Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Islamismin jälkeen

Asef Bayat (toim.): Post-Islamism. The Changing Faces of Political Islam. Oxford University Press 2013, 351 s.

Mikko Mäki

Illinois'n yliopiston sosiologian professori Asef Bayat kutsuu post-islamismiksi niitä edistyksellisiä muutoksia, joita uslimienemmistöisten yhteiskuntien politiikassa on viime vuosina tapahtunut. Post-islamistinen ajattelu korostaa sekä oikeuksia että uskonnollisuutta, suosii maallista valtiota mutta myöntää uskonnolle aktiivisen roolin yhteiskunnassa.

Illinois’n yliopiston sosiologian professori Asef Bayat kut­suu post-islamismiksi niitä edistyksellisiä muutoksia, joita muslimienemmistöisten yhteiskuntien politiikassa on viime vuosina tapahtunut. Post-islamistinen ajattelu korostaa sekä oikeuksia että uskonnollisuutta, suosii maallista valtiota mutta myöntää uskonnolle aktiivisen roolin yhteiskunnassa.

Post-islamististen liikkeiden malliesimerkkejä ovat Iranis­sa 1990-luvun loppupuolelta lähtien vaikuttaneet reformistit ja maan nykyinen, vihreäksi liikkeeksi kutsuttu uudistusliike. Bayatin mukaan myös Indonesian PJP-puolue, Marokon PJD ja Turkin AK-puolue voidaan nähdä post-islamistisina toimijoina.

Bayatin mukaan post-islamistiset liikkeet ovat joutuneet kohtaamaan muun muassa individualismin nousun. Markki­natalous on muokannut muslimienemmistöisiä yhteiskuntia individualistiseen suuntaan, ja post-islamistiset toimijat suh­tautuvatkin yleensä positiivisesti vapaaseen markkinakilpai­luun. Demokratiassa monet post-islamistiset toimijat pitävät vastaavasti tärkeimpänä vaalien vapautta.

Kirjoittaja laskee Turkkia hallitsevan AK-puolueen post-islamistiseksi, koska se toimii osana demokraattista järjestelmää. AK-puolue ajaa kuitenkin sisällöltään erilaista politiikkaa kuin monet muut post-islamistiset liikkeet: se pyrkii islamilaistamaan pikemminkin yksilöitä kuin instituutioita.

Sekulaari valtio avaa mahdollisuuksia myös post-islamis­tisille toimijoille. Samalla esimerkiksi AK-puolue on joutunut sovittamaan poliittista agendaansa sekulaarin valtion viiteke­hykseen ja toimimaan sen rajoissa. Paine niin sisä- kuin ulko­puoleltakin on ollut merkittävä.


Kirjoittaja on tutkija Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI:ssa.

 
Ulkopolitiikka 4/2013

Vanhat viholliset yllättivät

Teija Tiilikainen/UP

Profeetan perintö

Teksti: Hannu Juusola, Kuva US Navy / Wikimedia Commons

Koskenniemen maailma

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kehitys laannuttaa konfliktit

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turva on tiukassa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan saaria hallitaan parhaiten

Joonas Pörsti/UP

Kehitysyhteistyön tulokset jäävät piiloon

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman pohjoisin raja

Juha Mäkinen/UP

Miksi Suomen pitäisi liittyä Natoon, jos Ruotsi liittyy?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkin poliittinen kulttuuri muuttui

Ahu Yigit

Islamismin jälkeen

Mikko Mäki

Lännen on joustettava Iranin ydinkiistassa

Tytti Erästö

Ihmisoikeuksia vai lännen oikeuksia?

Juha Mäkinen/UP

Kevennystä valkoisen miehen taakkaan

Noora Kotilainen

Perun keskiluokka kuluttaa ja protestoi

Anna Virkama

Keskinäisriippuvuus syvenee

Erkki Tuomioja

Puolustuspolitiikan vaihtoehdoista

Jukka Aminoff

Pankkiautomaatilla Myanmarissa

Eeva Eronen

Länsi-Balkanin väliinputoajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vuoropuhelu ehkäisee uusia konflikteja

Niina Oisalo

Katso ihmistä silmiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kumppani vai vihollinen?

Vadim Kononenko

Irakin totuuden hetki

Teksti: Erik Nyström, kuva: Wikimedia Commons

Seitsemän kuolemansyntiä

Joonas Pörsti/UP

Irakin öljybuumi hyödyttää Kiinaa

Pasi Nokelainen

Muslimiveljeskunta itseään etsimässä

Janne Hopsu

Romanivastaisuus valtasi Ranskan

Anna Kokko

Antonio Missiroli: ”EU tarvitsee laivaston”

Teksti: Joonas Pörsti / UP, kuva: EUNAVFOR / Flickr

Vienti nostaa Espanjaa

Raine Tiessalo

Pikkuveljen kasvu huolestuttaa Ranskassa

Raine Tiessalo

Tietoverkot sodassa

Jarno Limnéll

Maatalous investointien viidakossa

Niko Humalisto

Hei mekin vakoillaan!

Anna-Kaisa Hiltunen / UP

Tukiopetuksella PISA-huipulle

Kirsi Crowley

Nyky-Venäjän kipupisteet valkokankaalla

Katri Pynnöniemi