Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Rauhoittaako ydinsopu Lähi-itää?

Tytti Erästö

Sopimus ydinohjelmasta parantaa Lähi-idän alueellista turvallisuutta mutta kasvattaa Iranin suhteellista valtaa. Israel ja Saudi-Arabia pitävät sitä ydinaseiden leviämistä suurempana uhkana.

Kansainvälinen yhteisö on pitkään pelännyt, että Iran hankkii ydinaseita. Heinäkuussa Iran ja YK:n turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenestä sekä Saksasta koostuva niin sanottu P5+1-ryhmä pääsivät historialliseen yhteisymmärrykseen: kompromissiratkaisuun, joka päättää yli vuosikymmenen jatkuneen kiistan ja takaa suurella varmuudella, ettei Iranin ydinohjelmalla ole sotilaallista ulottuvuutta.

Lännen näkökulmasta keskeistä sopimuksessa on sen ajan pidentäminen, minkä kuluessa Iran voisi kyetä valmistamaan ydinaseen. Uraanin rikastusta ja varastointia koskevien rajoitusten ansiosta aika pitenee muutamasta kuukaudesta vuoteen. Se antaa Yhdysvalloille enemmän aikaa päättää mahdollisesta ennalta ehkäisevästä iskusta Irania vastaan, jos Iran eroaisi ydinsulkusopimuksesta ja ajaisi Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat pois maasta.

Iranin intressejä sopimus palvelee lopettamalla maahan kohdistuneet kansainväliset pakotteet ja sallimalla maalle tulevaisuudessa laajan ydinenergiaohjelman. Iranin ja Yhdysvaltain yli kolmen vuosikymmenen ajan jäissä olleet suhteet ovat niin ikään parantuneet neuvottelujen ansiosta.

Kaikki Lähi-­idän maat eivät ole tyytyväisiä sopuun. Israel ja Saudi-Arabia ovat esittäneet Iranin ydinohjelman suurimpana uhkana turvallisuudelleen, mutta juuri ne suhtautuvat sopimukseen nihkeimmin, vaikka Saudi-Arabia onkin sopimuksen virallisesti hyväksynyt.

Saudi-Arabian ja Israelin näkökulmasta ydinkiistassa ei ole kyse vain ydinaseiden leviämisen estämisestä vaan myös Iranin alueellisen vallan rajoittamisesta.

Pakotteiden poistaminen muuttaa tilannetta merkittävästi. Iranin koko ja vaikutusvalta yhdessä maan elpyvän talouden ja kansainvälisen aseman vahvistumisen kanssa tekevät maasta alueellisen suurvallan. Israel ja Saudi-Arabia näkevät tämän ydinaseiden leviämistä suurempana uhkana. Niiden mielestä Iranin nousu noudattaa nollasummalogiikkaa, eli Iran voimistuu vääjäämättä muiden kustannuksella.

Sama logiikka pätee myös Iranin ja Yhdysvaltain lähenemiseen. Israelin ja Saudi-Arabian liittolaisuus Yhdysvaltain kanssa on pitkään perustunut jaetulle vihollisuudelle Irania kohtaan. Nyt Irania ja Yhdysvaltoja yhdistävät paitsi uudelleen avatut diplomaattisuhteet myös pyrkimys terrorijärjestö Isisin pysäyttämiseen.

Vaikka Saudi-­Arabia käyttää puolustusmenoihin neljänneksi eniten varoja maailmassa, maa kokee jo nyt olevansa altavastaajan asemassa Iraniin nähden. Saudi-Arabian näkökulmasta Yhdysvaltain toimettomuus Syyriassa ja sen sotilaallinen yhteistyö Iranin kanssa Isisiä vastaan ovat vahvistaneet Irania ja sen tukemia šiiakapinallisia, jotka ovat saudien silmissä olleet islamilaista radikalismiakin suurempi uhka. Saudi-Arabian väestöstä valtaosa on sunneja.

