Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kehitystavoitteet tarpeiden mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, grafiikka Kauko Kyöstiö

Globaalia kehitystä voitaisiin kehitystaloustieteilijä Andy Sumnerin mukaan vauhdittaa, jos lineaarisesta kehityksen käsitteestä luovuttaisiin.


Globaalia kehitystä voitaisiin kehi­tystaloustieteilijä Andy Sumnerin mukaan vauhdittaa, jos lineaarisesta kehityksen käsitteestä luovuttaisiin. Kansainvälistä yhteistyötä on ohjannut ajatus siitä, että kehitys etenee kaikkial­la kuten rikkaissa teollisuusmaissa kohti entistä parempia elinoloja.

Sumnerin mukaan kehitys pitäisi käsittää moniulotteisemmin: huomioon pitäisi ottaa kunkin maan inhimillisen kehityksen ja taloudellisen autonomian sekä poliittisten vapauksien ja kehityk­sen kestävyyden yhdistelmä. Kehitysta­voitteet pitäisi asettaa kullekin ryhmälle erikseen.

Sumner jakaa kehittyvät maat vii­teen kategoriaan. Ensimmäisessä köy­hyys ja aliravitsemus ovat yleisiä, poliit­tiset vapaudet ovat vähissä ja talous on riippuvainen maataloudesta ja kehitys­avusta. Ryhmään kuuluu sekä matalan tulotason maita, kuten Kongon demo­kraattinen tasavalta, että keskitulotason maita, kuten Sambia – ja Intia.

Toiseen ryhmään kuuluvat luonnon­varoistaan riippuvaiset maat, joissa poliittiset vapaudet ovat vähissä mutta köyhyys ei ole niin räikeää kuin ensim­mäisen ryhmän maissa. Ryhmään kuu­luu matalan tulotason maita, kuten Tšad, ja keskitulotason maita, kuten Vietnam.

Kolmannessa ryhmässä Kenian, Guatemalan ja Kolumbian kaltaisten maiden kehitysongelmia ovat räikeä eriarvoisuus ja riippuvuus kehitysavus­ta, ulkomaisista investoinneista sekä siirtolaisten rahalähetyksistä. Toisaalta köyhyys on keskimääräistä vähäisem­pää, ja demokraattinen järjestelmä toimii melko hyvin.

Neljäs ryhmä koostuu suhteellisen tasa-arvoisista nousevista talouksista, joissa kehitystä jarruttavat poliittisten vapauksien puute ja massiiviset hiilidi­oksidipäästöt. Esimerkiksi Kiina kuuluu tähän ryhmään.

Viidennen ryhmän nousevissa talouksissa köyhyys on vähäistä, talous­rakenne on monipuolinen ja demokratia toimii melko hyvin. Maita kuitenkin leimaa räikeä epätasa-arvoisuus. Ryh­mään kuuluvat esimerkiksi Etelä-Afrikka, Botswana, Turkki ja Brasilia.

Lue myös: Köyhyyden neljä paradoksia

 
Ulkopolitiikka 1/2013

Kansallinen ja kansainvälinen etu yksissä kansissa

Lauri Tähtinen

Demokratiaa yli rajojen

Teija Tiilikainen

Ydinvoimaa, jawohl!

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kohti globaalia keynesiläisyyttä

Heikki Patomäki, kuvitus Antti Valta

Demokratian lyhyt historia

Joonas Pörsti/UP

Kansanvallan tulokkaat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden puolueen demokratia

Mark Waller

Kadonnutta kunniaa etsimässä

Juha Mäkinen/UP, kuva Jamieca/Flickr

Ulkomaantoimittajan opas

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Tikkanen/UP

Ei Arabiaa ilman šeikkejä?

Mikko Patokallio

Kongolaisten toivo

Maija Salonen

Kehitystavoitteet tarpeiden mukaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, grafiikka Kauko Kyöstiö

Korkein tuomari

Joonas Pörsti/UP

Aukeaako Nepalin umpisolmu?

Juha Mäkinen/UP

Vaaliväittely veljien kesken

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan uusi voimanainen

Joonas Pörsti/UP

Maltalla kaikki äänestävät – miehiä

Juha Mäkinen/UP

Vanhalle rajalle maineenpalautus?

Juha Mäkinen/UP

Miksi absoluuttinen köyhyysraja on 1,25 dollaria päivässä?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Horjahteleva demokratia

Joonas Pörsti/UP

Demokraattisempi rahaliitto

Teija Tiilikainen/UP

Eurooppa tahtoo vankistaa puolueitaan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Keskiluokka kitisee Argenzuelassa

Mikael Wigell

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kurdikevät

Ari Kerkkänen & Mirva Helenius, kuva Mirva Helenius

Irakin jihadisteja taistelee nyt Syyriassa

Saana-Maria Jokinen

Britannian lähdön hinta

Heta Muurinen

Ison valinnan edessä

Toby Archer

Valistuneen optimistin käsikirja

Niina Oisalo

Kalatkin vedestä

Heta Muurinen

Teollisuuden uusi aika

Pekka Vahvanen

Eliitti estää kehityksen

Pasi Nokelainen

Gazalaisäidin nurja todellisuus

Sanna Negus

Köyhyyden neljä paradoksia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Metsäkiista ratkaisi Kenian presidentinvaalit

Antti Erkkilä, kuva GovernmentZA/Flickr

UP:n juttutiimi menestyi aikakauslehtikilpailussa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP