Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Saksa pallottelee pakolaisia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

TAAKANJAKO. Nordrhein-Westfalenin pitäisi majoittaa yli 200 000 turvapaikanhakijaa.

Saksassarekisteröitiin viime vuonna yli miljoona turvapai­kanhakijaa, ja varsinaisia hake­muksia jätettiin vuoden lop­puun mennessä noin 477 000.

 Kun hakijat on rekisteröity, heidät jaetaan vastaanottokes­kuksiin Saksan osavaltioiden kesken niin sanotun Königstei­nin jakoperiaatteen mukaan. Runsasväkisimmät ja verotu­loiltaan vauraimmat osavaltiot kantavat suurimman vastuun.

 Bremenin ja Saarlandin pieniä osavaltioita lukuun ottamatta turvapaikanhakijoita sijoitetaan suhteellisesti vähiten entisen Itä-Saksan osavaltioihin.

 Osavaltiot ovat yrittäneet sysätä vastuuta turvapaikan­hakijoiden vastaanottamisesta toisilleen, ja etenkin Baijerissa on vaadittu tulijamäärän hillit­semistä.

Baijerin kristillisdemo­kraattinen pääministeri Horst Seehofer on todennut, ettei turvapaikanhakijoiden jako­järjestelmä osavaltioiden kesken toimi. Baijeriin tuli viime vuonna noin 160 000 turvapaikanhakijaa, ja hake­muksia jätettiin noin 71 000. Seehofer on uhannut valittaa puoluetoverinsa, liittokansleri Angela Merkelin avoimesta pakolaispolitiikasta perustuslakituomioistuimeen.

Baden-Württembergin vihreitä edustava pääministeri Winfried Kretschmann puo­lestaan haluaisi, että turva­paikanhakijoita lähetettäisiin nykyistä enemmän Saksan itäisiin osavaltioihin, koska entisessä Itä-Saksassa on tyh­jillään seisovia asuntoja.

Saksan sisäministeri Tho­mas de Maizière on torpan­nut osavaltioiden vaatimukset turvapaikanhakijoiden jakopolitiikan muuttamisesta. Hänen mukaansa muutos lisäisi osavaltioiden välistä eripuraa.