Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Ruokaturvaa vapaakaupalla

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kiina on kahden viime vuosikymmenen aikana onnistunut vähentämään aliravittujen määrää 100 miljoonalla, vaikka maan väestö on samaan aikaan kasvanut lähes 200 miljoonan ihmisen verran.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä vihreän vallankumouksen taustalla on ollut maatalousmaan siirtäminen kiinalaisten ruokaturvan kannalta olennaisten kasvien, kuten riisin ja vehnän vilje­lyyn, todetaan OECD:n ja FAO:n kesällä julkaisemassa raportissa.

Näiden kasvien viljelyä on voitu lisä­tä sen jälkeen kun Kiina liittyi Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi vuon­na 2001. Jäsenyyden ansiosta Kiina on voinut lisätä esimerkiksi juurikkaiden, sokerin ja rapsin tuontia. Viljelykel­poista maata on vapautunut ruokatur­van kannalta olennaisille kasvilajeille. Kiinan maataloustuotteiden kauppa on kasvanut WTO-jäsenyyden aikana noin 28 miljardista dollarista noin 156 mil­jardiin dollariin.

Raportin mukaan maataloustuotanto on lisääntynyt ja ruokaturva parantunut myös siksi, että Kiinan hallinto on panos­tanut maatalouskoneiden modernisoin­tiin ja esimerkiksi kastelujärjestelmien laajentamiseen. Lisäksi maatalouden ve­rotusta on kevennetty, mikä on nostanut maaseutuväestön tulotasoa. Maaseudun asukkaat ovat voineet käyttää ruokaan aiempaa pienemmän osan tuloistaan.

OECD ennustaa, että kiinalaisten henkeä kohti lasketut tulot yli kaksin­kertaistuvat seuraavan vuosikymmenen aikana, mikä lisää ruoan kysyntää hui­masti.

Kiinalaisten ruokaturvalle ei kuiten­kaan lupaa hyvää se, että jopa 40 pro­senttia Kiinan viljelykelpoisesta maasta on pilaantunut maaperän eroosion ja happamoitumisen takia. Siksi ruoka on tulevaisuuden Kiinassa aiempaa parempi bisnes. Siitä todistaa esimerkiksi kiina­laissijoittajien into haalia viljelymaata käyttöönsä ulkomailta.

 
Ulkopolitiikka 3/2013

Maailmantalouden tukipylväät horjuvat

Teija Tiilikainen/UP

Siirtolaiset lähtevät Euroopasta

Anna Virkama, kuva Fields of View/Flickr

Suomen uusi nousu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Suomi haluaa Keski-Aasiaan

Heta Muurinen, kuva Peretzp/Flickr

Puhtaan sodan illuusio

Erik Nyström, kuva Cpl Mark Webster/Defenceimagery.mod.uk

Pelko ei jätä sormenjälkiä

Anaïs Marin

Kameleontti kanslerina

Yrjö Lautela

Pohjolakin haalii maata

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kartta Kauko Kyöstiö

Diplomaattinen vaihtoehto

Joonas Pörsti/UP, kuva Jaakko Kilpiäinen

Ruokaturvaa vapaakaupalla

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kirkkoslaavi ei kelpaa Lukašenkalle

Juha Mäkinen/UP

Norja tarvitsee upseereja ulkomailta

Juha Mäkinen/UP

Boikotin boikotointia

Juha Mäkinen/UP

Mannaa taivaasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Amerikoiden läpitunkematon liitos

Juha Mäkinen/UP

Miksi Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kykenemätön päätöksentekoon?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Suomi jakautuu voittajiin ja häviäjiin

Joonas Pörsti/UP

Uusi, vanha IMF

Matti Ylönen

Länsi purkaa kaupan esteitä

Johanna Jacobsson

Kaakkois-Aasiaan syntyy talousyhteisö

Markku Salomaa

Vienti edellä

Kristi Raik

Menneisyyden varjot

Kukka Ranta

Norja hakee energiaa yhä pohjoisempaa

Juha Mäkinen/UP

Saudit eivät pelkää enää

Liisa Liimatainen

Ketteröityykö Maailmanpankki?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nato-yhteistyö tarvitsee uusia muotoja

Juha Rainne & Teemu Sepponen

Ruoan uusi geopolitiikka

Niina Oisalo

Venäläistä rulettia Kašmirissa

Olli Ruohomäki

Politiikan ja taloustieteen synteesi

Juha Mäkinen/UP

Globaalin vallan rappio

Teija Tiilikainen/UP

Turkin johto ajoi itsensä ahtaalle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Läntinen järjestelmä säröilee

Justiina Dahl