Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Sopisivatko Naton ydinaseet Suomelle?

Tytti Erästö

PELOTE. Naton turva­takuut perustuvat tavan­omaisen ase­voiman lisäksi ydinasepelotteeseen. Se on ristiriidassa Suomen kantojen kanssa.

Ukrainan kriisin aikana Suomessa vilkastunut Nato-keskustelu on edelleen varsin yksipuolista. Kannattajien mukaan jäsenyys toisi turvaa, sitoisi maamme tiukemmin länsimaisten demo­kratioiden yhteisöön ja lisäisi sananvaltaamme kriisinhallintaoperaatioissa, joissa Suomi on muutenkin mukana.

Vastustajat tyytyvät yleensä toteamaan, ettei jäsenyys ole ajankohtainen ja Suomen puolustuskyky on riittävä, ainakin lisäinvestointien jälkeen.

Kansan Nato-vastaisuus puolestaan näyttäytyy tunne­peräisenä reaktiona, joka heijastelee kylmän sodan sanelemaan puolueettomuuslinjaan liitettyjä arvoja.

Naton turvatakuut ovat monelle tärkein jäsenyyttä puoltava argumentti. Harvoin kuitenkaan tuodaan esiin, että takuut perustuvat tavan­omaisen asevoiman lisäksi ydinasepelotteeseen sekä yhä kehitteillä olevaan, kiistanalaiseen ohjuspuolustusjärjestelmään. Koska jäsenyyden ehtona on liittouman sotilaallisen strategian hyväksyminen, myös nämä teemat tulisi ottaa mukaan nykykeskusteluun.

Suomella on tähän mennessä ollut selvä kanta ydinaseisiin. Suomi tuli jo Kekkosen aikaan tunnetuksi pyrkimyksistään perustaa Pohjoismaihin ydinaseeton vyöhyke. Hankkeen tiellä oli etenkin se, että Tanska ja Norja olivat Naton jäseninä sitoutuneet sallimaan amerikkalaiset ydinaseet alueellaan, jos kriisi syttyisi.

Viime vuosikymmeninä suomalaisdiplomaatit ovat ydinaseettoman maailman puolesta puhuessaan vaatineet erityisesti taktisten ydinaseiden rajoittamista. Taktisia ydinaseita arvioidaan olevan Euroopassa 200 ja Venäjällä 2 000. Ne erotetaan strategisista ydinaseista lyhyemmän kantomatkansa ja pienemmän kokonsa perusteella. Niiden tuhovoima voi kuitenkin olla moninkertaisesti Hiroshiman ja Nagasakin pommeja suurempi.

 

Suomen perinteiset ydinaseriisuntaa korostavat arvot ovat ristiriidassa Nato-jäsenyyden kanssa.Suomen perinteiset ydinaseriisuntaa korostavat arvot ovat ristiriidassa Nato-jäsenyyden kanssa. Vaikka Nato on viime vuosina lisännyt strategiadokumentteihinsa maininnan pyrkimyksestä ydinaseettomaan maailmaan, se on samalla todennut pysyvänsä ydinaseliittoumana niin kauan kuin maailmassa on ydinaseita.

Todellisuudessa nämä kaksi pyrkimystä ovat keskenään sovittamattomassa ristiriidassa. Ydinaseriisunnassa etenemisen katsotaan vähentävän Naton pelotteen ja siten myös turvatakuiden uskottavuutta.

Ydinaseriisuntaan sitoutumisen heikkous näkyy erityisesti, kun tarkastellaan Naton taktisia ydinaseita. Vaikka Eurooppaan sijoitetut amerikkalaiset aseet menettivät strategisen merkityksensä Varsovan liiton kaaduttua, osa Nato-maista ei eri syistä halua luopua niistä. Liittouman sisäinen paine saattaa lähivuosina johtaa jopa näiden vanhenevien aseiden kalliiseen modernisointiin. Tämä lisäisi entisestään lännen ja Venäjän välisiä jännitteitä ja tekisi aseriisuntayhteistyöstä aiempaa epätodennäköisempää.

Suurimmat aseriisunnan esteet lännen ja Venäjän suhteissa ovat kuitenkin vanhempaa perua. Venäjä on nähnyt Naton laajenemisen 1990-luvulta lähtien yrityksenä laajentaa lännen vaikutuspiiriä Venäjän oman turvallisuuden ja arvovallan kustannuksella. Venäjän epävarmuutta on lisännyt Yhdysvaltain tavanomaisten asevoimien uudistaminen, jonka vuoksi Venäjän sotilaallinen kyky on suhteellisesti heikentynyt.

