Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Tiibet lännen mielikuvissa

Dibyesh Anand: Geopolitical Exotica – Tibet in Western Imagination. University of Minnesota Press, Borderlines, vol. 30, 256 s.

Rita Dahl


Westminsterin yliopiston Centre for Study of Democracy -keskuksen kansainvälisten suhteiden apulaisprofessori Dibyesh Anand tutkii uusimmassa kirjassaan eksoottisena kuvatun Tiibetin esiintymistä länsimaisessa mielikuvituksessa. Länsimainen Tiibet-eksotiikka on perustunut shangri-la-tyyppiseen käsitykseen tiibetiläisistä: heidän rauhanomaisuudestaan, väkivallattomuudesta, hengellisyydestä, luonnonläheisyydestä – ja tietenkin uskonnollisuudesta.

Eksoottisen Tiibet-kuvan mukaan maa on naapurivaltioiden – erityisesti Kiinan – väkivaltaisten sortotoimien uhri. Tämä tulkinta on tehnyt monista länsimaalaisista myös Free Tibet -aatteen tukijoita. Eksoottinen Tiibet-kuva on sopinut hyvin länsivaltioiden poliittisiin tarpeisiin eri aikoina, britti-imperiumin Aasiaa koskevista intresseistä lähtien. Tiibetistä on muodostunut länsimaille tapa rauhoittaa huonoa omatuntoa. Monet länsimaat – Suomi muiden mukana – noudattavat maltillista Kiinan-politiikkaa: teemme kauppaa Kiinan kanssa, mutta samalla puolustamme ihmisoikeuksia ja sananvapautta. Mutta vain tarpeeksi lievästi, etteivät hyvät kauppasuhteet häiriinny.

Anand väittää kirjassaan, että Tiibetiä koskeva poetiikka on valjastettu politiikan palvelukseen: Tiibet-kuvauksen avulla on oikeutettu käytännön politiikkaa. Puolueettomina näyttäytyvät länsimaat ovat pelastajia, jotka saapuvat paikalle Kiinan turvautuessa sortotoimiin munkkeja ja kansalaisia vastaan. Lännen ihmisoikeusjärjestöt ja diplomaatit kiiruhtavat kilvan auttamaan ”pientä ja avutonta” Tiibetiä. Tiibet-mielikuvissa länsimaat hakeutuvat järkeä ja kulttuuria edustavaan sankarin asemaan. Tiibet on länsimaisten lähetyssaarnaajien kohdemaa, jonne valistusta on levitetty.

Länsimainen media omaksui Lhasan maaliskuun mellakoiden jälkeen sankarin roolin paheksumalla Kiinan valtion antamia elinikäisiä tuomioita ja enteilemällä, että tiibetiläisille voi käydä kuten Amerikan intiaaneille. Moralistithan eivät tunnetusti saavu paikalle itse, kuin mahdollisesti vasta jälkeenpäin.

Tiibet ei ole koskaan ollut valtio länsimaisessa mielessä, eikä yksikään maa ole tunnustanut sitä kansakuntana. Tiibetiläiset itse kuitenkin uskovat omaan historialliseen erityisyyteensä. Kiina on vaatinut hallintaoikeutta Tiibetiin muun muassa sillä perusteella, että maa on ollut osa monia Kiinan muinaisista imperiumeista.

Anandin näkemyksen mukaan tiibetiläisyys on edelleen kehittyvä identiteetti, jonka syntyyn ovat vaikuttaneet Kiinan repressiopolitiikan lisäksi muun muassa Intian Dharamsalassa sijaitsevan Tiibetin pakolaishallituksen poliittiset lausunnot, sukupolvien väliset tapaerot ja länsimaiden viljelemä Tiibet-eksotiikka, josta tiibetiläiset eivät kuitenkaan tunnista itseään. Maan poliittinen ja henkinen johtaja Dalai-lama on ollut sekä demokratian että ihmisoikeuksien symboli kaikenikäisille tiibetiläisille ja merkittävä heidän identiteetilleen.