Saudi-Arabia on tukenut radikaaleja sunniliikkeitä osana Syyrian hallituksen ja alueella toimivien šiiakapinallisten vastaista strategiaansa. Näin Saudi-Arabia on myötävaikuttanut myös Isisin syntyyn. Rahoittamalla ja aseistamalla kapinallisliikkeitä Saudi-Arabia ja Iran ovat kärjistäneet alueen sunnien ja šiiojen välisiä ristiriitoja.

Lisäksi Saudi-Arabia on aiemmin sanonut hankkivansa ydinaseita, jos Irankin kehittää niitä, ja tänä keväänä se ilmoitti hankkivansa samanlaisen kapasiteetin kuin Iran. Koska Saudi-Arabialla ei ole ollut vaikeuksia päästä kansainvälisille atomienergiamarkkinoille eikä sillä siksi ole tarvetta valmistaa itse ydinpolttoainetta, uraanin rikastuksen voi nähdä palvelevan maassa vain yhtä tarkoitusta: se antaisi kyvyn valmistaa ydinasekelpoista materiaalia.

Äänekkäimmin Iranin ydinsopua on vastustanut Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu. Hänen mukaansa laajan ydinohjelman salliminen Iranissa vaarantaa Israelin olemassaolon.

Israelin johdon argumentit ovat samantapaisia kuin Saudi-Arabian: ydinsopimus legitimoi Iranin aseman niin sanottuna kynnysvaltiona, jolla on kyky rakentaa ydinase lyhyellä varoitusajalla. Toiseksi Israel uskoo, että Iranin tukemat palestiinalainen Hamas ja Libanonin Hizbollah voimistuvat, kun Iranin talous elpyy.

Israelista kuuluu kuitenkin sopuisampiakin sointuja: tiedustelupalvelu Mossadin ja maan sotilastiedustelun entiset johtajat Efraim Halevy ja Amos Yadlin ovat myöntäneet, että ydinaseiden leviämisen riskit pienenevät sopimuksen ansiosta huomattavasti.

Suurin syy myös Israelin hangoitteluun on se, että maa näkee Yhdysvaltain ja Iranin lähenemisen uhkana omalle asemalleen. Jaettu viholliskuva Iranista on vuosikymmenten ajan yhdistänyt Israelia ja Yhdysvaltoja sekä häivyttänyt Israelin ja arabimaiden välisiä ristiriitoja.

Kun Iranin ydinkiista jää menneisyyteen, huomio kohdistunee yhä enemmän Israelin omiin ydinaseisiin ja maan kansainvälisten normien vastaiseen miehityspolitiikkaan palestiinalaisalueilla. Vaikka tämä saattaa ajaa Israelin entistä enemmän puolustuskannalle, se voi ajan kuluessa myös johtaa positiivisiin muutoksiin.

Jälkimmäistä tulkintaa tukevat lehdistössä parhaillaan liikkuvat huhut Israelin uusista suunnitelmista Lähi-idän rauhanneuvotteluita varten. Taustalla lienee päättely siitä, että rauhanneuvotteluiden avaaminen voisi poistaa poliittisia esteitä Israelin ja arabimaiden suhteiden rakentamiselta ja siten mahdollistaa yhteistyön Irania vastaan.

Iranin ydinohjelmaa koskevan sopimuksen hyötyjä on hyvin vaikea kiistää. Ilman sopimusta tilanne olisi voinut kärjistyä Israelin tai Yhdysvaltain sotilaalliseen hyökkäykseen, johon Iran olisi todennäköisesti vastannut ohjusiskuilla ja hankkimalla ydinaseita estääkseen vastaavat tilanteet tulevaisuudessa.

Sopimuksen ansiosta Iranin ei voi enää nähdä muodostavan sellaista vaaraa, mikä oikeuttaisi puheet ennaltaehkäisevistä iskuista maan ydinlaitoksia vastaan. Lisäksi sopimuksen mukanaan tuoma turvallisuuden tunne ja luottamus tulevaisuuteen vahvistavat ydinaseiden vastaista mentaliteettia Iranissa ja tukevat entisestään presidentti Hassan Ruhanin maltillista ulkopoliittista linjaa.

