Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Näin pelastetaan maailma

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

YK. Maailmanlaajuisista kestävän kehityksen tavoitteista on määrä sopia ensi syksynä. Uutta niissä on se, että ne velvoittavat myös rikkaita maita muuttumaan.

Jos uudet kestävän kehityksen tavoitteet menevät suunnitellusti läpi YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2015, globaalissa kehitysajattelussa koetaan vallankumousGlobaalissa kehitysajattelussa koetaan vallankumous.: ajatus köyhien maiden auttamisesta antaa tilaa filosofialle, jonka mukaan kehitys koskee maailman kaikkia maita.

Yksi ehdotetuista tavoitteista on maailman maiden sisäisen ja välisen epätasa-arvoisuuden vähentäminen. Osatavoitteet koskevat rikkaita maita suoraan: asiakirjassa kehotetaan muun muassa tehostamaan kansainvälisen finanssiliikenteen sääntelyä, lisäämään kehittyvien maiden päätösvaltaa kansainvälisissä poliittisissa instituutioissa ja rahoituslaitoksissa sekä uudistamaan maahanmuuttopolitiikkaa siten, että ihmisten liikkuvuus turvataan. 

"Kehityksen ideologia muuttuu, kun lakataan puhumasta nollasummapelistä", sanoo YK:n kestävän kehityksen rahoituskomiteassa puhetta johtanut suurlähettiläs Pertti Majanen. Työryhmä jätti viime kesänä raporttinsa siitä, mistä maailma voisi löytää rahat uusien tavoitteiden toteuttamiseen.

"Nyt ajatellaan, että maapallo on yksi ja yhteinen. Kun autat muita, autat itseäsi."


Toinen suuri muutos on se, että kehityksen reunaehdoiksi asetetaan maapallon kantokyvyn rajat. Ne näkyvät etenkin siinä, että 17 ehdotetusta tavoitteesta yli puolessa mainitaan ympäristön hyvinvointi ja sen vaikutus ihmisten elinolosuhteisiin.

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi tavoitteissa puhutaan esimerkiksi merien suojelemisesta ja kestävästä maataloudesta sekä energiantuotannosta. Tavoitteet velvoittavat esimerkiksi poistamaan kauppaa vääristävät maataloustuotteiden vientituet ja ylikalastukseen johtavat kalastustuet. Jos tavoitteista päästään sopuun, esimerkiksi Euroopan unionin pitäisi uusia politiikkaansa.

Lisäksi eri tavoitteiden nähdään liittyvän entistä enemmän toisiinsa: esimerkiksi ruokaturva riippuu siitä, miten ympäristö voi eli voidaanko esimerkiksi viljaa kasvattaa. Lisäksi ruokaturvaan vaikuttaa se, kuinka elintarvikkeet liikkuvat maailmanmarkkinoilla ja millä ehdoilla kauppaa käydään, sanoo Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen. Hänen mukaansa tavoitteissa olisi kuitenkin voitu mennä vieläkin pidemmälle.

"Olisi voitu kyseenalaistaa koko nykyinen ikuisen kasvun ajatukseen perustuva talousmallimme. Pitäisi miettiä esimerkiksi sitä, kuinka voidaan korvata sellainen teollisuustyö, joka aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja ja tuottaa tarpeetonta tavaraa."


Tavoitteista tuskin tulee tälläkään kertaa oikeudellisesti sitovia. Kenen sitten pitäisi kantaa vastuu siitä, että eri maat todella pyrkivät pelastamaan maailman?

Vastuun pitäisi määräytyä sen mukaan, millaisia kehitysvaikutuksia milläkin toiminnalla on, sanoo Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stocchetti. Toimikunta seuraa ja arvioi suomalaista kehitysyhteistyötä ja kaikkea muuta Suomen politiikkaa, joka vaikuttaa kehittyviin maihin.

"Esimerkiksi juuri kauppa-, kalastus- ja maatalouspolitiikan sekä pääomaliikkeiden vaikutuksia pitää tarkastella kehittyvien maiden näkökulmasta. Lisäksi kehitysmaiden omien eliittien pitäisi kantaa vastuunsa."

Suomea Stocchetti peräänkuuluttaa kirjaamaan ylös selkeät mittarit sille, miten politiikan eri osa-alueet voivat edistää tavoitteiden toteutumista. Enää ei riitä, että tavoitteisiin pyritään kehitysyhteistyöllä, vaan kaikkien politiikan lohkojen tulee olla linjassa tavoitteiden kanssa.

