Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kuperkeikkoja vapaakaupassa

FLICKR

 

Donald Trump on ilmoittanut heittävänsä presidenttinä romukoppaan Yhdysvaltain neuvotteleman TPP-vapaakauppasopimuksen Tyynenmeren maiden kanssa. Jos hän pitää vaalilupauksensa, hän toimii toisin kuin kaksi viimeisintä demokraattipuolueen presidenttiä, jotka ovat muuttaneet valintansa jälkeen näke­myksiään vapaakaupasta.

Keväällä 2008 Barack Obama arvosteli presidenttiehdokkuudesta kamppailleen kilpai­lijansaHillary Clintonin myönteistä suhtau­tumisesta vapaakauppaan. Ohion osavaltiossa Obaman kampanja postitti koteihin suljettujen teollisuuslaitosten kuvilla varustettuja mai­noksia. Presidenttinä Obama kuitenkin edisti TPP-sopimusta voimallisesti.

Bill Clinton puolestaan suhtautui 1990-luvun alussa varauksellisesti Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimukseen Naftaan. President­tinä Clinton täydensi työntekijöiden oikeuk­sien ja ympäristön suojaa sopimuksessa ja vei sen kongressissa läpi republikaanien äänillä, vastoin oman puolueen selvän enemmistön kantaa.

Tällä kertaa Hillary Clintonin olisi ollut vai­kea tehdä samankaltaista kuperkeikkaa, koska demokraattien linja oli naulattu nykymuotoista TPP-sopimusta vastaan heinäkuun puoluekokouksessa. Vapaakaupan vastaisessa ilma­piirissä amerikkalaiset äänestäjät eivät kuiten­kaan ehkä halunneet ottaa mitään riskiä.

 
Ulkopolitiikka 4/2016
 

Vapauden viholliset

Olli Ruohomäki

Suomettumisen juhlaraha juhlistaa satavuotiasta