Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Venäläistä rulettia Kašmirissa

Bruce Riedel: Avoiding Armageddon: America, India and Pakistan to the Brink and Back. Brookings Institution Press 2013, 230 s.

Olli Ruohomäki

Kun Intia ja Pakistan seuraavan kerran ajautuvat todella vakavaan kriisiin, on odotettavissa korkeiden panosten näytelmä, jonka seuraukset voivat olla arvaamattomat.

Kuudentena elokuuta viisi intialais­ta sotilasta kuoli Kašmirissa Intian ja Pakistanin kiistellyllä rajalla. Päivää myöhemmin kaksi intialaista sotilasta haavoittui samalla rajalla. Pakistanin ar­meija kiisti osallisuutensa hyökkäyksiin, mutta intialaiset poliitikot syyttävät Pakis­tania militanttiryhmien tukemisesta alu­eella. Intian ja Pakistanin suhteissa eletään jälleen kriisin hallitsemisen aikaa, vaikka tarvittaisiin siirtymistä konfliktien ratko­miseen ja alueelliseen yhdentymiseen.

Intia ja Pakistan ovat ydinasevalto­ja, jotka ovat taistelleet keskenään neljä sotaa ja käyneet sodan partaalla useita kertoja. Viimeksi maiden suhteet kiristyi­vät äärimmilleen vuonna 2008 Mumbain terrori-iskun vuoksi. Sitä mukaa kun Pakistan ja Intia laajentavat ydinasear­senaaliaan, riski aseiden joutumisesta vääriin käsiin kasvaa.

Pakistanin sotilastiedustelu ISI vas­taa siitä, kuka kontrolloi maan ydinasei­ta. Bruce Riedelin mukaan se on myös keskeisesti kytköksissä eri terroristiryh­miin. Jotkut ryhmät, kuten Mumbain terrori-iskusta vastuussa ollut Lashkar-e-Taiba, ovat teknisiltä taidoiltaan ky­keneviä käyttämään taktista ydinasetta.

Kylmän sodan ajalta tuttu ydinase­valtioiden välinen kauhun tasapaino ei päde Etelä-Aasiassa. Atlantti erotti Yhdysvallat ja Neuvostoliiton, kun taas Intialla ja Pakistanilla on pitkä yhteinen maaraja. Tilanne muistuttaa enemmän venäläistä rulettia kuin molemminpuolis­ta pelotevaikutusta. Kun Intia ja Pakistan seuraavan kerran ajautuvat todella va­kavaan kriisiin, on odotettavissa korkei­den panosten näytelmä, jonka seuraukset voivat olla arvaamattomat.

Riedel analysoi kirjassaan Intian ja Pakistanin vaarallista suhdetta. Riedel on entinen CIA:n työntekijä, joka on erikoistunut Etelä-Aasiaan. Hän toimi neljän eri presidentin neuvonantajana ja työskentelee nykyisin tutkijana Broo­kings-instituutissa.

Intialla ja Pakistanilla on yhteiset juuret osana brittiläistä Intiaa, mutta maiden erot ovat suuria. Intia on maail­man suurin demokratia, kun taas Pakis­tanin johdossa ovat vuorotelleet sotilaat ja siviilit. Intian 1,2 miljardin väestö on maailman toiseksi suurin, ja Pakistan on nousemassa väestöltään viidenneksi suurimmaksi. Pakistanissa asuu lukuisia terroristeja, joista Osama bin Laden oli kuuluisin.

Kaikki Yhdysvaltojen presidentit Franklin Rooseveltista Barack Obamaan ovat tavalla tai toisella olleet tekemisissä alueen kysymysten kanssa. Kahdenkym­menen viime vuoden aikana Valkoinen talo on useasti joutunut puuttumaan Intian ja Pakistanin väleihin estääkseen ydinaseselkkauksen. Yhdysvallat on hal­linnut kriisiä hyvin, mutta Riedelin mu­kaan amerikkalaisista ei ole konfliktin ratkaisijaksi.