Kiinan ja Tiibetin suhteet kiristyivät länsimaisen kolonialismin saapuessa Aasiaan ja kiinalaisten eurooppalaistettua poliittista järjestelmäänsä. Kiinan otteet Tiibetiä kohtaan kovenivat ensimmäisen kerran britti-imperiumin kanssa 1904 solmitun Lhasan sopimuksen jälkeen. Toinen pakkaskausi koettiin vuodesta 1959 lähtien. Kiinalaiset virkamiehet pitivät Tiibetin-suhteen analogiana buddhalaista isäntä–palvelija-suhdetta.

Toisen maailmansodan jälkeen Tiibetiä kuvattiin paternalistisen romanttisesti, korostaen tiibetiläisten uskonnollisuutta. Nykyään buddhalaisuuden rooli on muuttunut itsetarkoituksellisesta välineelliseksi Tiibet-kuvan rakennusainekseksi, vaikka Dalai-laman rooli itseisarvoisena Tiibetin symbolina on säilynyt.

 
Ulkopolitiikka 2/2008

Pääkirjoitus: Yhdeksän miljardia

Joonas Pörsti

Sari Baldauf kaipaa älyllistä rehellisyyttä

Joonas Pörsti

Epämiellyttäviä totuuksia onkin kaksi

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Poliittista uhkapeliä

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Öljy-yhtiöiltä varoja uusiutuville

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Hyvästit muovipusseille

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Koulutettu väestö on edellytys kestävälle kehitykselle

Wolfgang Lutz

Kolme väitettä väestönmuutoksesta

Joonas Pörsti ja Niina Sarkonen

Silminnäkijä: Ban-Ki Moon täyttää nyt YK:n saappaat

Kirsi Hyytiäinen

Väestönkasvu on vakava uhka ilmastolle

Heikki Ikonen

Sarkozyn lumous haihtui

Laura Parkkinen

Kommentti: Yksityiselämän julkisuus voi Suomessakin vauhdittaa poliitikon uraa

Mari K. Niemi

Hubert Védrine: "Eurooppalaiset eivät halua EU:sta suurvaltaa"

Niina Sarkonen

Silminnäkijä: Ristivetoa Bukarestissa

Jyrki Karvinen

Georgian ratkaisujen vuosi - kohti sotaa vai osaksi Eurooppaa?

Sopho Bukia

EU:n ja Venäjän hukattu kumppanuus

Hiski Haukkala

Kiinan vähemmistökansat nousivat kapinaan

Christian Jokinen

Puheenvuoro: Uusia lähteitä kehitysrahoitukseen

Matti Ylönen

Puheenvuoro: Viron Suomi-kuvaa hallitsevat vanhat asenteet

Jarmo Virmavirta

Mielipide: Suomen puolustus ei vastaa todellisiin uhkakuviin

Rasmus Hindrén

Mielipide: Laajan turvallisuuden määrittely on poliittinen valinta

Jarno Limnéll

Kirjatutka: Sodankäynti yksityistyy

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Väläyksiä eurooppalaisesta islamista

Marko Juntunen

Kirjatutka: Tiibet lännen mielikuvissa

Rita Dahl

Kirjatutka: Uudenlaista toiveajattelua

Vilho Harle

Kirjatutka: Hijabinsa hylännyt feministi

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Ideologista sodankäyntiä amerikkalaisittain

Matti Sadeniemi

Kirjatutka: Diplomaatti todistajana ja kertojana

Klaus Törnudd

Kirjatutka: YK:n remonttimies Bolton

Pasi Rajala

Kirjatutka: Keinoja kaihtamatta - terrorismin kulttuurihistoria

Jyrki Ruohomäki

Kirjatutka: Vakoojia, maanpettureita

Kukka-Maaria Kuisma

Kirjatutka: Luokkasodan uusin luku

Lauri Muranen