Pertti Majasen mukaan maailman pitäisi maksaa tavoitteisiin pyrkimisestä yhdessä yli valtio- ja sektorirajojen.

"Kestävän kehityksen rahoituskomitean laskujen mukaan maailmassa on säästöjä noin 22 biljoonan dollarin arvosta ja julkisissa rahastoissa on varoja 80–90 biljoonaa. Samaan aikaan rahaa valuu hukkaan esimerkiksi korruption ja ympäristölle haitallisten teollisuustukiaisten vuoksi", Majanen sanoo.

Lisäksi YK:n ympäristöohjelma UNEP laskee, että suorista ulkomaisista sijoituksista vain 7 prosenttia on ympäristöä säästäviä, eli 93 prosenttia ei ole. Jos tätä suhdetta saataisiin muutetuksi edes osittain, rahallinen hyöty olisi helposti suurempi kuin koko virallisen kehitysavun nykymäärä (134,8 miljardia dollaria vuonna 2013).

"Rahaa on, mutta se pitäisi saada pois vääristä taskuista ja asioista.""Rahaa on, mutta se pitäisi saada pois vääristä taskuista ja asioista", Majanen toteaa.

-------------------------------------------------------

Tästä on kyse:

1. Vuosituhattavoitteet: YK:ssa sovittiin vuosituhannen vaihteessa siitä, millaiset elinolosuhteet kaikilla pitäisi vähintään olla. Tavoitteet keskittyivät koulutukseen ja terveyteen. Ensimmäinen niistä oli äärimmäisen köyhyyden puolittaminen vuoden 1990 tasoon nähden. Se saavutettiin vuonna 2010.

2. Kestävän kehityksen tavoitteet: Äärimmäinen köyhyys pyritään poistamaan kokonaan. Lisäksi tavoitteet painottavat ympäristöä ja esimerkiksi ruokaturvaa sekä pyrkimystä rauhaan ja turvallisuuteen. Hallitustenväliset neuvottelut tavoitteiden muodosta ja mittareista alkavat ensi vuoden alussa. Tavoitteet pitäisi hyväksyä YK:n syyskuisessa huippukokouksessa 2015.

 
Ulkopolitiikka 4/2014

Unohtunut oikeudenmukaisuus

Teija Tiilikainen

Vieläkö OECD:lle on käyttöä, Mari Kiviniemi?

Juha Mäkinen/UP

Vauraat & valitut

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Näin pelastetaan maailma

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Professori tasa-arvo

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Tasa-arvo ≠ demokratia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Realismin paluu

Joonas Pörsti/UP

Kiina lähettää rauhanturvaajia

Joonas Pörsti/UP

Kasvu ja johtajuus karkasivat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Brasilia vaatii kehityspolitiikkaa

Joonas Pörsti/UP

Suurvallat törmäyskurssilla

Sergei Karaganov

Venäjän ulkopolitiikan veteraani

Katri Pynnöniemi

Miksi nuoriso hylkäsi vasemmiston?

Tommi Uschanov

Rahan toisinajattelijat

Tuomas Koukkunen

Normaali on päättynyt

Antti Alaja

Kiihkotonta keskustelua Natosta

Erik Nyström

Paluu Moskovan valtapiiriin

Toivo Martikainen

Diktaattorin perheriita

Toivo Martikainen

Kiinan pelko ohjaa Japania

Bart Gaens

Knesset syrjii arabeja

Anne Ignatius

Salaisten tunneleiden tietoverkko

Heta Muurinen

Uusliberaalin rationaalisuuden jäljillä

Antti Alaja

Vakoojana al-Qaidan leivissä

Janne Hopsu

Suomen EU-politiikan arkkitehti

Juha Jokela

Uuden Euroopan suunnitelma

Eero Vuohula

Kansainoikeutta kaikille

Kirsti ja Raimo Lintonen

Avartavampaa matkailua

Juha Mäkinen/UP

Oligarkki vankileirillä

Joonas Pörsti/UP

Yksinvaltiaiden asialla

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Sopisivatko Naton ydinaseet Suomelle?

Tytti Erästö

Naapuruuspolitiikan illuusio särkyi

Kristi Raik

Lisää avoimuutta, vähemmän kyberuhkia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Islamilaisen valtion vastainen strategia ei toimi

Antti Pentikäinen

Terrorismi on sukua fasismille

Joonas Pörsti