Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Suomi jäi kimppakyydistä: olemme hännillä jakamistalouden käyttäjinä

Laura Myllymäki/UP
Grafiikka: Teemu Pokela

Jos Blablacar ei soita kelloja, tiedätkö, mitä ovat Shareyourmeal ja Hopwork?


Vain noin kahdeksan prosent­tia suomalaisista on Euroba­rometrin mukaan käyttänyt jotain jakamistalouden alus­taa. Vastaava prosenttiluku Ranskassa on 36. Jakamis- tai yhteistyötalouden alustoilla tarkoitetaan internetin kaup­papaikkoja, joissa palveluja tarjoavat ja ostavat ihmiset kohtaavat.

Blablacar on Ranskassa vuonna 2006 perustettu kimppakyytipalvelu. Vuonna 2015 sillä oli brittiyhtiö PwC:n raportin mukaan 25 miljoonaa jäsentä.

Shareyourmeal puolestaan on voittoa tavoittelematon, kotikokkien ruoan jakamiseen kehitetty alusta, Hopwork taas työnantajia paikallisiin free­lancereihin yhdistävä palvelu. Maailmanlaajuisesti tunne­tuimpia jakamistalouspalveluita sen sijaan ovat majoituspalvelu Airbnb ja kuljetuspalvelu Uber.

Euroopan komissiolla on yhteistyötaloutta koskeva toimintasuunnitelma, josta parlamentin sisämarkkinavaliokunta äänesti toukokuun alussa. Valiokunta korosti päätöslauselmassaan kilpailun kannalta reiluja oloja, työnte­kijöiden oikeuksista huolehti­mista ja verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Laajemmin kyse on komis­sion esittelemästä sosiaalisten oikeuksien pilarista, joka pyrkii vastaamaan työelämän muu­toksiin.

Miksi uudet palvelut ovat saaneet Suomessa verrattain vähän jalansijaa?

Jakamistalouteen perehty­nyt Sitran johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti pitää osa­syynä Suomen väestöä, joka on Euroopan ikääntyneimpiä. Jakamistalouspalveluja käyttä­vät erityisesti nuoret. Toiseksi Suomessa on verrattain jäykät säädökset. Kolmanneksi kyse voi olla halusta omistaa:

»Olemme vaurastuneet pitkällä aikavälillä katsottuna suhteellisen äskettäin, joten Suomessa on vielä perinteisen omistamisen himoa enemmän kuin maissa, jotka ovat olleet vauraita jo pidempään.»

 
 

Skotlanti tahtoo äänensä kuuluviin

Milja Komulainen

Saako ulkomainen poliitikko kampanjoida Suomessa?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Köyhyys, riski elämälle

Laura Myllymäki/UP

EU:n ongelmalapset

Matti Koskinen

Demokratian siemeniä idässä

Olli Ruohomäki

Tyynenmeren dominopalikka

Kirsi Crowley

Viisi mallia Britannialle

Emmi Skytén

Oi herää, Suomi!

Joonas Pörsti/UP

Kiinan linja pitää

Anne Ignatius

Sipilän hallitus EU-tyhjiössä

Ninni Sandelius

Daavidin linko

Erik Nyström

Jossain vai missä tahansa?

Laura Parkkinen

Kansanvaltaa afrikkalaisittain

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Kehotus arvokeskusteluun

Teija Tiilikainen/UP

Harkitsevia äänenpainoja

Joonas Pörsti/UP

Kuninkaan teltta suojaa arotuulelta

Toivo Martikainen

Rahapaja julkaisi entistä uudemmat juhlarahat