Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Tietoverkot sodassa

Thomas Rid: Cyber War Will Not Take Place. Oxford University Press 2013, 218 s.

Jarno Limnéll


Tietotekniikan luotettavuudesta on tullut keskeinen osa sodankäyntiä, sillä asevoimat toimivat nyky-yhteis­kunnan tavoin pitkälti bittien varassa. ”Kybersodasta” voi lukea lähes päivit­täin: palvelunestohyökkäykset kaatavat internet-sivustoja, ja digitaalinen vakoi­lu ja erilaiset hakkeroinnit saavat suurta huomiota, kun niiden kerrotaan olevan kybersotaa.

Tällainen kybersodan ”hypetys” on väärin ja turhaan kiihdyttää jo käynnissä olevaa kyberasevarustelukilpaa, toteaa King’s Collegen professori Thomas Rid uudessa kirjassaan. Saksalaissyntyisen Ridin kritiikkiin on helppo yhtyä: kaik­kia kybermaailman tapahtumia ei tule ymmärtää sodankäyntinä.

Rid määrittelee kolme sodankäyn­nin kriteeriä. Ensiksi sodan tulee olla luonteeltaan väkivaltaista. Toiseksi Rid korostaa sodan välineellistä luonnetta: sodassa vastustaja koetetaan saattaa puolustuskyvyttömäksi. Kolmannen ja keskeisimmän sodan määritteen Rid lai­naa Carl von Clausewitzilta, yhdeltä his­torian kuuluisimmista sotateoreetikoista. Clausewitzin mukaan sodankäynnillä on aina poliittinen luonne ja sodan tarkoitus tulee nähdä poliittisessa viitekehyksessä.

Ridin mukaan maailmassa ei ole vielä nähty yhtään kyberhyökkäystä, joka täyttäisi nämä kolme sodankäyn­nin kriteeriä. Rid kuitenkin menee vielä pidemmälle ja väittää, että kybersotaa ei tule, cyber war will not take place, kuten kirjan nimi toteaa.

Etenkin kysymys sodankäynnin väkivaltaisuuden luonteesta on kyber­maailmassa vaikea. Jos kybermaailman kautta haluttaisiin heikentää vastustajaa, iskujen kohteiksi valittaisiin ensisijaisesti siviiliyhteiskunnan kohteita, kuten säh­kön- tai vedenjakelu.

Miten vakava hyökkäyksen pitäisi tällöin olla, jotta hyökkäyksen kohde voisi julistaa hyökkääjälle tavanomaisen sodan? Montako siviiliuhria johtaisi so­danjulistukseen? Entä mikä olisi tilanne, jos kyberhyökkäyksellä (jonka alkuperää on usein vaikea täsmällisesti määrittää) sekoitettaisiin valtion pankkijärjestelmä? Tällainen hyökkäys saisi modernin yhteiskunnan vakavaan häiriötilaan – ilman varsinaista väkivallan käyttöä.

Kybermaailman määritteet, kansal­liset kyberdoktriinit ja kansainvälinen normisto ovat siis vasta hahmottumas­sa. Siksi sodan ja rauhan aikojen raja on hämärtynyt, ja on luisuttu aktiivisten kybertoimien harmaalle alueelle ilman kansainvälistä sääntelyä.

Kybermaailmassa on fyysistä maail­maa helpompi operoida jäämättä kiin­ni. Toisaalta Yhdysvallat on ilmoittanut tehneensä jo vuonna 2011 yli kaksisataa kyberhyökkäystä esimerkiksi Kiinaa, Ve­näjää, Irania ja Pohjois-Koreaa vastaan, ja Britannia kertoo avoimesti kehittävän­sä hyökkäyksellisiä kyberkykyjään. Noin viidelläkymmenellä maalla on käynnissä sotilaallinen kybervarustelu.

Vielä nyt kyberoperaatioita ei ole yleensä integroitu muihin operaatioihin, vaan ne ovat ennemminkin erillisiä eri­koisoperaatioita. Kyse on yhdestä sodan­käynnin lisäulottuvuudesta, joka tarjoaa poliittisille päättäjille uuden – yleensä varsin edullisen ja huomaamattoman – vaikutuskeinon.

Toisaalta bittien maailma vaikut­taa jo kaikkialla: ilman bittejä myös sotatoimet maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa jäisivät pitkälti tekemättä. Puhdasta kybersotaa ei siis ehkä tule, mutta jokaisen tulevaisuuden sodan voi arvioida sisältävän kyberkomponentin. Kybermaailma läpäisee jo nyt ainakin kehittyneissä valtioissa kaikki sodan­käynnin tasot ja ulottuvuudet.

Kirjoittaja on sotatieteiden tohtori ja Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja.

 
Ulkopolitiikka 4/2013

Vanhat viholliset yllättivät

Teija Tiilikainen/UP

Profeetan perintö

Teksti: Hannu Juusola, Kuva US Navy / Wikimedia Commons

Koskenniemen maailma

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kehitys laannuttaa konfliktit

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turva on tiukassa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikan saaria hallitaan parhaiten

Joonas Pörsti/UP

Kehitysyhteistyön tulokset jäävät piiloon

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Maailman pohjoisin raja

Juha Mäkinen/UP

Miksi Suomen pitäisi liittyä Natoon, jos Ruotsi liittyy?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Turkin poliittinen kulttuuri muuttui

Ahu Yigit

Islamismin jälkeen

Mikko Mäki

Lännen on joustettava Iranin ydinkiistassa

Tytti Erästö

Ihmisoikeuksia vai lännen oikeuksia?

Juha Mäkinen/UP

Kevennystä valkoisen miehen taakkaan

Noora Kotilainen

Perun keskiluokka kuluttaa ja protestoi

Anna Virkama

Keskinäisriippuvuus syvenee

Erkki Tuomioja

Puolustuspolitiikan vaihtoehdoista

Jukka Aminoff

Pankkiautomaatilla Myanmarissa

Eeva Eronen

Länsi-Balkanin väliinputoajat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vuoropuhelu ehkäisee uusia konflikteja

Niina Oisalo

Katso ihmistä silmiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kumppani vai vihollinen?

Vadim Kononenko

Irakin totuuden hetki

Teksti: Erik Nyström, kuva: Wikimedia Commons

Seitsemän kuolemansyntiä

Joonas Pörsti/UP

Irakin öljybuumi hyödyttää Kiinaa

Pasi Nokelainen

Muslimiveljeskunta itseään etsimässä

Janne Hopsu

Romanivastaisuus valtasi Ranskan

Anna Kokko

Antonio Missiroli: ”EU tarvitsee laivaston”

Teksti: Joonas Pörsti / UP, kuva: EUNAVFOR / Flickr

Vienti nostaa Espanjaa

Raine Tiessalo

Pikkuveljen kasvu huolestuttaa Ranskassa

Raine Tiessalo

Tietoverkot sodassa

Jarno Limnéll

Maatalous investointien viidakossa

Niko Humalisto

Hei mekin vakoillaan!

Anna-Kaisa Hiltunen / UP

Tukiopetuksella PISA-huipulle

Kirsi Crowley

Nyky-Venäjän kipupisteet valkokankaalla

Katri Pynnöniemi