Eristämispolitiikan päättyminen voi mahdollistaa myös aiempaa tehokkaamman kansainvälisen yhteistyön alueen ongelmien ratkomiseksi. Iranin ja Yhdysvaltain välinen epävirallinen yhteistyö Isisin vastaisessa taistelussa on yksi esimerkki tästä, ja Syyrian kriisin rauhoittaminen saattaa olla seuraava askel. Iran on Hizbollahin ohella Syyrian presidentti Bašar al-Assadin merkittävin tukija, ja Iranin ottaminen mukaan rauhanneuvotteluihin saattaa olla avain pitkään jatkuneen kriisin lopettamiseen.

Iranin hiljattain tekemä aloite Persianlahden turvallisuutta koskevan dialogin käynnistämiseksi kertoo puolestaan halusta paikata suhteita Saudi-Arabiaan. Jos Iranin sovitteleva linja löytää vastakaikua, se saattaa avata oven positiivisille muutoksille. Iran ja Saudi-Arabia voisivat yhdistää tehokkaasti voimansa terrorismin kitkemiseksi alueelta.

Israelin ja alueen muiden maiden dynamiikka voisi puolestaan muuttua jo olemassa olevien aloitteiden pohjalta. Yksi esimerkki on Arabiliiton tarjous tunnustaa Israel, jos maa vetäytyy vuoden 1967 sodassa valtaamiltaan alueilta ja suostuu kahden valtion ratkaisuun. Tämä voisi lopettaa Iranin tuen Israelin vastaisille liikkeille, sillä myös Iran on sitoutunut Arabiliiton aloitteeseen.

Myös Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamiseen tähtäävät neuvottelut voisivat sisältää historiallisia mahdollisuuksia, vaikka neuvottelut näyttävätkin tällä hetkellä pysähtyneiltä. Periaatteessa ydinsopu voisi antaa uuden sysäyksen hankkeelle, jota Israel on vastustanut osittain Iranin ydinohjelman luomaan uhkaan vedoten.

Paremman tulevaisuuden kuvitteleminen tuntuu kuitenkin vaikealta ja jopa utopistiselta, sillä yhteinen vihollinen näyttää historian valossa olevan Lähi-idän maita tehokkaimmin yhdistävä tekijä.

Mikäli viholliskuvat ohjaavat alueen maiden politiikkaa vastakin, turvallisuustilanteen paraneminen jäänee väliaikaiseksi. Israel saattaa pyrkiä sabotoimaan Iranin ydinohjelmaa vaikuttamalla Yhdysvaltain kongressiin ja turvautumalla jo aiemmin harjoittamaansa kybersodankäyntiin ja muihin salaisiin operaatioihin. Lisäksi Saudi-Arabia saattaa olla tosissaan hankkimassa omaa ydinasekapasiteettia, mikä kasvattaisi ydinaseiden leviämisen uhkaa.

Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman mukaan Iranin ydinohjelmaa koskeva sopimus perustuu luottamuksen sijaan tekniseen verifikaatioon. Toisin sanoen kansainväliset tarkastukset ovat jatkossa niin tiukkoja, että miltei krooninen epäluottamus Iranin aikomuksia kohtaan ei ole este sopimukselle.

Pitkällä aikavälillä keskeistä on kuitenkin nimenomaan luottamus, sillä uraanin rikastamista koskevat rajoitukset ovat voimassa vain 10–15 vuotta. Vaikka tiukka valvonta jatkuu tämänkin jälkeen, luottamuksen rakentaminen poliittisella tasolla Lähi-idän maiden kesken olisi keskeistä alueen turvallisuustilanteen vakauttamiseksi.

 Kirjoittaja toimii ydinaseriisunnan asiantuntijana SaferGlobe-tutkimusverkostossa