Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Pelko ei jätä sormenjälkiä

William Dobson: The Dictator’s Learning Curve. Inside the Global Battle for Democracy. Anchor 2013, 352 s.

Anaïs Marin

Nykypäivän diktatuureja ei voi ylläpitää pelkästään väkivallalla ja propagandalla. Silmittömän sortopolitiikan tilalle on tullut mustamaalaus ja pelottelu, joilla oppositio ajetaan itsesensuuriin.

Arabikevään kaltaiset kansannousut ovat vuodesta 2011 lähtien ravistel­leet maailman maita Turkista Brasiliaan, viimeksi Bulgariaa. Niiden on arveltu enteilevän niin sanottua neljättä demo­kratian aaltoa.

Tämä ”globaali taistelu demokratian puolesta” on kuitenkin pahasti kesken. Eräät itsevaltaiset järjestelmät ovat op­pimis- ja sopeutumiskykynsä ansiosta erityisen sitkeitä.

Yhdysvaltalainen journalisti William Dobson on selvittänyt haastatteluilla Ve­näjällä, Venezuelassa, Kiinassa, Egyptissä ja Malesiassa, miten nämä autoritaari­set hallinnot ovat lujittaneet valtansa. Teokseen on koottu lausuntoja niin vi­ranomaisilta kuin vallanpitäjien vastus­tajilta. Näin on kiinnostavasti kartoitettu kummankin osapuolen selviytymisstra­tegioita.

Nykypäivän diktatuureja ei voi enää ylläpitää pelkästään väkivallalla ja pro­pagandalla, sillä kansalaisten mielivaltai­nen kohtelu voidaan tallentaa kännykkä­kameralla ja ladata hetkessä YouTubeen. Ylikansalliset viestintäkanavat, kuten in­ternet, uutiskanava Al-Jazeera ja sosiaali­nen media, ovat pakottaneet diktaattorit hiomaan keinojaan väestön pitämiseksi aisoissa.

He ovat ottaneet opiksi syrjäy­tettyjen diktaattorien virheistä ja alka­neet aiempaa hienovaraisemmin käyttää perinteisiä autoritaarisia selviytymiskei­noja, kuten pakottamista ja kriitikoiden ”halaamista kuoliaaksi”.

1900-luvun totalitaaristen hallitus­ten silmittömän sortopolitiikan tilalle on tullut mustamaalaus ja pelottelu, joilla oppositio ajetaan itsesensuuriin. ”Pelko ei jätä sormenjälkiä”, muistuttaa yksi Dobsonin haastattelemista aktivisteista.

Ilmiön huolestuttavuuden ymmär­tää, kun Dobson korostaa modernien autoritaaristen hallintojen kykyä mat­kia demokraattisia instituutioita ja siten manipuloida niitä. Vladimir Putinin ja maaliskuussa kuolleen Hugo Chávezin kaltaisten johtajien legitimiteetti perus­tuu lumevaaleihin. Kiinan hallitus taas ostaa yhteiskuntarauhaa käymällä muka dialogia kansalaisyhteiskunnan kanssa, vaikka todellisuudessa vain valtion pe­rustamat kansalaisjärjestöt ovat sallittu­ja. Kuten muuallakin maailmassa, niiden toimintaa valvoo salainen poliisi.

Vastarinta on kuitenkin järjestymäs­sä. Dobson palaa sellaisten kansanliik­keiden juurille, jotka ovat vuosien varrel­la kasvaneet, politisoituneet ja levinneet syntysijoiltaan: Ukrainan oranssi val­lankumous vuonna 2006, kevään 2007 opiskelijamielenosoitukset Venezuelassa, Egyptin yleislakko huhtikuussa 2008 ja Himkin metsän suojelijoiden oikeus­taistelu Venäjällä. Nämä episodit ovat yleisesti tunnettuja, niin kuin sekin, mi­ten kekseliäitä, uhrautuvia ja sisukkaita anonyymit vapaustaistelijat voivat olla.

