Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Tasa-arvon asialla

Valerie M. Hudson & Patricia Leidl: The Hillary Doctrine. Sex & American Foreign Policy. Columbia University Press 2015, 456 s.

Anna Kronlund

Yhdysvaltain presiden­tiksi pyrkivän Hillary Clintonin mukaan naisten tasa-arvoinen asema ei ole vain moraalinen, humanitaarinen tai oikeudenmukaisuuskysy­mys. Se on erityisesti turval­lisuuteen ja rauhaan liittyvä kysymys. Tähän viittaa Valerie Hudsonin jaPatricia Leidlin viime vuonna ilmestyneen kirjan otsikko.

Ulkoministeriaikanaan Clin­ton nosti naisten oikeuksien edistämisen yhdeksi priori­teetikseen. Hänen mukaansa tyttöjen mahdollisuus koulu­tukseen, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja tasa-arvoisten taloudellisten mahdollisuuksien tukeminen rakentavat oikeudenmukaista ja turvallista globaalia yhteisöä.

Kirja käsittelee Clintonin ajattelun lisäksi kysymystä siitä, onko sukupuolella ja naisten oikeuksilla väliä Yhdys­valtain ulkopolitiikassa. Tätä tarkastellaan muun muassa Yhdysvaltain lainsäädännöllis­ten aloitteiden, kehitysavun, erilaisten politiikka-ohjelmien ja institutionaalisten ratkaisu­jen valossa.

Clintonin ulkoministeri­kaudella ministeriön osaksi perustettiin toimisto, jonka oli määrä edistää naisten asemaa globaalisti. Lisäksi naisten asemaa pyrittiin parantamaan esimerkiksi naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeneella kan­sallisella politiikkaohjelmalla.

Samaan aikaan Yhdysvallat ei ole kuitenkaan ratifioinut kansainvälisiä naisten asemaa ja tasa-arvoa koskevia sopi­muksia, kuten kaikkinaista syrjinnän poistamista koskevaa sopimusta (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW). Kongressi ei ole myöskään hyväksynyt lakialoitetta naisiin kohdis­tuvan väkivallan estämiseksi – vaikka aloitteella on kanna­tusta läpi puoluekentän.

Naisten oikeuksia on käytetty myös perustelemaan väkivaltaisia ulkopoliittisia ratkaisuja. Esimerkiksi George W. Bushin hallinto perusteli Afganistanin sotaa osittain sillä, että naisten asemaa pitäisi parantaa.

Toisaalta Yhdysvallat on joissakin tilanteissa vaiennut naisten oikeuksien loukkauk­sista, kun vaikeneminen on palvellut Yhdysvaltain stra­tegisia intressejä. Esimerkiksi voidaan nostaa Yhdysvaltojen strateginen suhde Saudi-Ara­biaan, jonka vuoksi Yhdysvallat on pitänyt tuskin lainkaan esillä maan naisten alistettua asemaa.

Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on kuitenkin myös myönteisiä esimerkkejä sukupuolten tasa-arvoistumisesta. Yksi niistä on se, että naisia on alettu ottaa mukaan sotilaallisiin operaa­tioihin. Merijalkaväen naisista koostuva yksikkö toimi Irakissa jo ennen kuin Yhdysvalloissa virallisesti hyväksyttiin naisten osallistuminen taisteluoperaa­tioihin vuonna 2013. Naissoti­laat saivat yhteyden paikallisiin naisiin, mihin miessotilaat eivät olisi pystyneet.

 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille