Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Pikkuveljen kasvu huolestuttaa Ranskassa

Raine Tiessalo

Ranskan osuus euroalueen viennistä on yhä melkein kaksinkertainen Espanjaan verrattuna, mutta maat kulkevat eri suuntiin.

Ranskan teollisuuden pohja on laajempi kuin Espanjan, ja Ranska suhtautuu eteläiseen naapuriinsa helposti isonveljen elkein. Ranskan osuus euromaiden viennistä kuitenkin supistui vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen aikana Eurostatin tilaston mukaan lähes neljänneksen.

Coe-Rexecode-tutkimuslaitoksen tuore raportti osoittaa, että Ranskan kilpailukyky on heikentynyt viime vuosina pahasti palkkojen korkeuden vuoksi. Ranskassa yksikkötyökustan­nukset nousivat kahdeksan prosenttia vuodesta 2008 vuoden 2013 kesäkuu­hun, kun ne Espanjassa laskivat 15 prosenttia.

Ranska ja Espanja kilpailevat kes­kenään monilla aloilla, kuten kulkuvä­line- ja kemianteollisuudessa sekä elintarvikeviennissä. Raportti on Rans­kalle karua luettavaa. Maa menetti markkinaosuuksiaan kaikilla sektoreil­la vuosina 1999–2012.

Coe-Rexecode selvittää säännölli­sesti myös, kuinka suurimpien eu­rooppalaisten maiden teollisuustuot­teiden laatuun suhtaudutaan maail­malla. Saksalaiset tuotteet koetaan yleisesti laadukkaimpina. Sitten tule­vat Ranska, Italia ja Espanja, tässä järjestyksessä.

Ranska on puristuksissa, koska muut tekevät joko likimain samanlaa­tuisia tavaroita halvemmalla tai pa­rempia tuotteita samalla hinnalla kuin Ranska.

Teollisen työn tuntikustannukset ovat Ranskassa kutakuinkin samat kuin Saksassa, mutta kuluttajat ovat valmiita maksamaan Audista tai BMW:stä enemmän kuin Renault’sta tai Peugeot’sta.

”Kaikissa tuoteryhmissä hinta-laatusuhde on keskinkertainen”, ra­portti luonnehtii ranskalaistuotteita.

Espanjan-serkut puristavat puoles­taan toiselta laidalta. Espanjalaiset tuotteet ovat voittaneet markkina­osuuksia vuoden 2010 jälkeen, vaikka ostajien käsitys espanjalaisesta laa­dusta on paradoksaalisesti samaan aikaan heikentynyt. ”Tämä ilmiö an­saitsisi tarkempaa tutkimista”, Coe-Rexecoden analyysissa ihmetellään.

Yksi tärkeimmistä taistelutante­reista on autoteollisuus. Tila käy ah­taaksi.

AlixPartners-konsulttiyhtiön ra­portin mukaan kolme viidestä eu­rooppalaisesta autotehtaasta toimii jo säästöliekillä. PSA Peugeot Citroën sulkee vuoden lopussa yhden teh­taansa Pariisin lähellä, Opel panee lapun luukulle ensi vuonna Saksan Bochumissa. Ford puolestaan sam­muttaa valot kolmesta tehtaastaan Belgiassa ja Britanniassa.

”Tulevaisuus ei ole lupaava, koska emme odota markkinoiden kasvavan ennen vuotta 2019”, totesi Laurent Petizon, yksi tutkimuksen tekijöistä, Le Monde -sanomalehdelle.

AlixPartnersin mukaan Espanjassa toimivat autoyhtiöt, kuten Volkswa­gen, Nissan ja Ford, aikovat sen sijaan lisätä tehtaittensa tuotantoa. ”Kriisin aikana Espanja on löytänyt uudestaan paikkansa matalan kustannustason maana”, raportti tiivistää.

Euroalueen maiden keskinäinen kilpailu osoittaa, että globaaleilla markkinoilla voi ylläpitää eurooppa­laisittain korkeaa palkkatasoa vain sellaisilla sektoreilla, joilla innovaatio­aste on korkea ja kilpailu vielä vähäis­tä. Kaikilla muilla sektoreilla paineet palkkakustannusten alentamiseen ovat tuntuvat.

Espanjankaan ei pidä unohtaa, että autoteollisuuden raa’assa pudotuspe­lissä on globaali ulottuvuus.

”Slovakia, Turkki ja Marokko ovat Espanjan kannoilla”, sanoo Coe-Rexe­coden tutkija Denis Ferrand.

Markkinat ovat autonvalmistajien puolella. Valmistajat voivat kilpailut­taa niin maita kuin tehtaitakin, naapu­rimaiden keskinäisistä suhteista piit­taamatta. Autonvalmistajien mahdol­liset kustannussäästöt valuvat kuiten­kin ylikapasiteetin purkamiseen ja hintakilpailuun autokaupoissa.

Kirjoittaja on Agence France Pressen Suomen-kirjeenvaihtaja.

Lue myös aiheeseen liittyvä juttu: Vienti nostaa Espanjaa.

 
Ulkopolitiikka 4/2013

Vanhat viholliset yllättivät

Teija Tiilikainen/UP

Profeetan perintö

Teksti: Hannu Juusola, Kuva US Navy / Wikimedia Commons

Koskenniemen maailma

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kehitys laannuttaa konfliktit

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turva on tiukassa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan saaria hallitaan parhaiten

Joonas Pörsti/UP

Kehitysyhteistyön tulokset jäävät piiloon

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman pohjoisin raja

Juha Mäkinen/UP

Miksi Suomen pitäisi liittyä Natoon, jos Ruotsi liittyy?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkin poliittinen kulttuuri muuttui

Ahu Yigit

Islamismin jälkeen

Mikko Mäki

Lännen on joustettava Iranin ydinkiistassa

Tytti Erästö

Ihmisoikeuksia vai lännen oikeuksia?

Juha Mäkinen/UP

Kevennystä valkoisen miehen taakkaan

Noora Kotilainen

Perun keskiluokka kuluttaa ja protestoi

Anna Virkama

Keskinäisriippuvuus syvenee

Erkki Tuomioja

Puolustuspolitiikan vaihtoehdoista

Jukka Aminoff

Pankkiautomaatilla Myanmarissa

Eeva Eronen

Länsi-Balkanin väliinputoajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vuoropuhelu ehkäisee uusia konflikteja

Niina Oisalo

Katso ihmistä silmiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kumppani vai vihollinen?

Vadim Kononenko

Irakin totuuden hetki

Teksti: Erik Nyström, kuva: Wikimedia Commons

Seitsemän kuolemansyntiä

Joonas Pörsti/UP

Irakin öljybuumi hyödyttää Kiinaa

Pasi Nokelainen

Muslimiveljeskunta itseään etsimässä

Janne Hopsu

Romanivastaisuus valtasi Ranskan

Anna Kokko

Antonio Missiroli: ”EU tarvitsee laivaston”

Teksti: Joonas Pörsti / UP, kuva: EUNAVFOR / Flickr

Vienti nostaa Espanjaa

Raine Tiessalo

Pikkuveljen kasvu huolestuttaa Ranskassa

Raine Tiessalo

Tietoverkot sodassa

Jarno Limnéll

Maatalous investointien viidakossa

Niko Humalisto

Hei mekin vakoillaan!

Anna-Kaisa Hiltunen / UP

Tukiopetuksella PISA-huipulle

Kirsi Crowley

Nyky-Venäjän kipupisteet valkokankaalla

Katri Pynnöniemi