Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Lähi-idän kaaos vasta alussa

Yrjö Lautela

 

Läntisten siirtomaaval­tojen sata vuotta sitten Lähi-itään hahmotte­lema alueellinen järjes­tys on romahtanut eikä uutta ole näkyvissä. Varmalta näyttää vain, että alue on pitkän myllerrysten ajan alussa, kirjoittaa Volker Perthes, joka johtaa saksalaista Stiftung Wis­senschaft und Politik -tutki­muslaitosta.

Perthes esittää varsin synkkiä tulevaisuudennäkymiä Lähi-idän pirstaloitumisesta. Hän pitää epätodennäköisenä, että Irak ja Syyria voisivat syn­tyä uudelleen keskusjohtoisina valtioina nykyisissä rajoissaan. Demografiset haasteet joh­tavat siihen, että myöskään alueen voimavaltiot Iran ja Saudi-Arabia tuskin voivat säi­lyä poliittisesti ja kulttuurisesti samanlaisina kuin nykyään.

Perthesin mukaan Lähi-idässä samanaikaisesti sekä odotetaan että pelätään, että suurvallat yrittäisivät muodos­taa alueelle uutta järjestystä. Esimerkiksi arabiankielisessä Googlessa »uusi Sykes-Picot» tuottaa 350 000 hakutulosta. Britannia, Ranska ja Venäjä sopivat tuonnimisellä sopi­muksella vaikutusalueistaan Lähi-idässä ensimmäisen maailmansodan aikana.

Odotukset eivät ole rea­listisia, Perthes katsoo. Suur­valtojen geopolitiikka on nyt puolustuksellista, päinvastoin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain ulkopolitiikka 2000-luvun alkuvuosina. Ulkovallat pyrki­vät välttämään omien soti­laiden lähettämistä alueelle. Perthesin kirja tosin ilmestyi juuri ennen kuin Venäjä aloitti pommitukset Syyriassa, mutta Venäjän voi katsoa puolusta­van Syyriassa tukikohtaansa.

Perthesin mukaan avain­asemassa ovat nyt Iran ja Saudi-Arabia, jotka ovat alueellisia voimatekijöitä ja toistensa vihollisia. Iranin vai­kutusvalta on lisääntynyt niin Irakissa kuin Syyriassa, ja Pert­hes pohtii, olisiko Bašar al-As­sadin hallinto edes pysynyt pystyssä ilman Iranin tukea. Iranin ydinohjelmaa koskeva sopimus on liennyttänyt maan suhteita suurvaltoihin. Tämä on huolestuttanut niin Israelia kuin Saudi-Arabiaakin.

Ellei Riadin ja Teheranin suhteita liennytetä, leviää edelleen »oikeauskoisuuden myrkky», jota Perthes pitää pahimpana esteenä alueen vakaudelle. Tunnustuksellinen kiista lietsoo konflikteja Syy­riassa, Irakissa, Jemenissä ja potentiaalisesti myös Libano­nissa. Isis, jota Perthes kutsuu »jihadistiseksi valtiohank­keeksi», on hänen mielestään lyötävä sotilaallisesti. Tästä ovat vastuussa ensisijaisesti Lähi-idän alueen maat yhdessä Yhdysvaltain ja Euroopan mai­den kanssa.

Palestiinalaiskysymyksellä ei Perthesin mukaan ole enää entistä merkitystä alueen väestön mobilisoinnissa. Kansalaisten protestointi kohdistuu pikemminkin omiin hallituksiin, eikä poliittisia ja taloudellisia epäkohtia voida perustella Israelin vastusta­misella.

Perthes panee hieman toivoa Iranin ydinsopimukseen. Hänen hahmottelemassaan optimistisessa skenaariossa ydinsopimus vahvistaa Iranissa voimia, jotka tavoittelevat sopua sekä alueellisessa että kansainvälisessä ympäris­tössä. Iranin poliittiset johtajat muuttavat kielenkäyttöään Yhdysvaltoja, Saudi-Arabiaa ja lopulta myös Israelia kohtaan. Samalla Saudi-Arabia ja muut arabimaat hyväksyvät Iranin kumppanikseen etsimään neuvotteluratkaisua Syyriaan ja Jemeniin.

 
Ulkopolitiikka 3/2016

Uudet kuninkaat

Giorgos Katsambekis

Valta ja vastuu

Teija Tiilikainen/UP

Valtapuolueen omat vaalit

Veera Laine

Baltia torjuu pakolaisia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhä harvempi pakolainen palaa kotimaahan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Seuraavaksi nexit tai öxit?

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa hakee uskottavuutta

Kaarina Vainio/UP

Ääni historian unohtamille

Kaarina Vainio/UP

Edustuksen illuusio

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Populismin luvattu maa

Marco Siddi

Konsensus heikkenee Pohjoismaissa

Mattias Lehtinen

Kokaiinin läpikulkumaa Venezuela ajautui umpikujaan – romahdus murtaa antiamerikkalaista rintamaa

Teksti: Mikko Pyhälä

Brasilia poistui näyttämöltä

Hanna Koivisto

Kansanvaltaa kiinalaisittain

Elina Sinkkonen

Arvokonservatiivien voimannäyttö

Heta Muurinen

Kadotettu kultakausi

Tuomas Koukkunen

Kyberhyökkääjä käyttää satelliitteja

Erik Nyström

Turvaa pörssiyhtiöstä

Kaarina Vainio/UP

Lisää sijoituksia veroalella

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

EU:n viimeinen ydinasemahti

François Heisbourg

Maailma kärsii moraalispoliittisesta kriisistä

Frank Johansson

Paluu plussan puolelle

Anne Ignatius

Muukalaisia ja baltteja

Kristi Raik

Lähi-idän kaaos vasta alussa

Yrjö Lautela

Kohti ammattinimikkeiden sukupuuttoa

Pasi Nokelainen

Vanhat sotaratsut

Pekka Vahvanen

Eriarvoisuuden pieni ensyklopedia

Matti Ylönen

Traumapolitiikkaa Yhdysvalloissa

Jenni Heikka

Washington hurmaa historialla

Maria Annala

Populismi on välttämätöntä

Emilia Palonen

Sumu leviää Venäjältä

Joonas Pörsti

Mistä lisää resilienssiä?

Anna-Kaisa Hiltunen

 

Geologia hämmentää politiikan tutkimusta

Kaarina Vainio/UP