Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Sotavoimaa eniten tarjoavalle

Mikko Räkköläinen

Ukrainan kriisin mielenkiintoinen sivujuonne ovat molempiin osapuoliin kohdistuneet syytökset palkkasoturien käytöstä. 

Sotavoimaa eniten tarjoavalle

Ukrainan kriisin mielenkiintoinen si­vujuonne ovat molempiin osapuoliin kohdistuneet syytökset palkkasoturien käytöstä. Journalisti Josh Rogin raportoi, että osa Krimillä toimineista, tunnukset­tomia univormuja käyttäneistä venäläis­mielisistä asemiehistä oli Venäjän sisä­ministeriön alaisen Vnevedomstvennaja ohrana -yrityksen palkkalistoilla olevia entisiä sotilaita. Tietoa ei ole voitu vah­vistaa riippumattomista lähteistä.

Palvelu on perustettu alun perin Neu­vostoliitossa vuonna 1952 teollisuusra­kennusten vartiointia varten. Myöhem­min liikelaitokseksi muutettu ohrana käyttää entisiä poliiseja ja sotilaita var­tioimaan myös sotilaskohteita. Julkisten tietojen mukaan sisäministeriö tienaa lii­kelaitoksensa palveluilla useita miljoonia dollareita vuodessa.

Venäjän ulkoministeriö puolestaan väitti huhtikuussa, että 150 Greystone-yhtiön työntekijää oli itäisessä Ukrai­nassa auttamassa väliaikaista hallintoa kapinallisten taltuttamisessa. Yhtiö kiisti väitteet, jotka voivat olla tekaistuja. Mut­ta ainakin ne kertovat Venäjän ulkominis­teriön propagandan hallinnasta.

Bermudalle rekisteröity Greystone oli vielä joitakin vuosia sitten osa yhdysval­talaista Academi-yhtiötä. Academi puoles­taan tunnettiin aiemmin nimellä Blackwa­ter. Sen työntekijöitä on syytetty julkisuu­dessa siviilien surmaamisesta Irakissa.

Yksityisten sotilasalan yritysten käyt­töä on arvosteltu, koska hallituksilla ei ole velvollisuutta antaa kansalaisilleen tietoja kaupallisten yritysten toiminnasta samal­la tavoin kuin omien asevoimiensa käy­töstä. Ukrainan tapahtumat nostavat esiin huolen siitä, että yritysten palveluihin tur­vautuvat myös ei-demokraattiset valtiot. Valtioiden kynnys sekaantua konfliktei­hin saattaa laskea, jos sotilaita voidaan käyttää salaa ja ilman tunnuksia.

Kun asevoimista tulee kauppatava­raa, sotilaalliseen voimaan voivat lisäksi turvautua muutkin kuin valtiot. Näin on saattanut tapahtua myös Ukrainassa, jossa paikallisilla oligarkeilla on paljon valtaa.

 
Ulkopolitiikka 2/2014

Erilaiset naapurit

Teija Tiilikainen

Venäjä elää menneisyydessä

Joonas Pörsti

Ulkopolitiikan nuorallatanssi

Anna-Kaisa Hiltunen

Jäätyneistä konflikteista Krimille

Teksti: Anna-Kaisa Hiltunen, Kartta: Kauko Kyöstiö

Tonga lähti Afganistanista

Juha Mäkinen

Miten kansalaisuudettomat matkustavat valtiorajojen yli?

Anna-Kaisa Hiltunen

Sotavoimaa eniten tarjoavalle

Mikko Räkköläinen

Ulkopolitiikka valittiin parhaaksi

Puolustajasta pelinrakentajaksi

Juha Mäkinen

Suomen verkkainen startti

Joonas Pörsti

Suomi karsii edustustojaan

Juha Mäkinen

Vaikuttavin viisikko

Juha Mäkinen

Missä kuorossa Suomi laulaa?

Hanna Ojanen

Vaiennettu vahtikoira

Teksti: Toivo Martikainen. Kuva: JURI KOTŠETKOV / ALL OVER PRESS

Taisteluosastoista tuli paperitiikereitä

Niklas I. M. Nováky

Talous pakenee laskijaansa

Anna-Kaisa Hiltunen

Arvailua Afrikan taloudesta

Anna-Kaisa Hiltunen

Viro hivuttautuu kohti hyvinvointivaltiota

Kaja Kunnas

Kiistaa kirkoista

Juha Mäkinen

Katalonia haikailee itsenäiseksi

Felix Siivonen

Sveitsi käänsi selkänsä

Teemu Sinkkonen

Kehityspolitiikalta on voitava vaatia tuloksia

Tapio Wallenius

Vuosikertomuksista on jo luovuttu

Timo Olkkonen

Bryssel jäi taakse

Juha Mäkinen

Suomen kannattaisi segmentoida yleisönsä

Jaakko Aspara

Onko Kanada kaupan?

Juha Mäkinen

Solakampi ja vahvempi Eurooppa

Yrjö Lautela

Kiina laiminlöi omat kuluttajansa

Jari Sihvola

Afrikan Stalingrad ja Venetsia

Olli Ruohomäki

Kapitalismin kesytys

Heta Muurinen

Puhu terroristeille

Anna-Kaisa Hiltunen

Itsenäistyä vai ei, Skotlanti?

Anna Bálint