Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Vanhat viholliset yllättivät

Teija Tiilikainen/UP

Tiedustelu on vuosisatojen ajan ollut osa valtioiden enemmän tai vähemmän normaalia kanssakäymistä, mutta tämänkertaisissa vakoilupaljastuksissa oli uusi ulottuvuus, kirjoittaa Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja Teija Tiilikainen pääkirjoituksessaan.

Tietoverkkojen turvallisuus on kuluneena vuonna noussut maailmanpolitiikan polttopisteeseen. Ensin maailmaa hämmensi se, että Yhdysvallat oli vakoillut liittolaistensa puhelin- ja tietoverkkoja. Sitten kävi ilmi, että tietojärjestelmiä oli vakoiltu pitkään myös Suomes­sa, jossa ainakin ulkoministeriön järjestelmät olivat joutuneet systemaattisen tiedustelutoiminnan kohteeksi.

Tiedustelu on vuosisatojen ajan ollut osa valtioiden enem­män tai vähemmän normaalia kanssakäymistä, mutta tällä kerralla paljastuneissa toimissa oli uusi ulottuvuus.

Tietoverkkojen muodostamaan niin kutsuttuun kybermaa­ilmaan liittyy uudenlaisia uhkakuvia. Tietojärjestelmiin vai­kuttamalla voidaan ohjailla järjestäytyneen yhteiskunnan toi­mintoja tai jopa lamaannuttaa niitä. Järjestelmiin tallennettuja yksittäisten ihmisten henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää laajamittaisesti hyväksi rikolliseen toimintaan.

Tietoverkkoihin kohdistuvan urkinnan on näihin päiviin saakka ajateltu muodostavan kaikille valtioille yhteisen ongel­makentän, jossa rikollisina ovat pääasiassa muut kuin toiset valtiot. Niin suurten kuin pienten valtioiden strategiset tieto­järjestelmät ovat yhtä lailla haavoittuvaisia järjestäytyneen verkkorikollisuuden aiheuttamien uhkien edessä. Viime vuosina tietoverkkojen turvallisuuden on kuitenkin nähty kytkeytyvän myös valtioiden välisiin suhteisiin. Eurooppaa ja Yhdysvaltoja on yhdistänyt huoli Kiinan häikäilemättömyydestä verkkotie­dustelun alalla.

Hämmentävin piirre kuluneen vuoden verkkovakoilupaljas­tuksissa on, että paljastukset todistavat vanhojen uhkakuvien elinvoimaisuudesta: juhlapuheissa korostuva uusien yhteisten vihollisten torjunta muodostaa lopulta vain kulissin, jonka suojissa valtiot ovat siirtyneet taitavasti käyttämään verkko­maailmaa toistensa tarkkailemiseen.

Yhdysvallat on vakoillut vuosien ajan omia liittolaisiaan. Tieto yllätti ne, jotka olivat olettaneet, että keskinäinen luotta­mus oli poistanut tiedustelun tarpeen liittolaissuhteissa. Suomen tietoverkkojen vakoilijat ovat tätä kirjoittaessa vielä selvittä­mättä, mutta tässäkin tapauksessa kiinnostuksen kohde viittaa siihen, että syypää löytyy perinteisestä valtioiden maailmasta.

Lähi-idässä valtioiden maailma on vain yksi monista po­liittista toimintaa ohjaavista rakenteista. Tässä UP-lehden nu­merossa pureudutaan alueen poliittisten vastakkainasettelujen taustoihin. Avaamme etenkin islamin sisäisten uskonnollisten jakolinjojen merkitystä Lähi-idän konfliktien synnyssä. Lisäksi selvitämme, miltä Irakin demokratian tila ja tulevaisuus näyt­tävät kymmenen vuotta miehityksen jälkeen.

Lähi-idän konfliktit ovat jo pitkään haastaneet lännen ihmisoikeuspolitiikan ja uskottavuuden globaalina hyvänte­kijänä. Tässä numerossa pohdimme, onko läntinen ihmisoi­keuskäsitys nyt tulossa tiensä päähän uusien voimavaltioiden noustessa etenkin Aasiassa. Lisäksi kysymme, kuinka läntinen ihmisoikeuspolitiikka ankkuroituu kansainväliseen oikeuteen.

 
Ulkopolitiikka 4/2013

Vanhat viholliset yllättivät

Teija Tiilikainen/UP

Profeetan perintö

Teksti: Hannu Juusola, Kuva US Navy / Wikimedia Commons

Koskenniemen maailma

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kehitys laannuttaa konfliktit

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turva on tiukassa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan saaria hallitaan parhaiten

Joonas Pörsti/UP

Kehitysyhteistyön tulokset jäävät piiloon

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman pohjoisin raja

Juha Mäkinen/UP

Miksi Suomen pitäisi liittyä Natoon, jos Ruotsi liittyy?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkin poliittinen kulttuuri muuttui

Ahu Yigit

Islamismin jälkeen

Mikko Mäki

Lännen on joustettava Iranin ydinkiistassa

Tytti Erästö

Ihmisoikeuksia vai lännen oikeuksia?

Juha Mäkinen/UP

Kevennystä valkoisen miehen taakkaan

Noora Kotilainen

Perun keskiluokka kuluttaa ja protestoi

Anna Virkama

Keskinäisriippuvuus syvenee

Erkki Tuomioja

Puolustuspolitiikan vaihtoehdoista

Jukka Aminoff

Pankkiautomaatilla Myanmarissa

Eeva Eronen

Länsi-Balkanin väliinputoajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vuoropuhelu ehkäisee uusia konflikteja

Niina Oisalo

Katso ihmistä silmiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kumppani vai vihollinen?

Vadim Kononenko

Irakin totuuden hetki

Teksti: Erik Nyström, kuva: Wikimedia Commons

Seitsemän kuolemansyntiä

Joonas Pörsti/UP

Irakin öljybuumi hyödyttää Kiinaa

Pasi Nokelainen

Muslimiveljeskunta itseään etsimässä

Janne Hopsu

Romanivastaisuus valtasi Ranskan

Anna Kokko

Antonio Missiroli: ”EU tarvitsee laivaston”

Teksti: Joonas Pörsti / UP, kuva: EUNAVFOR / Flickr

Vienti nostaa Espanjaa

Raine Tiessalo

Pikkuveljen kasvu huolestuttaa Ranskassa

Raine Tiessalo

Tietoverkot sodassa

Jarno Limnéll

Maatalous investointien viidakossa

Niko Humalisto

Hei mekin vakoillaan!

Anna-Kaisa Hiltunen / UP

Tukiopetuksella PISA-huipulle

Kirsi Crowley

Nyky-Venäjän kipupisteet valkokankaalla

Katri Pynnöniemi