Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Miten heidät kotoutetaan?

Erik Nyström

Turvapaikanhakijoiden ennätysmäärä koettelee Euroopan maiden vastaanottojärjestelmiä. Miten kotoutusjärjestelmät eri maissa toimivat?

Euroopassa tilastoidaan kuluvana vuonna jopa miljoona turvapaikkahakemusta, arvioi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD. Hakijoista vähän alle puolen arvioidaan jäävän Eurooppaan.

Millaisen vastaanoton turvapaikanhakijat ja pakolaiset saavat? Jo hätämajoituksen järjestäminen koettelee monia EU-maita. Niille, joiden turvapaikkahakemukset hyväksytään, pitäisi antaa myös eväät toimia osana yhteiskuntaa. On järjestettävä kielikursseja, koulutusta ja mahdollisuudet työllistyä.

Aktiivinen kotouttaminen ei ole itsestäänselvyys Pohjois-Euroopan ulkopuolella, muistuttaa erikoistutkija Pasi Saukkonen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöstä Cuporesta.

»Muualla se saattaa olla vähäistä tai sitä ei yksinkertaisesti ole», hän sanoo.

Eroa on myös siinä, mitä kotouttamisella tarkoitetaan. Suomessa tulokkaita kannustetaan säilyttämään kielensä ja kulttuurinsa. Ero näkyy etenkin suhteessa Ranskaan, jossa maahanmuuttajien odotetaan assimiloituvan eli jättävän vanhan taakseen.

»Ranskassa muuttajalle annetaan samalla oikeus tulla ranskalaiseksi», Saukkonen sanoo.

Suomen kotouttamispolitiikkaa Saukkonen pitää sinänsä erinomaisena, mutta käytännön toteutus jää kauas tavoitteista. Resurssit eivät riitä.

UP vertasi, minkälaisia järjestelyjä eri Euroopan maissa ja muualla on maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Pasi Saukkonen arvioi, mitä toimilla on saavutettu.

 


Valtio: Suomi

Asukkaita: 5,5 miljoonaa

EU:n ulkopuolella syntyneitä: 3,5 prosenttia

Turvapaikanhakijoita*: 16 510

BKT/asukas: 35 400 euroa 

Turvapaikanhakijalle maksetut tuet

316 euroa kuussa, jos yksin saapunut aikuinen vastaa ruokakuluistaan itse, ja 93 euroa, jos hän syö vastaanottokeskuksessa. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen tulijalla on täydet oikeudet sosiaalietuuksiin.

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Jos hakija voi todistaa henkilöllisyytensä, hän saa tehdä töitä, kun hakemuksen jättämisestä on kolme kuukautta. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen kotoutussuunnitelmaan, joka ohjaa kieli- ja ammattikoulutukseen.

Mahdollisuudet asettua pysyvästi

Useimmat saavat pysyvän oleskeluluvan neljän vuoden jälkeen. Kansalaisuutta voi anoa viiden vuoden jälkeen maksamalla 440 euroa ja läpäisemällä peruskielitaidon osoittavan kokeen.

Miten kotoutus on sujunut?

»Alkukartoitusta, kotoutumissuunnitelmia ja kielikursseja pitäisi järjestää huomattavasti nykyistä enemmän», arvioi erikoistutkija Pasi Saukkonen.

 

 

Valtio: Ruotsi

Asukkaita: 9,5 miljoonaa

EU:n ulkopuolella syntyneitä:10,6 prosenttia

Turvapaikanhakijoita*: 85 760

BKT/asukas: 39 100 euroa

Turvapaikanhakijalle maksetut tuet

78 euroa kuussa valtion majoituksessa asuville, tai 228 euroa, jos he ostavat ruoan itse. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen kotoutussuunnitelmaan täysiaikaisesti osallistuva saa 717 euroa kuussa tai enemmän, jos hänellä on perhe.

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Töitä saa hakea heti, jos pystyy todistamaan henkilöllisyytensä. Tietyille aloille, kuten terveydenhuoltoon, ei kuitenkaan pääse ilman todistuksia osaamisesta.

Mahdollisuudet asettua pysyvästi

Pakolaisstatuksen saanut voi heti anoa pysyvää oleskelulupaa, muut maahanmuuttajat kahden vuoden asumisen jälkeen. Kansalaisuutta voi anoa viiden vuoden jälkeen, ja käsittely maksaa 160 euroa.

Miten kotoutus on sujunut?

»Pakolaisten osuus maahanmuuttajista on suurehko. Vähäisellä koulutuksella ja heikolla kielitaidolla on vaikea päästä töihin», Pasi Saukkonen sanoo.

 

 

Valtio: Saksa

Asukkaita: 81,9 miljoonaa

EU:n ulkopuolella syntyneitä: 7,4 prosenttia

Turvapaikanhakijoita*: 346 020

BKT/asukas: 39 100 euroa

Turvapaikanhakijalle maksetut tuet

143 euroa kuussa vastaanottokeskuksessa asuville, 359 euroa itsenäisesti asuville. Liittovaltion ohje on, että turvapaikanhakijoita pitäisi tukea osavaltioissa tavaroin ja palveluin käteisen sijaan.

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Hakijat, joilla on hyvät edellytykset turvapaikkaan, pääsevät heti liittovaltion järjestämille saksan kursseille. Työnhaun voi aloittaa kolmen kuukauden jälkeen, ja tukipalveluita työllistymiseen on paljon. Minimipalkoilla ei välttämättä tule toimeen.

Mahdollisuudet asettua pysyvästi

Pysyvän oleskeluluvan voi saada viiden vuoden jälkeen, jos hakijalla on sujuva peruskielitaito. Kansalaisuutta voi hakea 7–8 vuoden jälkeen. Kaksoiskansalaisuus sallitaan tietyin ehdoin.

Miten kotoutus on sujunut?

»Vuosituhannen vaihteeseen asti Saksa piti suurta osaa maahanmuuttajista tilapäisinä vierastyöläisinä. Kansalaisuus avattiin maahanmuuttajille vasta muutama vuosi sitten.»

 

 

Valtio: Sveitsi

Asukkaita: 8 miljoonaa

EU:n ulkopuolella syntyneitä: 10,6 prosenttia

Turvapaikanhakijoita*: 24 640

BKT/asukas: 48 300 euroa

Turvapaikanhakijalle maksetut tuet

1 094 euroa kuussa sosiaaliturvaa, mikä on viidennes vähemmän kuin sveitsiläisille.

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Turvapaikanhakijan voi palkata kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä, jos työhön ei todistetusti löydy tekijää Sveitsistä tai muualta Euroopasta.

Mahdollisuudet asettua pysyvästi

Euroopan ulkopuolelta tullut voi anoa pysyvää oleskelulupaa kymmenen vuoden jälkeen. Kansalaisuuden anominen maksaa 1 500 euroa, ja hylkäävä päätös voi olla poliittinen.

Miten kotoutus on sujunut?

»Sveitsiläinen yhteiskunta elää maahanmuuttajista. Jossain vaiheessa Sveitsin on pakko tunnustaa maan muuttuminen muuttoliikkeen johdosta ja lopettaa väestön jakaminen eri luokkiin syntyperän perusteella.»

 

 

Valtio: Yhdysvallat

Asukkaita: 313,9 miljoonaa

Ulkomailla syntyneitä: 13 prosenttia

Turvapaikanhakijoita**: 77 776

BKT/asukas: 47 900 euroa

Turvapaikanhakijalle maksetut tuet

Pakolaisstatuksen saaneella on oikeus terveydenhuoltoon ja ruokakuponkeihin seitsemän vuoden ajan. Yli 65-vuotiaille tai vammautuneille pienituloisille voidaan myöntää tukea korkeintaan 643 euroa kuussa. Paperittomilla siirtolaisilla ei ole oikeuksia.

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Työlupaa saa anoa viisi kuukautta turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen. Jotkut osavaltiot tarjoavat kielikursseja ja työharjoittelua.

Mahdollisuudet asettua pysyvästi

Pakolainen saa anoa pysyvää oleskelulupaa eli Green Cardia vuoden, muut viiden vuoden jälkeen. Jopa 90 prosenttia muista kuin laittomasti maahan tulleista saa luvan. Kansalaisuus on mahdollinen viiden vuoden jälkeen.

Miten kotoutus on sujunut?

»Yhdysvalloissa kaikilla on oikeus ja jossain määrin jopa velvollisuus tulla amerikkalaisiksi. Yhdistyksillä, naapurustoilla ja urheiluseuroilla on ratkaiseva rooli kotoutumisessa», erikoistutkija Pasi Saukkonen sanoo.

 

 

Valtio: Britannia

 Asukkaita: 63,7 miljoonaa

EU:n ulkopuolella syntyneitä: 8,1 prosenttia

Turvapaikanhakijoita*: 30 555

BKT/asukas: 33 000 euroa

Turvapaikanhakijalle maksetut tuet

 Noin 205 euroa kuukaudessa perustarpeisiin. Lapsilla ja raskaana olevilla on mahdollisuus lisätukeen. Pakolaiset voivat saada korotonta »integraatiolainaa» esimerkiksi vuokravakuuden maksamiseksi.

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Palkallista työtä ei saa tehdä ennen turvapaikkahakemuksen hyväksymistä. Kieli- ja ammattikurssien rahoitusta on leikattu, ja sosiaalitukia rajoitetaan hakemuksen hyväksymisen jälkeenkin.

Mahdollisuudet asettua pysyvästi

Pysyvää oleskelulupaa ja kansalaisuutta on vaikea saada. Molemmat vaativat Life in the UK -testin läpäisemisen ja sujuvan peruskielitaidon. Kansalaisuus on maailman kallein: se maksaa yli 1 200 euroa.

Miten kotoutus on sujunut?

»Britannia näyttää tiukentavan linjaansa, mutta tosiasiassa maa taistelee osaavista, hyvistä veronmaksajista. Turvapaikanhakijoita halutaan vähemmän.»

 

 

Valtio: Unkari

Asukkaita: 9,9 miljoonaa

EU:n ulkopuolella syntyneitä: 1,5 prosenttia

Turvapaikanhakijoita*: 92 265

BKT/asukas: 21 200 euroaTurvapaikanhakijalle maksetut tuet

Toisesta kuukaudesta alkaen noin 23 euroa kuussa, mikä on kymmenesosa unkarilaisen työttömyystuesta. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen noin 300 euroa kuussa puolen vuoden ajan, minkä jälkeen tuki vähenee asteittain. 

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Töitä saa tehdä yhdeksän kuukauden jälkeen. Sallittuja ovat vain työt, joihin ei löydy tekijää Unkarista tai muualta Euroopasta. Kieliopetuksesta vastaavat ylikuormitetut ja alirahoitetut hyväntekeväisyysjärjestöt.Mahdollisuudet asettua pysyvästi 

Pysyvää oleskelulupaa voi anoa viiden vuoden jälkeen, mutta se on myönnetty vain kolmasosalle niistä, joilla on oikeus hakea sitä. Kansalaisuutta voi hakea kahdeksan vuoden jälkeen. Sen saaminen vaatii byrokratiaviidakon ja testien läpäisemistä.

Miten kotoutus on sujunut?

»Unkarin politiikan takana on vahva nationalismi, jonka mukaan Unkarin pitää olla unkarilaisten maa. Maahanmuuttajia halutaan, mutta heidän pitää olla etnisesti unkarilaisia.»

 

 

Valtio: Kreikka

 Asukkaita: 11,1 miljoonaa

EU:n ulkopuolella syntyneitä: 8,4 prosenttia

Turvapaikanhakijoita*: 28 495

BKT/asukas: 22 600 euroa

Turvapaikanhakijalle maksetut tuet

Turvapaikanhakijoita ei ole varauduttu tukemaan taloudellisesti. Kreikka on pyytänyt EU:lta tukea saadakseen pakolaiskriisin hallintaan.

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Työlupaa voi anoa tekemällä yleisen työmarkkinatestin. Testi suosii paikallisia ja EU:n kansalaisia, ja moni päätyy hakemaan töitä ilman lupaa. Valtio ei tue kieliopintoja tai ammattikoulutusta.

Mahdollisuudet asettua pysyvästi

Pysyvää oleskelulupaa voi hakea viiden vuoden jälkeen, ja se edellyttää muun muassa Kreikan historian tuntemista ja sujuvaa peruskielitaitoa. Lupa maksaa 300–900 euroa. Kansalaisuuteen on samat vaatimukset.

Miten kotoutus on sujunut?

»Suurin osa saapujista ei ole aikeissa asettua pysyvästi maahan. Ennen talouskriisiä maahanmuuttajia oli paljon, sillä Kreikassa oli turismissa ja maaseudulla paljon sellaisia töitä, joita Pohjoismaissa ei ole.»

 

 

Valtio: Turkki

 Asukkaita: 79,4 miljoonaa

Ulkomailla syntyneitä: 1,2 prosenttia

Turvapaikanhakijoita***: 182 975

BKT/asukas: 17 100 euroa

Turvapaikanhakijalle maksetut tuet

Taloudellista tukea myönnetään tapauskohtaisesti »hädässä oleville». Hallitus ja kansainväliset organisaatiot tarjoavat peruspalveluita. Turkkiin on paennut Syyriasta yli kaksi miljoonaa ihmistä. 

Mahdollisuudet koulutukseen ja työhön

Työlupaa saa anoa puoli vuotta turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen. Hallitus rajoittaa mahdollisuuksia vetoamalla Turkin työttömyystilanteeseen. Moni työskentelee laittomasti. Noin 600 000 kouluikäisestä pakolaislapsesta arviolta 130 000 käy koulua.

Mahdollisuudet asettua pysyvästi

Pysyvää oleskelulupaa voi anoa kahdeksan vuoden jälkeen, mutta pakolaiset eivät voi sitä saada. Kansalaisuuteen vaaditaan muun muassa sujuva kielitaito ja todistus »hyvästä moraalista».

Miten kotoutus on sujunut?

»Pitää välttää katsomasta Turkkia pohjoismaisin silmin. Tulijat voivat kotoutua yritysten, sosiaalisten verkostojen ja uskonnollisten yhteisöjen avulla. Nyt Turkissa on kuitenkin valtava määrä ihmisiä harmaalla vyöhykkeellä.»

 

 

* Eurostat, tilanne 30.9.2015 tai tuorein mahdollinen.

** USCIS, 7/2014–6/2015.

*** UNHCR, 30.9.2015.

Lähteet: Migration Policy Index (MIPEX), Asylum Information Database (AIDA), European Migration Network, Eurostat, USCIS, UNHCR, Brookings, Reuters, CIA World Factbook, Spiegel, Mercur.de.