Yhdysvaltojen suurin virhe Etelä-Aa­siassa on se, että Washington on antanut Pakistanissa tukensa kenraaleille siviilien kustannuksella. Yhdysvallat on saanut näin vaikutusvaltaa Pakistanin asioihin, mutta samalla moni pakistanilainen on menettänyt uskonsa Yhdysvaltojen ky­kyyn edistää alueen vakautta. Kašmirin kysymyksen ratkaisu on avainasemassa, jotta voidaan siirtyä kriisinhallinnasta konfliktin ratkaisuun. Riedelin mukaan Pakistanin on irtisa­nouduttava terroristiryhmä Lashkar-e-Taiban tukemisesta. Siten intialaisten poliitikkojen olisi vastaavasti helpompi vakuuttaa kansalaisilleen, että Pakistan ei tue terroristeja.

Kašmiriin voisi soveltaa Euroopan historiasta tuttua Versailles’n sopi­muksen mukaista Saarin alueen mallia. Kašmir olisi rauhan ja kehityksen saareke Intian ja Pakistanin välissä. Rajoihin ei koskettaisi, mutta ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus mahdollistaisi alueen taloudellisen kehityksen. Pakistanin ja Intian tulisi johtaa tätä prosessissa. Rie­del katsoo, että Yhdysvalloilla voisi olla korkeintaan tukeva rooli.

 

Kirjoittaja on Etelä-Aasian tiiminjohtaja ulkoministeriössä.

 
Ulkopolitiikka 3/2013

Maailmantalouden tukipylväät horjuvat

Teija Tiilikainen/UP

Siirtolaiset lähtevät Euroopasta

Anna Virkama, kuva Fields of View/Flickr

Suomen uusi nousu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Suomi haluaa Keski-Aasiaan

Heta Muurinen, kuva Peretzp/Flickr

Puhtaan sodan illuusio

Erik Nyström, kuva Cpl Mark Webster/Defenceimagery.mod.uk

Pelko ei jätä sormenjälkiä

Anaïs Marin

Kameleontti kanslerina

Yrjö Lautela

Pohjolakin haalii maata

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kartta Kauko Kyöstiö

Diplomaattinen vaihtoehto

Joonas Pörsti/UP, kuva Jaakko Kilpiäinen

Ruokaturvaa vapaakaupalla

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kirkkoslaavi ei kelpaa Lukašenkalle

Juha Mäkinen/UP

Norja tarvitsee upseereja ulkomailta

Juha Mäkinen/UP

Boikotin boikotointia

Juha Mäkinen/UP

Mannaa taivaasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Amerikoiden läpitunkematon liitos

Juha Mäkinen/UP

Miksi Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kykenemätön päätöksentekoon?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Suomi jakautuu voittajiin ja häviäjiin

Joonas Pörsti/UP

Uusi, vanha IMF

Matti Ylönen

Länsi purkaa kaupan esteitä

Johanna Jacobsson

Kaakkois-Aasiaan syntyy talousyhteisö

Markku Salomaa

Vienti edellä

Kristi Raik

Menneisyyden varjot

Kukka Ranta

Norja hakee energiaa yhä pohjoisempaa

Juha Mäkinen/UP

Saudit eivät pelkää enää

Liisa Liimatainen

Ketteröityykö Maailmanpankki?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nato-yhteistyö tarvitsee uusia muotoja

Juha Rainne & Teemu Sepponen

Ruoan uusi geopolitiikka

Niina Oisalo

Venäläistä rulettia Kašmirissa

Olli Ruohomäki

Politiikan ja taloustieteen synteesi

Juha Mäkinen/UP

Globaalin vallan rappio

Teija Tiilikainen/UP

Turkin johto ajoi itsensä ahtaalle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Läntinen järjestelmä säröilee

Justiina Dahl