Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

NIGERIA. Afrikan yhteiskunnallisia ongelmia voidaan ratkaista ohjelmoinnin avulla, sanoo koodikoulu Audaxin johtaja Emeka Onyenwe.

Neljäkymmentä oppilasta keskittyy tietokoneen ruutuihin koodikoulu Audaxin tiloissa Nigerian Lagosissa. Meneillään on Afrikan koodiviikko, African Code Week, hanke nuorten ohjelmointitaitojen edistämiseksi.

Tapahtuma järjestettiin viime vuoden loka­kuussa 17:ssä Afrikan maassa, ja tapahtumaa rahoitti muun muassa Google. Osallistujat oli­vat eritaustaisia nuoria, joiden oli määrä saada käsitys siitä, mitä ohjelmointi tarkoittaa.
»Meidän afrikkalaisten pitää hyödyntää talouskasvua ja ratkaista itse omat ongel­mamme. Koodaaminen on yksi keinoista saavuttaa nämä tavoitteet», sanoo Audaxin liiketoiminnasta vastaava johtaja Emeka Onyenwe.

Nuorisotyöttömyys on yksi Nigerian ajan­kohtaisimmista ongelmista. Onyenwe uskoo, että niillä nuorilla, jotka osaavat ohjelmoida, on hyvät mahdollisuudet työllistyä.
»Tapahtuman aikana opetamme nuorille Scratchia, helppokäyttöistä ohjelmaa, joka antaa käyttäjille käsityksen ohjelmoinnin ideasta. Jos nuoret innostuvat ohjelmoinnista, voimme seuraavaksi opettaa heille ohjelmoin­tikieliä, kuten HTML:ää, CSS:ää tai Java Scrip­tiä», Onyenwe selittää.
Onyenwen mukaan ohjelmointia pitää opettaa myös siksi, että Nigerian talous tar­vitsee nykyistä enemmän osaavaa työvoimaa.
»Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa koo­dataan jatkuvasti uusia ohjelmia ja tuotteita. Tähän mekin pyrimme.»

Teknologiaan erikoistuneita yrityksiä perus­tetaan nyt huimaa vauhtia erityisesti Afrikan suurten talouksien metropolialueilla, Lagosin lisäksi esimerkiksi Kenian Nairobissa. Kau­punkeja yhdistää nuori, suhteellisen varakas, koulutettu ja teknologiasta innostunut väestö. Lisäksi kummankin maan hallitus suhtautuu teknologiseen kehitykseen myönteisesti.

Nigerian talous on kasvanut keskimäärin seitsemän prosenttia vuodessa kymmenen viime vuoden aikana. Kasvusta voi kuitenkin paljolti kiittää öljyn vientiä ja öljyn suhteelli­sen korkeaa hintaa. Viime vuoden verrattain maltillinen viiden prosentin kasvulukema joh­tui ennen kaikkea öljyn hinnan laskusta sekä globaalista taloustilanteesta.

Nigerian hallitus on ilmoittanut panosta­vansa tieto- ja viestintätekniikkaan vähentääk­seen maan taloudellista riippuvuutta öljystä. Nigerian valtion tilastokeskuksen mukaan ala on tähän mennessä luonut noin 1,3 miljoonaa työpaikkaa ja kasvaa nopeammin kuin muut alat. Hallitus aikoo lisätä kasvua haalimalla tieto- ja viestintätekniikkaan lisää yksityistä rahoitusta.

Nigeriassa etenkin ulkomailla opiskelleet ja työskennelleet paluumuuttajat ovat perus­taneet informaatioteknologia-alan yrityksiä. Onyenwe on opiskellut graafista suunnittelua Yhdysvalloissa ja teknologiaa sekä yrittäjyyttä Englannissa. Nigeriaan hän palasi vuonna 2012. Sen jälkeen hän on ollut mukana perus­tamassa Audaxia, joka on erikoistunut ohjel­mistonkehitykseen ja koulutusteknologiaan.

»Yrityksen alkutaipaleella halusimme pal­kata ohjelmistonkehittäjiä ja koodaajia, mutta huomasimme nopeasti, että osaavia henkilöitä on vaikea löytää. Tämän takia päätimme alkaa opettaa nuorille ohjelmointia», Onyenwe sanoo.

Audax aloitti järjestämällä maksullisia koulutuksia vuonna 2013. Sittemmin yrittäjät ovat pyrkineet tekemään yhteistyötä julkisten koulujen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta koulutuksista voitaisiin tehdä nuorille mak­suttomia. Koulutukset vaihtelevat tietokonei­den perusteista vaativiin koodauskursseihin.

Koska osaavien ohjelmoijien kysyntä ylittää Nigeriassa tarjonnan, yksi Audaxin tavoitteista on, että koodauksesta tulisi osa Nigerian kan­sallista opetussuunnitelmaa. Nykyisellään toi­meliaat nigerialaiset nuoret opettelevat koo­daamaan omatoimisesti.

Onyenwe on itse kehittänyt maksuttoman Find-A-Med-sovelluksen, joka opastaa käyttä­jää löytämään itseään lähimpänä sijaitsevan sairaalan tai apteekin Lagosissa, jonka kartoi­tus on puutteellinen. Sovellusta on ladattu yli 5 000 kertaa. Samankaltaista ongelmanrat­kaisua koodauksen avulla Onyenwe haluaisi nähdä Nigeriassa lisää.

»Kun lapset oppivat koodaamaan, he oppi­vat myös kriittistä ajattelua, ongelmanratkai­sutaitoja ja luovaa ajattelua. Juuri tätä Nigeria tarvitsee», Onyenwe sanoo.

»Olen varma siitä, että koodauksesta tulee yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä. Myös afrikkalaisten tulisi osallistua sen kehittämi­seen.»

 

Langattomia yhteyksiä

Mobiilipalvelujen käyttö kasvaa nopeasti Saharan eteläpuolisessa Afri­kassa, jossa ne muodostavat kuusi prosenttia alueellisesta bruttokansan­tuotteesta.

Nigeriassa ja monessa muussa Afrikan maassa mobiiliyhteys on kiinteää laaja­kaistayhteyttä halvempi, koska Afrikan ympärille vedettyjä vedenalaisia verkko­kaapeleita on vain muutama.

Nigeriassa on avattu myös 4G-mobii­liverkko, mutta kallis palvelu on toistai­seksi saatavilla vain Lagosissa.

 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille