Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Globaalin vallan rappio

Moisés Naím: The End of Power. From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn’t What It Used to Be. Basic Books 2013, 306 s.

Teija Tiilikainen/UP

Valtiollinen valta rapautuu, koska sen keskeinen perusta ei ole enää entisellään, kirjoittaa Mosés Naím.

Valtiolliseen valtaan perustuva westfalenilainen kansainvälinen järjestys on jo moneen kertaan julis­tettu kuoliaaksi. Gobalisoituva talous nostaa valtaan uudenlaisia toimijoita, kuten suuryrityksiä, ja informaatio­teknologian muutokset ruokkivat kan­salaisyhteiskuntien verkottumista ja muuttavat lojaliteetteja.

Mosés Naímin keskeinen argumentti on, että jotakin on jäänyt tätä muutosta analysoitaessa huomaamatta: valtiolli­nen valta rapautuu, koska sen keskeinen perusta ei ole enää entisellään.

Vanhassa järjestyksessä suuri oli kaunista, keskusjohtoisuus oli vallan tae ja sotilaallinen voima avain globaa­liin valtaan. Naím pyrkii todistamaan, kuinka valtiollisen vallan kaikki keskei­set perustat ovat nyt rapautumassa, kun globaali keskiluokka kasvaa, liikkuvuus lisääntyy ja kommunikaatiojärjestelmät kehittyvät. Naímin mukaan suuri koko tai byrokraattinen hallintajärjestelmä ei takaa valtaa enää edes ei-valtiollisille toimijoille, kuten yrityksille, kirkolle tai ammattiyhdistysliikkeelle.

Mosés Naím on Carnegie Endow­ment for International Peacen tutkija ja Foreign Policy -lehden entinen päätoimit­taja. Hän toimi 1990-luvulla Venezue­lan kauppa- ja teollisuusministerinä ja Maailmanpankin johtokunnan jäsenenä.

Kirjan näkökulma on kuitenkin omaa valtaansa suojaavan suurvallan nä­kökulma. Vaikka pirstaloituvassa maail­manjärjestyksessä nähdään paljon hyvää, rivien välistä paistaa huoli Yhdysvaltain johtajuuden murenemisesta.

Kirjoittaja on Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja.

 
Ulkopolitiikka 3/2013

Maailmantalouden tukipylväät horjuvat

Teija Tiilikainen/UP

Siirtolaiset lähtevät Euroopasta

Anna Virkama, kuva Fields of View/Flickr

Suomen uusi nousu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Suomi haluaa Keski-Aasiaan

Heta Muurinen, kuva Peretzp/Flickr

Puhtaan sodan illuusio

Erik Nyström, kuva Cpl Mark Webster/Defenceimagery.mod.uk

Pelko ei jätä sormenjälkiä

Anaïs Marin

Kameleontti kanslerina

Yrjö Lautela

Pohjolakin haalii maata

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kartta Kauko Kyöstiö

Diplomaattinen vaihtoehto

Joonas Pörsti/UP, kuva Jaakko Kilpiäinen

Ruokaturvaa vapaakaupalla

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kirkkoslaavi ei kelpaa Lukašenkalle

Juha Mäkinen/UP

Norja tarvitsee upseereja ulkomailta

Juha Mäkinen/UP

Boikotin boikotointia

Juha Mäkinen/UP

Mannaa taivaasta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Amerikoiden läpitunkematon liitos

Juha Mäkinen/UP

Miksi Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kykenemätön päätöksentekoon?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Suomi jakautuu voittajiin ja häviäjiin

Joonas Pörsti/UP

Uusi, vanha IMF

Matti Ylönen

Länsi purkaa kaupan esteitä

Johanna Jacobsson

Kaakkois-Aasiaan syntyy talousyhteisö

Markku Salomaa

Vienti edellä

Kristi Raik

Menneisyyden varjot

Kukka Ranta

Norja hakee energiaa yhä pohjoisempaa

Juha Mäkinen/UP

Saudit eivät pelkää enää

Liisa Liimatainen

Ketteröityykö Maailmanpankki?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Nato-yhteistyö tarvitsee uusia muotoja

Juha Rainne & Teemu Sepponen

Ruoan uusi geopolitiikka

Niina Oisalo

Venäläistä rulettia Kašmirissa

Olli Ruohomäki

Politiikan ja taloustieteen synteesi

Juha Mäkinen/UP

Globaalin vallan rappio

Teija Tiilikainen/UP

Turkin johto ajoi itsensä ahtaalle

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Läntinen järjestelmä säröilee

Justiina Dahl