Teos tarjoaa myös uutta tietoa eri maiden aktivistien solmimista yhteyk­sistä. Esimerkiksi Albert Einstein -insti­tuutin perustajan Gene Sharpin kirjoit­tamasta teoksesta From Dictatorship to Democracy on tullut eräänlainen väki­vallattoman vallankumouksen käsikir­ja, joka on ollut oppina protestiliikkeille ympäri maailman.

Dobsonin kirjassa seurataan muiden muassa erästä Tahrir-aukion bloggaajaa, joka osallistuu entisten Otpor-aktivistien vetämään seminaariin. Otpor oli serbia­lainen nuorisoliike, joka auttoi kaata­maan Slobodan Miloševićin vuonna 2000. Neuvomalla toisiaan diktatuurin vastustamisessa myös oppositioaktivistit oppivat uusia keinoja.

Sisältä katsottuna kamppailu muis­tuttaa kissa ja hiiri -leikkiä. ”Se joka väsyy, häviää”, muistuttaa Venezuelan oppositiojohtajaHenrique Capriles kir­jan haastattelussa.

Dobsonin katsaus moderniin autori­tarismiin päättyy optimistisella viittauk­sella Myanmarin yllättävään demokratia­kehitykseen: ovelimmatkin diktaattorit uuvuttaa heidän oman loppunsa pelko. Sen sijaan demokratiataistelijoilla, joita vankila ei ole pystynyt musertamaan, ei ole yleensä enää mitään menetettävää. Kirja on ansiokas kunnianosoitus heidän rohkeudelleen.

Kirjoittaja on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

 
Ulkopolitiikka 3/2013

Maailmantalouden tukipylväät horjuvat

Teija Tiilikainen/UP

Siirtolaiset lähtevät Euroopasta

Anna Virkama, kuva Fields of View/Flickr

Suomen uusi nousu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Suomi haluaa Keski-Aasiaan

Heta Muurinen, kuva Peretzp/Flickr

Puhtaan sodan illuusio

Erik Nyström, kuva Cpl Mark Webster/Defenceimagery.mod.uk

Pelko ei jätä sormenjälkiä

Anaïs Marin

Kameleontti kanslerina

Yrjö Lautela

Pohjolakin haalii maata

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kartta Kauko Kyöstiö

Diplomaattinen vaihtoehto

Joonas Pörsti/UP, kuva Jaakko Kilpiäinen

Ruokaturvaa vapaakaupalla

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kirkkoslaavi ei kelpaa Lukašenkalle

Juha Mäkinen/UP

Norja tarvitsee upseereja ulkomailta

Juha Mäkinen/UP

Boikotin boikotointia

Juha Mäkinen/UP

Mannaa taivaasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Amerikoiden läpitunkematon liitos

Juha Mäkinen/UP

Miksi Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kykenemätön päätöksentekoon?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Suomi jakautuu voittajiin ja häviäjiin

Joonas Pörsti/UP

Uusi, vanha IMF

Matti Ylönen

Länsi purkaa kaupan esteitä

Johanna Jacobsson

Kaakkois-Aasiaan syntyy talousyhteisö

Markku Salomaa

Vienti edellä

Kristi Raik

Menneisyyden varjot

Kukka Ranta

Norja hakee energiaa yhä pohjoisempaa

Juha Mäkinen/UP

Saudit eivät pelkää enää

Liisa Liimatainen

Ketteröityykö Maailmanpankki?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nato-yhteistyö tarvitsee uusia muotoja

Juha Rainne & Teemu Sepponen

Ruoan uusi geopolitiikka

Niina Oisalo

Venäläistä rulettia Kašmirissa

Olli Ruohomäki

Politiikan ja taloustieteen synteesi

Juha Mäkinen/UP

Globaalin vallan rappio

Teija Tiilikainen/UP

Turkin johto ajoi itsensä ahtaalle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Läntinen järjestelmä säröilee

Justiina Dahl