Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Älkää uhriuttako musliminaisia!

Lila Abu-Lughold: Do Muslim Women Need Saving? Harvard University Press 2013, 336 s. Leila Ahmed: A Quiet Revolution. The Veil’s Resurgence, from the Middle East to America. Yale University Press 2011, 360 s.

Liina Mustonen

Lila Abu-Lughold kysyy uudessa kirjassaan, tuleeko musliminaiset pelastaa (Do Muslim Women Need Saving).

Lila Abu-Lughold kysyy uudessa kirjassaan, tuleeko musliminaiset pelastaa (Do Muslim Women Need Saving). Columbian yliopiston antropologian professori haluaa kyseenalaistaa länsimaissa vallitsevan käsityksen musliminaisista, jotka nähdään ensisijaisesti uhreina ja länsimaisten naisten vastakohtana. Abu-Lugholdin mukaan tämä käsitys toimii vallan välineenä ja pönkittää lännen moraalista ylemmyydentunnetta.

Kirjan kritiikin keskiössä on paljon esillä ollut ajatus siitä, että naisten oikeuksia tulee puolustaa yleismaailmallisesti. Abu-Lugholdin mukaan tämä oikeusdiskurssi yksinkertaistaa moninaisia ongelmia. Siksi lähtökohdaksi tulee ennemmin ottaa ajatus siitä, että ei ole olemassa yhtä kulttuurista tai uskonnollista selitystä naisten kokemille ihmisoikeusloukkauksille.

Abu-Lughold esittää, että naisten ( ja miesten) kokema kärsimys on ennen muutaseurausta köyhyydestä ja erilaisista paikallisista sekä globaaleista eriarvoisuuksista.

Kulttuurit ja elämäntavat eivät ole muuttumattomia, vaan tulosta valtioiden ja kansakuntien rajat ylittävästä historiallisesta kanssakäymisestä.

Professorin mukaan länsimaat ovat osavastuussa muslimimaiden eriarvoisuudesta, eikä siirtomaavallan ajan tai viime vuosikymmeninä Irakiin ja Afganistaniin tehtyjen sotilaallisten väliintulojen vaikutusta tule vähätellä.

Lisäksi Abu-Lugholdin kritiikki kohdistuu oikeusdiskurssin taustalla olevaan ajatukseen naisten valinnanvapaudesta ja suostumuksesta. Professori kysyy kirjassaan, mitä vapaa valinta ja suostumus tarkoittavat, jos ja kun ihminen on sosiaalinen olento. Yksilön todellisia toiveita on vaikea erottaa yksilön sosiaalisista velvoitteista niin muslimiyhteisössä kuin länsimaissakin.

Esimerkiksi niin sanottu populaariin yleistietoon perustuva kirjallisuus ylläpitää Abu-Lugholdin mukaan kuvaa musliminaisista uhreina. Hän nostaa esille monia esimerkkejä, kuten suomeksikin käännetyn Ayaan Hirsi Alin elämäkertaromaanin Pakomatkalla.

Abu-Lughold kritisoi sukupuoliorientalismiksi kutsuttua suuntausta, joka kertoo kauhukertomuksia musliminaisten kokemista vääryyksistä ja siitä, kuinka naiset pakenevat väkivaltaiseksi esitettyä islamin kulttuuria. Sukupuoli-orientalismin tyyliin kirjat käsittelevät paljon väkivaltaa ja naisen seksuaalisuutta.

Abu-Lugholdin kritiikki kohdistuu ennen kaikkea siihen, että sensaatiohakuisten yksilöiden kertomusten varaan rakennettu populaaritieto on saanut ylivallan tieteelliseen tutkimukseen nähden. Professorin mukaan populaaritieto ei jätä tilaa etnografisille tutkimuksille, jotka eivät sovi vallitsevaan kerrontatapaan.

 Esimerkiksi kelpaa musliminaisten käyttämä huntu, joka on osa kunniakäsitystä ja moraalijärjestelmää. Abu-Lugholdin etnografinen tutkimus osoittaa, että kunnialla, joka käsittää sekä naisten että miesten seksuaalisen siveyden, on tärkeä asema muslimiyhteisöissä. Siksi professori kyseenalaistaa kunniamurhan käsitteen: monissa länsimaissa vallalla oleva puhetapa pelkistää keskustelun kunniasta kunniamurhaan ja johtaa näin koko moraalijärjestelmän halventamiseen.

Läntiset arvot eivät kirjoittajan mukaan anna sijaa sille, miten musliminaiset itse näkevät itsensä. Oikeusdiskurssin vaarana on, että keskitymme luomaan »meidän» ja »heidän» välisiä eroja sen sijaan, että yrittäisimme ymmärtää ihmisten elämää eri konteksteissa.

Länsimaissa vallitsevaa käsitystä hunnusta musliminaisten alistamisen välineenä kritisoi myös Harvardin yliopiston islamin tutkimuksen professori Leila Ahmed.

Kirjassaan A Quiet Revolution Ahmed käsittelee hunnun merkitystä ja historiaa niin Yhdysvalloissa kuin Lähi-idässä. Ahmedin mukaan huivin käytöllä tai käyttämättä jättämisellä ei useinkaan ole ollut mitään tekemistä uskonnollisuuden kanssa.

Ahmed osoittaa, kuinka 1900-luvun alkupuolella moni nainen esimerkiksi Egyptissä luopui huivista ennemminkin lännen imperialismin kuin sekularisoitumisen vuoksi. Moni nainen koki, että läntinen käsitys islamin alempiarvoisuudesta visualisoitui nimenomaan huivissa, ja jätti siksi huivin pois.

1970-luvulla Egyptin presidentti Anwar Sadatin niin kutsuttu avoimuuspolitiikka tuki Muslimiveljeskuntaa ja muita uskontoon vetoavia sosiaalisia liikkeitä, mikä puolestaan toi huivit pikkuhiljaa takaisin Egyptin kaduille ja yliopistoihin.

Lisäksi huivia ja siihen liittyviä stereotypioita pidetään yleensä selitystekijänä sille, että musliminaisten mahdollisuudet edetä urallaan ovat rajalliset. Ahmed kumoaa käsityksen: Egyptissä naisten uralla eteneminen on edelleen vaikeaa, olivatpa naiset pukeutuneet huiviin tai eivät. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa musliminaiset ovat päässeet etenemään korkeisiin virkoihin huivista tai huivittomuudesta riippumatta.

Kirjoittaja tutkii nykypäivän Egyptin sekularismia Euroopan yliopistoinstituutissa Firenzessä.

 
Ulkopolitiikka 2/2015

Energiaa vai politiikkaa?

Teija Tiilikainen

Suuri mahdollisuus

Teksti: Toivo Martikainen

Kaasua, pääkomissaari Juncker!

Teksti: Antti Kivimäki

Kolmiodraamaa Euroopan putkipolitiikassa

Antto Vihma

Venäläinen ydin

Teksti: Toivo Martikainen

Uudistuksilla Boko Haramia vastaan

Teksti: Henrik Angerbrandt & Mats Utas

Valmiina tappamaan Isisin puolesta

Yrjö Lautela

Silmät sidottuina suurvallan johdossa

Veera Laine

Upseeri saa ottaa kantaa

Joonas Pörsti/UP

Pilvilinnain herra

Teksti: Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kaspian kaasupalapeli

Felix Siivonen

Ukraina pyrkii eroon Rosatom-riippuvuudesta

Katri Pynnöniemi

Persianlahti tarvitsee uuden turvallisuusmekanismin

Wolfgang Mühlberger

Kaupunkien kääntöpuoli

Annu Kekäläinen

Väkivallan noidankehä

Erik Nyström

Maailmaan syntyy lapsia enemmän kuin toivotaan

Heta Muurinen

Kuka purkaisi aikapommin?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Älkää uhriuttako musliminaisia!

Liina Mustonen

Diplomatian moniottelija osaa nauraa itselleen

Kai Sauer

Kohtelias alueliitos

Toivo Martikainen/UP

Euroopan unohdus

Heta Muurinen

Ukrainaan mallia Daytonin sopimuksesta

Martti J. Kari

Valtiota tarvitaan innovaatiotalouteen

Antti Alaja

Matoken ja Musevenin kaupunki

Liselott Lindström

Cameronin heikko kapina

Eeva Lennon

Oikaisu

Perhosia vatsassa Kyproksella

Reeta Paakkinen

Saako saastepilven alla aurinkoenergiaa?

Juha Mäkinen

Viron tyytyväiset venäläiset

Anna-Kaisa Hiltunen

Merkelin malli turvapaikkapolitiikkaan

Toivo Martikainen

Brittivaaleissa käytettiin Amerikan apuja

Toivo Martikainen