Tämä on ajanut itänaapurin tasapainottamaan voimasuhteita panostamalla aiempaa enemmän oman ydinasepelotteensa ylläpitämiseen. Samalla Venäjä on sijoittanut sellaisten korkean teknologian aseiden kehittämiseen, jotka ovat Yhdysvaltain sotavoiman perustana.

Venäjän ydinasepolitiikkaan on vaikuttanut myös Yhdysvaltain ja Naton yhdessä rakentama ohjuspuolustusjärjestelmä, jonka Venäjä näkee uhkana omalle ydinasepelotteelleen. Vastauksena ohjuspuolustusjärjestelmään maa on kehittämässä uuden sukupolven strategisia ydinaseita, jotka pystyvät läpäisemään ohjuspuolustuskilven.

 

Pelko suomettumisen leimasta ei saa olla esteenä laajalle näkemykselle kansainvälisestä turvallisuudesta. Tulevan kehityksen ennakointiin kuuluu olennaisesti myös Venäjän uhkakuvien huomioon ottaminen ja sen ymmärtäminen, että länsimaat ovat osaltaan vastuussa nykyisistä jännitteistä ja niiden negatiivisista vaikutuksista ydinaseriisuntaan.

Suomi voi edistää niin omaa kuin kansainvälistäkin turvallisuutta parhaiten liittoutumattomana maana. Näin Suomi osaltaan jarruttaisi konfliktia ruokkivien tekijöiden kasaantumista Euroopassa. Lisäksi Suomi voisi vastakin ajaa ydinaseettoman maailman tavoitetta tehokkaammin kuin asevarustelun ja aseriisunnan vaatimusten ristipaineessa kamppailevat Nato-kumppaninsa.

Kirjoittaja työskentelee vierailevana tutkijana Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation -tutkimusinstituutissa. terasto@vcdnp.org

 
Ulkopolitiikka 4/2014

Unohtunut oikeudenmukaisuus

Teija Tiilikainen

Vieläkö OECD:lle on käyttöä, Mari Kiviniemi?

Juha Mäkinen/UP

Vauraat & valitut

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Näin pelastetaan maailma

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Professori tasa-arvo

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Tasa-arvo ≠ demokratia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Realismin paluu

Joonas Pörsti/UP

Kiina lähettää rauhanturvaajia

Joonas Pörsti/UP

Kasvu ja johtajuus karkasivat

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Brasilia vaatii kehityspolitiikkaa

Joonas Pörsti/UP

Suurvallat törmäyskurssilla

Sergei Karaganov

Venäjän ulkopolitiikan veteraani

Katri Pynnöniemi

Miksi nuoriso hylkäsi vasemmiston?

Tommi Uschanov

Rahan toisinajattelijat

Tuomas Koukkunen

Normaali on päättynyt

Antti Alaja

Kiihkotonta keskustelua Natosta

Erik Nyström

Paluu Moskovan valtapiiriin

Toivo Martikainen

Diktaattorin perheriita

Toivo Martikainen

Kiinan pelko ohjaa Japania

Bart Gaens

Knesset syrjii arabeja

Anne Ignatius

Salaisten tunneleiden tietoverkko

Heta Muurinen

Uusliberaalin rationaalisuuden jäljillä

Antti Alaja

Vakoojana al-Qaidan leivissä

Janne Hopsu

Suomen EU-politiikan arkkitehti

Juha Jokela

Uuden Euroopan suunnitelma

Eero Vuohula

Kansainoikeutta kaikille

Kirsti ja Raimo Lintonen

Avartavampaa matkailua

Juha Mäkinen/UP

Oligarkki vankileirillä

Joonas Pörsti/UP

Yksinvaltiaiden asialla

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Sopisivatko Naton ydinaseet Suomelle?

Tytti Erästö

Naapuruuspolitiikan illuusio särkyi

Kristi Raik

Lisää avoimuutta, vähemmän kyberuhkia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Islamilaisen valtion vastainen strategia ei toimi

Antti Pentikäinen

Terrorismi on sukua fasismille

Joonas Pörsti