Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Naisvalta nousee etelässä

Juha Mäkinen/UP

Tasa-arvo. Maailman parlamentaarikoista lähes joka neljäs on nainen.

Pohjoismaitaon totuttu pitä­mään tasa-arvon mallimaina, mutta naisparlamentaarikko­jen määrän perusteella kirk­kaimmat tähdet loistavat nyt Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Kansainvälinen parla­menttien välinen liitto IPU on tilastoinut parlamenttien sukupuolijakaumaa 1990-luvun lopulta lähtien. Vielä kymme­nen vuotta sitten neljä viidestä maailman naisvaltaisimmasta parlamentista oli Pohjois­maissa. Nyt maailman kym­menestä naisvaltaisimmasta parlamentista enää kaksi on Euroopassa: Ruotsi on sijalla 5 ja Suomi sijalla 10.

Ruanda nousi IPU:n listan ykkössijalle jo vuonna 2003. Sisällissodan jälkeen laadittu perustuslaki takaa naisille vahvan edustuksen maan parlamentissa. Vuonna 2008 Ruandasta tuli maailman ensimmäinen maa, jossa yli puolet parlamentin jäsenistä on naisia.

Vähitellen usean muunkin Afrikan ja Latinalaisen Ame­rikan maan äänestäjät ovat valinneet maittensa parla­mentteihin yhä enemmän naisia. Afrikasta kärkikymme­nikköön mahtuvat Ruandan lisäksi Seychellit (4.), Senegal (6.) ja Etelä-Afrikka (8.).

Kaikkiaan naisten osuus lainsäätäjistä on kasvanut tasaisen hitaasti, ja nyt maail­man parlamentaarikoista 22,5 prosenttia on naisia.

Merkillepantavaa on, että vielä kymmenen vuotta sitten IPU:n tilaston kymmenen kärkeen pääsi 35 prosentin naisosuudella. Nyt maan parlamentissa täytyy kärki­kymmenikköön yltääkseen olla selvästi yli 40 prosentin naisedustus.

IPU:n tilastojen myönteinen yllätys ovat arabimaat, joissa naisten osuus parlamen­taarikoista on kymmenessä vuodessa harpannut 7:stä 19 prosenttiin. Tosin Qatarissa ja Jemenissä ei edelleenkään ole ensimmäistäkään naisparla­mentaarikkoa.

Tyynenmeren parlamen­teissa tasa-arvo sen sijaan polkee paikallaan: naisten osuus on kasvanut 12:sta 13,1 prosenttiin.

Maailman kymmenen naisvaltaisinta parlamenttia, 2005–2015

2005

2010

2015

1

Ruanda

Ruanda

Ruanda

2

Ruotsi

Ruotsi

Bolivia

3

Norja

Etelä-Afrikka

Kuuba

4

Suomi

Kuuba

Seychellit

5

Tanska

Islanti

Ruotsi

6

Hollanti

Hollanti

Senegal

7

Argentiina

Suomi

Meksiko

8

Kuuba

Norja

Etelä-Afrikka

9

Espanja

Belgia

Ecuador

10

Costa Rica

Mosambik

Suomi