Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Miten osallistuminen Afganistanin kriisinhallintaan on parantanut Suomen puolustuskykyä?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Poliitikot ja viranomaiset ovat perustelleet Suomen osallistumista Afganistanin kriisinhallintaoperaatioon muun muassa sillä, että operaatiossa saatua kokemusta voidaan hyödyntää Suomen oman puolustuskyvyn kehittämisessä. Kuinka osallistuminen Afganistanin operaatioon on kehittänyt puolustuskykyä, puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö Esa Pulkkinen?

”Kun sotilaat toimivat normaaleis­ta olosuhteista poikkeavissa oloissa, ti­lanne on kuin pysyvä kertausharjoitus. Osallistuminen kriisinhallintaoperaa­tioihin kehittää kansainvälistä yhteis­toimintakykyä, mikä on perusedellytys esimerkiksi sotilaallisen avun vastaan­ottamisvalmiudelle. Lisäksi voidaan verrata oman sotilaallisen koulutuksen tasoa ja toimintatapoja muihin ja ottaa muilta tarvittaessa oppia.”

”Afganistanissa voidaan harjoitel­la myös esimerkiksi henkilönsuojausta ja tiedusteluoperaatioita. Taitoja tar­vittaisiin, jos Suomessa olisi vastaava, epävakaa tilanne. Lähes sodan kaltai­sessa tilanteessa päästään harjoittele­maan erikoissuorituskykyjä, kuten tilanteita, joissa ilmasta osoitetaan maassa sijaitsevia maaleja. Erikoissuo­rituskykyjä ei opeteta Suomen asevel­vollisille, vaan niitä on päästävä har­joittelemaan muiden maiden kanssa.”

”Lisäksi Afganistan on ollut so­tilaiden varustuksen ja erityyppisten ajoneuvojen testausmahdollisuus. Sa­moja varusteita käytetään myös koti­maan puolustuksessa.”

 
Ulkopolitiikka 2/2013

Maailma houkuttelee

Juha Mäkinen/UP, kuva Eeva Anundi

Afganistan ansaitsee paremman kertomuksen

Juha-Matti Seppänen & Oskari Eronen

Kiinan kosiskelu jakaa naapurustoa

Mikael Mattlin, kuvitus Antti Valta

Talouseliitti kaappasi Intian

Niina Oisalo

Myanmarin nuorallatanssi

Bart Gaens, kuva Asia Society/Flickr

Arktinen hysteria

Juha Mäkinen/UP

Saksan valta punnitaan syyskuussa

Veera Laine, kuva European Parliament/Flickr

Maakaappareita oomme kaikki

Henri Purje

Länsi sallii laittoman asekaupan

Janne Hopsu

Neljä kuvaa tulevaisuudesta

Teija Tiilikainen/UP

Kuolema rauhansankarille?

Juha Mäkinen/UP

Kenia vaatii veronsa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Saudit siirtävät viikonloppuaan

Juha Mäkinen/UP

Jännitteitä jättiläisten välillä

Juha Mäkinen/UP

Miten osallistuminen Afganistanin kriisinhallintaan on parantanut Suomen puolustuskykyä?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Intian on lakattava epäröimästä

Raja Mohan

Kiina vahvistaa jalansijaansa Keski-Aasiassa

Teemu Naarajärvi

Eurooppa lämpenee liuskekaasulle

Antto Vihma

Pohjois-Irlannin kuuma kesä

Jyrki Ruohomäki

Venäjän uusvanha ulkopolitiikka

Sean Roberts

Ystävyyttä yli rajojen

Olli Turtiainen

Luottamus itää Kurdistanissa

Saana-Maria Jokinen

Hukkaan valunut vallankumous

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, Joonas Pörsti/UP

Köyhyydestä pakkotyöhön

Eliisa Mäkelä

Pakkotyö on miljardibisnes

Eliisa Mäkelä, Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Tuaregien kapina

Morten Bøås & Mats Utas

Uuden kylmän sodan ovella

Kimmo Mäkilä

Niiden puolesta joiden ääni ei kuulu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Läpileikkaus Putinin Venäjästä

Katri Pynnöniemi

Maailman tolkuttomin työ

Kirsti ja Raimo Lintonen

Onnea vuosikerran ja kirjalahjakortin voittajille!

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Tietoisuuden sanansaattaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuva Tuomas Tikkanen/UP