henkilökohtaisina vapauksina.

Maat luokitellaan kolmeen katego­riaan: kokonaan, osittain tai ei lainkaan vapaa. Libya nousi viime vuonna ei-vapaiden maiden luokasta osittain va­paaksi, samoin kuin esimerkiksi Egypti. Tunisia säilyi osittain vapaana.

Sekä Libyasta että Tunisiasta on tullut kahden vuoden aikana vaalidemokratioita. Freedom Housen mu­kaan tämä luokittelu edellyttää neljän kriteerin toteutumista: monipuoluejär­jestelmän on perustuttava aitoon poliitti­seen kilpailuun, maassa on oltava yleinen äänioikeus, puolueiden on pystyttävä viestimään tavoitteistaan äänestäjille avoimesti ja vaalien on sujuttava hyvin.

Monen muun Lähi-idän maan demokratia on kahden vuoden takaisen arabikevään toiveikkuudesta huolimatta taantunut. Poliittiset ja kansalaisvapau­det heikkenivät Bahrainissa, Irakissa, Jordaniassa, Kuwaitissa, Libanonissa, Omanissa, Arabiemiraateissa ja sisällis­sotaa käyvässä Syyriassa.

Jutun oheen on listattu Freedom Housen maailman vapautta kuvaavan indeksin kymmenen nopeinta nousijaa ja äkkinäisintä laskijaa. Ensimmäinen luku kuvaa maan pistemäärän muutos­ta asteikolla nollasta sataan. Suluissa olevat luvut kuvaavat maan poliittisten oikeuksien ja kansalaisvapauksien tilaa asteikolla yhdestä seitsemään. Mitä pie­nempi luku, sitä enemmän vapauksia. 

10 lupaavinta nousijaa

 • Libya: 35 (4, 5)
 • Tunisia: 35 (3, 4)
 • Burma: 21 (6, 5)
 • Tonga: 18 (3, 2)
 • Egypti: 13 (5, 5)
 • Zimbabwe: 13 (6, 6)
 • Guinea: 11 (5, 5)
 • Moldova: 10 (3, 3)
 • Norsunluurannikko: 9 (5, 5)
 • Georgia: 9 (3, 3)

10 äkkinäisintä laskijaa

 • Mali: -46 (7, 5)
 • Madagaskar: -23 (6, 4)
 • Gambia: -20 (6, 6)
 • Guinea-Bissau: -20 (6, 5)
 • Bahrain: -18 (6, 6)
 • Ukraina: -16 (4, 3)
 • Etiopia: -15 (6, 6)
 • Eritrea: -10 (7, 7)
 • Ruanda: -10 (6, 6)
 • Jemen: -10 (6, 6)

Lue myös: Kohti globaalia keynesiläisyyttäDemokratian lyhyt historia ja Yhden puolueen demokratia.

 
Ulkopolitiikka 1/2013

Kansallinen ja kansainvälinen etu yksissä kansissa

Lauri Tähtinen

Demokratiaa yli rajojen

Teija Tiilikainen

Ydinvoimaa, jawohl!

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kohti globaalia keynesiläisyyttä

Heikki Patomäki, kuvitus Antti Valta

Demokratian lyhyt historia

Joonas Pörsti/UP

Kansanvallan tulokkaat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden puolueen demokratia

Mark Waller

Kadonnutta kunniaa etsimässä

Juha Mäkinen/UP, kuva Jamieca/Flickr

Ulkomaantoimittajan opas

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Tikkanen/UP

Ei Arabiaa ilman šeikkejä?

Mikko Patokallio

Kongolaisten toivo

Maija Salonen

Kehitystavoitteet tarpeiden mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, grafiikka Kauko Kyöstiö

Korkein tuomari

Joonas Pörsti/UP

Aukeaako Nepalin umpisolmu?

Juha Mäkinen/UP

Vaaliväittely veljien kesken

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan uusi voimanainen

Joonas Pörsti/UP

Maltalla kaikki äänestävät – miehiä

Juha Mäkinen/UP

Vanhalle rajalle maineenpalautus?

Juha Mäkinen/UP

Miksi absoluuttinen köyhyysraja on 1,25 dollaria päivässä?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Horjahteleva demokratia

Joonas Pörsti/UP

Demokraattisempi rahaliitto

Teija Tiilikainen/UP

Eurooppa tahtoo vankistaa puolueitaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Keskiluokka kitisee Argenzuelassa

Mikael Wigell

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kurdikevät

Ari Kerkkänen & Mirva Helenius, kuva Mirva Helenius

Irakin jihadisteja taistelee nyt Syyriassa

Saana-Maria Jokinen

Britannian lähdön hinta

Heta Muurinen

Ison valinnan edessä

Toby Archer

Valistuneen optimistin käsikirja

Niina Oisalo

Kalatkin vedestä

Heta Muurinen

Teollisuuden uusi aika

Pekka Vahvanen

Eliitti estää kehityksen

Pasi Nokelainen

Gazalaisäidin nurja todellisuus

Sanna Negus

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Metsäkiista ratkaisi Kenian presidentinvaalit

Antti Erkkilä, kuva GovernmentZA/Flickr

UP:n juttutiimi menestyi aikakauslehtikilpailussa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP