Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Maailmantalouden tukipylväät horjuvat

Teija Tiilikainen/UP

Kansainvälisessä talousjärjestelmässä tapahtuu kum­mia, kirjoittaa Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja Teija Tiilikainen.

Kansainvälisessä talousjärjestelmässä tapahtuu kum­mia. Kaupan sääntelyssä kuljetaan jälleen kohti pe­rinteisiä kahdenvälisiä sopimuksia, joita nyt solmi­taan kiivaaseen tahtiin. Trendi heijastelee Maailman kauppajärjestön WTO:n ympärille rakentuneen monenvälisen neuvottelujärjestelmän ongelmia. Vaikka kahdenväliset sopi­mukset lujittavat kumppanuussuhteita, ne saattavat luoda ym­päristöönsä uusia jännitteitä. Sopimusten ulkopuolelle jäävissä maissa kahdenvälisyys voi ruokkia pelkoja eriarvoistuvasta kohtelusta. Huoli yhtenäisen sääntelyjärjestelmän pirstoutu­misesta on perusteltu.

Kun kilpailu globaalissa taloudessa kiristyy, myös alueelliset vapaakauppajärjestelyt syventyvät. Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin perustamassa tulliliitossa on otettu lähivuosien tavoitteeksi laajamittaisen talousunionin perustaminen. Samoin Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestössä ASEANissa kuljetaan koh­ti EU:n mallin mukaisten sisämarkkinoiden avaamista. Omasta kriisistään huolimatta EU on edelleen varsin uskottava yhteis­työn malli monella ilmansuunnalla.

Kun globaali valtajärjestelmä on murroksessa, yleismaail­mallisia sääntelyjärjestelmiä on entistä hankalampi rakentaa. Myös globaaleissa rahoituslaitoksissa tuulee, mistä on esimerk­kinä Brics-maiden perustama alueellinen kehityspankki.

Ei ole samantekevää, minkälaisten menettelytapojen ja nor­mien varaan kansainvälistä taloutta rakennetaan tulevaisuudes­sa. Kaupan säännöt vaikuttavat esimerkiksi kuluttajansuojaan ja tuoteturvallisuuteen. Lähivuosina selviää, mahtuvatko uusi ja vanha maailma yhteisten neuvottelupöytien ääreen globaalipo­litiikan kysymyksissä vai ryhdytäänkö maailmaa rakentamaan alueellisille liittoutumille. Entä mikä on yhtenäisen kansainväli­sen oikeusjärjestelmän tulevaisuus? Jos sopimuksia ja yhtenäisiä tulkintakäytäntöjä tuottavia globaaleja neuvottelumekanismeja ei ole, myös oikeusjärjestelmä pirstaloituu.

Suomi ja koko EU ovat saaneet kokea oman osansa muu­toksesta. Kahdenvälisyys on nousussa myös EU:n ulkosuhteis­sa, mikä on muuttanut unionin perinteistä monenvälisyyttä painottavaa linjaa. Strategiset kumppanuudet ovat nousseet keskeiseksi konseptiksi, kun unioni parhaillaan neuvottelee ulkosuhteista ja kahdenvälisistä kauppasopimuksista paitsi Yhdysvaltojen myös esimerkiksi Kanadan, Japanin ja Intian kanssa. EU on aiemmin pyrkinyt kampeamaan kansainvälis­tä järjestystä monenvälisen yhteistyön uomiin, mutta nyt into näyttää olevan laantumassa, kun useimmat muut suurvallat painottavat kovin toisenlaista järjestystä.

Tässä UP-lehdessä arvioidaan Suomen mahdollisuuksia me­nestyä globaalin talousjärjestelmän muutoksessa. Kysymme asiantuntijoilta, miten Suomen olisi kehitettävä vahvuuksiaan selviytyäkseen talouskilvassa. Keski-Aasian esimerkki peilaa sitä, kuinka hankalia jännitteitä kauppapolitiikan eettisten ja taloudellisten näkökohtien välille voi muodostua.

Haastamme myös ryhmän nuoria suomalaisia politiikan vaikuttajia keskusteluun globaalien kysymysten ja Suomen ulkopolitiikan tulevaisuudesta. Näyttääkö maailman muutos erilaiselta nuorten näkökulmasta, ja miten käy suomalaisen ulkopolitiikan konsensusajattelun, kun uusi sukupolvi tarttuu ruoriin?

 
Ulkopolitiikka 3/2013

Maailmantalouden tukipylväät horjuvat

Teija Tiilikainen/UP

Siirtolaiset lähtevät Euroopasta

Anna Virkama, kuva Fields of View/Flickr

Suomen uusi nousu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Suomi haluaa Keski-Aasiaan

Heta Muurinen, kuva Peretzp/Flickr

Puhtaan sodan illuusio

Erik Nyström, kuva Cpl Mark Webster/Defenceimagery.mod.uk

Pelko ei jätä sormenjälkiä

Anaïs Marin

Kameleontti kanslerina

Yrjö Lautela

Pohjolakin haalii maata

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kartta Kauko Kyöstiö

Diplomaattinen vaihtoehto

Joonas Pörsti/UP, kuva Jaakko Kilpiäinen

Ruokaturvaa vapaakaupalla

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kirkkoslaavi ei kelpaa Lukašenkalle

Juha Mäkinen/UP

Norja tarvitsee upseereja ulkomailta

Juha Mäkinen/UP

Boikotin boikotointia

Juha Mäkinen/UP

Mannaa taivaasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Amerikoiden läpitunkematon liitos

Juha Mäkinen/UP

Miksi Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kykenemätön päätöksentekoon?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Suomi jakautuu voittajiin ja häviäjiin

Joonas Pörsti/UP

Uusi, vanha IMF

Matti Ylönen

Länsi purkaa kaupan esteitä

Johanna Jacobsson

Kaakkois-Aasiaan syntyy talousyhteisö

Markku Salomaa

Vienti edellä

Kristi Raik

Menneisyyden varjot

Kukka Ranta

Norja hakee energiaa yhä pohjoisempaa

Juha Mäkinen/UP

Saudit eivät pelkää enää

Liisa Liimatainen

Ketteröityykö Maailmanpankki?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nato-yhteistyö tarvitsee uusia muotoja

Juha Rainne & Teemu Sepponen

Ruoan uusi geopolitiikka

Niina Oisalo

Venäläistä rulettia Kašmirissa

Olli Ruohomäki

Politiikan ja taloustieteen synteesi

Juha Mäkinen/UP

Globaalin vallan rappio

Teija Tiilikainen/UP

Turkin johto ajoi itsensä ahtaalle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Läntinen järjestelmä säröilee

Justiina Dahl