Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Verkkoon tarttuneet: Terroristien turvasatama

Juha Mononen

Internet on terroristien tärkein turvasatama, väittää Yhdysvaltain ulkoministeriön vuosittain kongressille laatima raportti Country Reports on Terrorism 2006. Fyysisten turvasatamien kuten hajoavien valtioiden ja vaikeasti hallittavien rajaseutujen rinnalla virtuaalivalkamat – internet, kansainväliset rahoitusmarkkinat ja globaali media – ovat raportin mukaan ”erittäin liikkuvia, vaikeasti seurattavia ja hallittavia”.

Terroristien turvasatamien tuhoaminen on oleellinen osa syyskuun 11. päivän iskujen kokemusten muokkaamaa Yhdysvaltain uutta turvallisuusstrategiaa ja maailmanlaajuista terrorismin vastaista sotaa. Käsite ”terroristimedia” tai ”terrorimedia” viittaa joukkoviestimeen, joka on jonkin tunnetun terroristijärjestön hallinnoima tai rahoittama.

Coalition against Terrorist Media, www.stopterroristmedia.org

Terroristien rahoittamia tai hallinnoimia mediatoimijoita vastaan suunnattu amerikkalainen järjestö, jonka pyrkimyksenä on vastustaa väkivallan ja vihan lietsontaa, uusien terroristien rekrytointia sekä terroristien kommunikointia. Järjestö perustettiin vastustamaan Libanonin Hizbollahin toimintaa mediassa, erityisesti al-Manar-televisiokanavaa.

Al-Manar, www.almanar.com.lb

Hizbollahin vuonna 1991 käynnistämä, Iranin rahoittama al-Manar-televisiokanava keskittyy Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin uutisointiin. Irakin sodan alettua al-Manar on uutisoinut laajasti miehityksestä. Televisiokanava on kielletty Yhdysvalloissa sekä monissa Euroopan maissa, muun muassa Ranskassa ja Espanjassa. Internetin välityksellä al-Manarin tuotanto on saatavilla kuitenkin kaikkialla. Al-Manar joutui myös Israelin ilmavoimien pommittamaksi Israelin ja Libanon välisen kriisin aikana kesällä 2006.

Cyber- eli virtuaaliterrorismin uhka on sokaissut monilta käytännön sovelluksilta, joilla uutta teknologiaa hyödynnetään perinteisen terrorismin toteuttamiseen. Terroristit käyttävät internetiä kommunikointiin eri solujen välillä ja kansainvälisen yleisön kanssa. Keskustelupalstat ja chat-huoneet tarjoavat mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja tietojen jakamiseen. Verkkosivuilla julkaistut materiaalit muodostavat virtuaaliharjoitusleirejä. Internet toimii terroristeille myös elintärkeänä varainhankinta- ja rekrytointikanavana.

Irakin sota verkossa

Irakin sotaa verkossa seuraavalle vastarintaliikkeiden toiminta voi vaikuttaa kaoottiselta. International Crisis Groupin raportin mukaan aseellinen vastarinta onkin edelleen osaksi mysteeri. Vastarintaa kuitenkin hallitsee muutama hyvin organisoitu ryhmä, joiden edistyneillä kommunikointimenetelmillä tuotetut säännölliset julkaisut haastavat perinteisten joukkoviestimien monopolin. Ryhmät ovat ICG:n mukaan herkkiä yleiselle mielipiteelle ja hyvin tarkkoja imagostaan.

Internet on myös Irakin vastarintaliikkeiden suosima ja säännöllisesti hyödyntämä viestin. Vastarintaliikkeet käyttävät verkkoa ryhmien väliseen dialogiin, eri poliittisten linjojen yhdistämiseen, taktiikoiden standardisoimiseen sekä tiedon jakamiseen uusista sotilastekniikoista. Sen avulla ne hakevat oikeutusta väkivallan käytölle, toiminnalleen sekä vihollisen kriminalisoinnille.

Vastarinnan alkaessa vuonna 2003 ryhmien kommunikointi oli varsin alkeellista, viestit epäselviä, eikä niillä ollut juurikaan näkyvyyttä verkossa. Sodan pitkittyessä viestinnästä on tullut uskottavampaa. Vastarintaliikkeen uudesta itsevarmuudesta kertoo myös viestinnän ammattimaistuminen.

Al-Jabha al-Islamiya lil-Muqawama al-’Iraqiya (JAMI, Islamic Front of the Iraqi Resistance), www.jaamiiraq.com

JAMI on esimerkki yhteistyössä toimivien vastarintaliikkeiden viestinnästä. Erilaisten aseellisten ryhmien julkisivujärjestönä JAMI ylläpitää kattavaa arabiankielistä verkkosivua.

Terroristimedian vastainen sota

Irakin sota on kiihdyttänyt terroriverkkosivujen lisääntymistä. Sivujen määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa alle 100:sta lähes 5 000:een. Internetistä on tullut uuden virtuaalisodankäynnin rintama.

Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisten rinnalle on syntynyt tehokkaita, yksittäisten kansalaisten aloitteista syntyneitä järjestöjä, jotka jäljittävät terroristien välistä yhteydenpitoa arabiankielisiltä keskustelupalstoilta. Terroristimedian tarkkailussa ovat kunnostautuneet esimerkiksi Steven Emerson (www.investigativeproject.org), Neil Doyle (www.terrortracker.co.uk) sekä Rita Katz (www.siteinstitute.org).

Järjestöistä eniten julkisuutta ovat saaneet Society for Internet Research (www.sofir.org), Intel Center (www.intelcenter.com), Internet Haganah (www.internet-haganah.com), lännen ja Lähi-idän kielikuilun kaventamisessa hyödyllinen MEMRI (www.memri.org/iwmp.html) sekä RAND. Counter Terrorism -blogi kokoaa yhteen terrorismin vastaisen sodan asiantuntijat.

RAND (Voices of Jihad Database), www.rand.org/research_areas/terrorism/database

RAND:in ylläpitämä tietokanta kokoaa jihadistien verkkosivuilta julkaisuja, jotka valaisevat terroristien maailmankuvaa, poliittisia pyrkimyksiä sekä toimintatapoja. Materiaali on käännetty englanniksi.

Counterterrorism Blog, www.counterterrorismblog.org

Terrorismin asiantuntijoiden blogi, joka pitää ajan tasalla terrorismin vastaisen taistelun tapahtumista. Blogin kohdeyleisönä ovat Yhdysvaltain päättävien elinten virkamiehet sekä ajankohtaisista terrorismiuutisista ja syvemmistä analyyseista kiinnostuneet kansalaiset.

Terroristimedian vastainen sota on ehtinyt jo herättää huolta vapaan tiedonvälityksen puolesta. Näkemykset terroristimediasta vaihtelevat vihan lietsonnan tuominnasta vapaan tiedonvälityksen ylistämiseen. ”Al-Qaidan televisioksi” tituleeratun Al-Zawra (www.alzawraa.tv) -televisiokanavan esimerkki ei rohkaise taistelussa terroristimediaa vastaan. Kanavan sulkeminen johti lähetysten laittomaan ulosajamiseen sekä sisällön radikalisoitumiseen – avoimeen anti-shiialaisuuteen ja antiamerikkalaisuuteen. Kun Al-Zawra julistettiin vastarintaliikkeen ”viralliseksi” televisiokanavaksi, sen katsojaluvut kasvoivat räjähdysmäisesti.

Arabiankielisten saittien seuraaminen on hankalaa kieltä taitamattomalle. Googlen kääntämisohjelman beetaversio kääntää arabiankieliset verkkosivut englanniksi: www.google.com/translate