Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Kaikkialle ulottuva pelon kulttuuri johtaa takuuvarmasti lyhytjän­teiseen toimintaan.

Näin totesi hiljattain Genevessä täydelle luentosalille puhunut hollantilaisjournalisti Joris Luyendijk. Hän alusti Lontoon finans­simaailmaa käsittelevästä bestseller-kirjastaan, joka on julkaistu suomeksi nimellä Rahan ruhtinaat. Cityn sijoituspankkiireja tutkinut Luyendijk katsoo, että pelko selittää osaltaan finanssikriisiä vauhdittanutta moraali­katoa. Toisten rahoja käyttäessään pankkiirit pelkäsivät jatkuvasti oman työpaikkansa puolesta. Tulokset ovat nähtävissä.

Havainto pätee rahoitusalan ulkopuolellakin. Pelon ilmapiiri auttaa har­voin tekemään harkittuja ja pitkäjänteisiä päätöksiä, pelkääpä sitten globa­lisaatiota, maahanmuuttoa, Venäjää tai pimeää. Vastuullisen päätöksente­kijän on toki otettava riskit tosissaan, mutta tarvitaan kylmäpäistä harkintaa ja päättäväisyyttä, jotta matka kohti viisautta ei tyssäisi lähtöruutuun.

Kun nyky-Euroopassa on jo alettu puhua 1930-luvun paluusta, lienee sopivaa kaivaa esiin Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Rooseveltin vir­kaanastujaispuhe keväältä 1933. Rooseveltin toteamus, jonka mukaan »meillä ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse», muistetaan laajalti, mutta presi­dentillä oli seuraavassa sivulauseessa vielä painavampaa asiaa. Hän kuvasi pelkoa nimettömäksi, järjenvastaiseksi ja perusteettomaksi kauhuksi, joka lamauttaa kaikki tarvittavat yritykset kääntää perääntyminen etenemiseksi.

Pelon seuraukset eivät ole muuttuneet miksikään. Mitä paremmin asi­antuntijat oppivat ymmärtämään ihmisaivojen toimintaa, sen vahvemmaksi käy näyttö primitiivisten tunteiden vaikutuksesta päätöksentekoon. Neuro­tieteitä kansainvälisen politiikan tutkimukseen yhdistävä geneveläiskollegani Nayef al-Rodhan rinnastaa ihmiset ja valtiot pohjimmiltaan emotionaali­siksi, moraalittomiksi ja egoistisiksi olennoiksi, joiden toiminnassa yhteistyö ja muu rationaalinen käytös jäävät herkästi tunteiden jalkoihin.

Emme ehkä voi mitään sille, mitä pelko saa aikaan aivoissamme. Voimme kuitenkin tehdä paljonkin sille, kuinka suuren roolin annamme pelolle yhteis­kunnallisessa keskustelussa.

Vaikka pelko usein liittyy ympäristömme muutokseen, tunne johtuu viime kädessä enemmän meistä kuin muista. Pelko ei tarvitse apua sille jätetyn tilan täyttämiseen, rohkeus on valittava itse. Monimutkai­sessakin maailmassa on uskallettava toimia. Arvoja on uskallettava puolustaa ja uusia avauksia tehdä. Vaikeistakin kysymyksistä on uskallettava puhua.

Menneeseen takertuminen, kuoreen vetäytyminen ja vieraan torjuminen saattavat näennäisessä yksinkertaisuudessaan olla suosittuja vastauksia maailman muutokseen. Suosio ei kuiten­kaan tee niistä sen enempää viisaita, pitkäjänteisiä kuin rohkeitakaan.

 
Ulkopolitiikka 2/2016

Suurin niistä on pelko

Joonas Pörsti/ UP

Pelko hämärtää politiikan

Teija Tiilikainen/ UP

Ali Khamenein seuraajat

Topias Haikala

Lisää rahaa aseisiin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Norjan puolustus suuntaa pohjoiseen

Sanna Orava

Populisti porskuttaa nousukaudellakin

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Briteillä vähiten EU-ystäviä

Juha Mäkinen/ UP

Yhden valtion todellisuus

Anna Tervahartiala

Vihaisen valtion jäljillä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Ydinaseiden uusi aika

Erik Nyström

Ohjuskilvestä on neuvoteltava

Tytti Erästö

Kalifi & kuningas

Liisa Liimatainen

Viimeinen rauhan saari

Erik Nyström

Pehmeillä keinoilla radikalismia vastaan

Teemu Sinkkonen

Šarian moderni tulkitsija

Heta Muurinen

Eurooppa-politiikan suuri murros

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhden tien päässä

Leena Malkki & Juhana Aunesluoma

Bosnia unohdettiin liian varhain

Mitjo Vaulasvirta

Vapaakauppa voi kutistaa taloutta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Afrikka vahvistuu koodaamalla

Elisabeth Wide

Valtiosopimuksia voi muuttaa

Katja Creutz

Spektaakkeli suurvallassa

Jukka Valtasaari

Talousopit uusiksi

Anne Ignatius

Politiikka katoaa näkyvistä tšekistien maailmassa

Toivo Martikainen & Katri Pynnöniemi

Historialla tehdään politiikkaa

Matti Pesu

Kaiken takana on Kochin veljesten verkosto

Jenni Heikka

Korjaussarja euroalueelle

Vesa Vihriälä

Tasa-arvon asialla

Anna Kronlund

Niukka, toiveikas tulevaisuus

Heta Muurinen

Egyptin likainen vallankumous

Sanna Ra

Beirut haisee, mutta ruoka maistuu

Laura Wickström

Pelko itse

Petri Hakkarainen

Turvallisuuspolitiikka maakunnille

Onnittelut vuosikerran voittaneille