Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Miten kansalaisuudettomat matkustavat valtiorajojen yli?

Anna-Kaisa Hiltunen


Maailmassa on YK:n pakolaisjärjes­tön UNHCR:n mukaan ainakin kym­menen miljoonaa ihmistä, jolla ei ole minkään maan kansalaisuutta.

Kansalaisuudettomuus voi johtua esimerkiksi kansalaisuutta koskevista laeista, jotka syrjivät joitakin vähem­mistöjä. EsimerkiksiBaltian maissa asuu huomattava määrä etnisiä ve­näläisiä, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta.

Miten kansalaisuudettomat ihmi­set matkustavat valtioiden rajojen yli, Rajavartiolaitoksen ylitarkastaja Max Janzon?

”Lähtökohta on, että jokaisella ihmisellä on rajojen ylittämiseen oi­keuttava matkustusasiakirja. Muuka­laispassi voidaan myöntää Suomessa olevalle ulkomaalaiselle, jos hän on kansalaisuudeton tai jos hän ei voi saada passia kotimaansa viranomai­selta. Maahanmuuttovirasto päät­tää muukalaispassin myöntämisestä Suomessa olevalle ulkomaalaiselle. Suomen rajoilla eri valtioiden myöntä­millä muukalaispasseilla matkustavia tavataan päivittäin.”

”Muukalaispassin lisäksi kansalai­suudettomalla on aina jonkin valtion myöntämä oleskelulupa. Jos kansalai­suudettomalla on oleskelulupa toises­sa Schengen-maassa, kuten Saksassa, Suomen rajalla tehdään samanlainen tarkastus kuin minkä tahansa kol­mannen maan kansalaiselle, jolla on Schengen-valtion oleskelulupa.”

 
Ulkopolitiikka 2/2014

Erilaiset naapurit

Teija Tiilikainen

Venäjä elää menneisyydessä

Joonas Pörsti

Ulkopolitiikan nuorallatanssi

Anna-Kaisa Hiltunen

Jäätyneistä konflikteista Krimille

Teksti: Anna-Kaisa Hiltunen, Kartta: Kauko Kyöstiö

Tonga lähti Afganistanista

Juha Mäkinen

Miten kansalaisuudettomat matkustavat valtiorajojen yli?

Anna-Kaisa Hiltunen

Sotavoimaa eniten tarjoavalle

Mikko Räkköläinen

Ulkopolitiikka valittiin parhaaksi

Puolustajasta pelinrakentajaksi

Juha Mäkinen

Suomen verkkainen startti

Joonas Pörsti

Suomi karsii edustustojaan

Juha Mäkinen

Vaikuttavin viisikko

Juha Mäkinen

Missä kuorossa Suomi laulaa?

Hanna Ojanen

Vaiennettu vahtikoira

Teksti: Toivo Martikainen. Kuva: JURI KOTŠETKOV / ALL OVER PRESS

Taisteluosastoista tuli paperitiikereitä

Niklas I. M. Nováky

Talous pakenee laskijaansa

Anna-Kaisa Hiltunen

Arvailua Afrikan taloudesta

Anna-Kaisa Hiltunen

Viro hivuttautuu kohti hyvinvointivaltiota

Kaja Kunnas

Kiistaa kirkoista

Juha Mäkinen

Katalonia haikailee itsenäiseksi

Felix Siivonen

Sveitsi käänsi selkänsä

Teemu Sinkkonen

Kehityspolitiikalta on voitava vaatia tuloksia

Tapio Wallenius

Vuosikertomuksista on jo luovuttu

Timo Olkkonen

Bryssel jäi taakse

Juha Mäkinen

Suomen kannattaisi segmentoida yleisönsä

Jaakko Aspara

Onko Kanada kaupan?

Juha Mäkinen

Solakampi ja vahvempi Eurooppa

Yrjö Lautela

Kiina laiminlöi omat kuluttajansa

Jari Sihvola

Afrikan Stalingrad ja Venetsia

Olli Ruohomäki

Kapitalismin kesytys

Heta Muurinen

Puhu terroristeille

Anna-Kaisa Hiltunen

Itsenäistyä vai ei, Skotlanti?

Anna Bálint