Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Diginatiivia terrorismia

Abdel Bari Atwan: Islamic State. The Digital Caliphate. Saqi 2015, 241 s.

Janne Hopsu

Isis ei todennäköisesti olisi syntynyt, selviytynyt ja laajentunut ilman digiteknologian suomia mahdollisuuksia, väittää palestiinalaissyntyinen pitkän linjan toimittaja ja kirjailija Abdel Bari Atwan.

Äärijärjestö Isis ei todennäköisesti olisi syntynyt, selviytynyt ja laajentunut ilman digiteknologian suomia mah­dollisuuksia, väittää palestii­nalaissyntyinen pitkän linjan toimittaja ja kirjailija Abdel Bari Atwan. Hän on käynyt kirjaansa varten nettikeskuste­luja Isis-järjestössä eri tasoilla toimivien henkilöiden kanssa.

Isis käyttää internetin sosiaalisia foorumeita ja Tor-verkkoa rekrytoinnista ja propagandasta sotilaallisten ohjeiden antamiseen. Isis-tais­telijat tavoittelevat perinteistä kalifaattia, mutta ovat kan­nettavien tietokoneidensa, mobiililaitteidensa ja videopelimäisiä kuvia tallentavien GoPro-kameroidensa kanssa täysiverisiä diginatiiveja.

He tietävät, kuinka esit­tää jihadistinen kertomus ja Isisin kalifaatti utopiana. Siinä Isis on totuuden, oikeudenmukaisuuden ja kaltoin koh­deltujen suojelija.

Bari Atwanin mukaan tar­koituksena on luoda mielikuva jihadista arkipäiväisenä oloti­lana. Kuvat ja kieli ovat 2000-luvun urbaania kulttuuria rap-riimeineen (ilman kiellettyä musiikkia). Ne luovat tunnetta veljeydestä ja jengimäisestä yhteenkuuluvuudesta.


Isisin videot ovat tunnettuja pöyristyttävästä väkivallasta. Isisille raakalaismaisuus on harkittua: tarkoitus on levittää kauhua ja toisaalta rekrytoida taistelijoita näyttämällä, että järjestö menestyy, Bari Atwan arvioi.

Mediastrategia on tehonnut lännessä kymmeniintuhansiin nuoriin. Monet heistä ovat muslimeja, jotka tuntevat ole­vansa tavalla tai toisella ulko­puolisia ja syrjittyjä. Islamin perusteita he eivät välttämättä tunne hyvin.

Muslimimaissa Isisin veto­voimaa selittävät uskonnon ohella yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt, Bari Atwan katsoo. Esimerkiksi uskonnolli­nen lahkolaisuus, lännenvastai­suus ja paikalliset huonot olot houkuttelevat jäseniä Isisin riveihin.

Isis on onnistunut valtaa­maan laajan alueen Irakista ja Syyriasta, toisin kuin al-Qaida, jonka Isis on selättänyt jiha­distien suosiossa. Isisin sala­myhkäinen johtaja, irakilainen Abu Bakr al-Baghdadi, julisti valtion ja kalifaatin peruste­tuksi kesällä 2014.


Mediastrategian lisäksi Bari Atwan esittelee Isisin syntyhis­toriaa, organisaatiota, rahoi­tusta ja »valtiollisia» toimintoja, kuten palveluita ja avustus­toimintaa. Hänen mukaansa Isisin synnyn taustalla ovat länsimaiden islamisteille tarjoama lyhytnäköinen tuki alkaen 1980-luvulla käydystä Afganistanin sodasta ja Yhdys­valtojen Irakissa tekemät virheet.

Saddam Husseinin hallinnon kaatamisen jälkeen Baath-puolueen kannattajat erotettiin Irakin hallinnosta ja asevoimista. Yhdysvallat asettui šiiapresidentti Nuri al-Malikin taakse ja vähätteli jihadisteja. Virheiden vuoksi sunnijihadisteille ja lopulta Isisiin siirtyi paljon sotilaallista tietotaitoa.

Bari Atwan arvioi, ettei Isis katoa pian. Liikkeen kanssa on neuvoteltava, jos väkivaltaa halutaan hillitä. Mistä tarkem­min neuvoteltaisiin, sitä hän ei kerro.

Kirjoittaja on MTV:n ulkomaantoimittaja.