Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kohti sosiaalisesti oikeudenmukaista Eurooppaa

Vertti Kiukas
Soste

Köyhät ja työelämän ulkopuoliset tulisi myös huomioida Euroopan komission ehdotuksessa.

Suomi on koko unionijäsenyytensä ajan perinteisesti ajanut linjaa, jossa EU:n toimivalta sosiaali- ja terveyspolitiikassa nähdään vahingollisena. Tämä ajatus on syytä kyseenalaistaa. Euroopan komission julkaisema sosiaalisten oikeuksien pilari on eräänlainen listaus EU:n keskeisistä sosiaalipoliittisista periaatteista: yhtäläisistä mahdollisuuksista ja pääsystä työmarkkinoille, oikeudenmukaisista työoloista sekä sosiaalisesta suojelusta ja sosiaalisesta osallisuudesta. 

Komissio on esittänyt pilarin tueksi myös konkreettisia lainsäädännöllisiä toimia liittyen muun muassa työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen, työntekijöiden valistamiseen ja työaikaan. Uutena oikeutena työntekijöille esitetään mahdollisuutta pitää omaishoitovapaata viisi päivää vuodessa sukulaisen sairastapauksessa. Silti monet ehdotukset jäävät epämääräisiksi, koska unionilla ei juuri ole toimivaltaa sosiaalipolitiikassa.

Ehdotukset ovat olleet kommentoitavana jäsenmaissa. Suomi oli yksi harvoista jäsenmaista, joka ei vastannut komission sitä koskevaan kuulemiseen. Jos ei kommentoi, ei voi vaikuttaa, vaikka se olisi juuri nyt tarpeen. Monissa EU:n jäsenmaissa on vahvaa tahtoa vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta. EU:sta halutaan vähemmän talouseliittien ja enemmän tavallisen kansalaisen hyödyksi toimiva unioni.

EU:ssa yksi keskeinen politiikan väline on euromaiden ohjausjakso, jossa tarkastellaan jäsenmaiden taloudenpitoa sekä muuta yhteiskuntapoliittista kehitystä. Tarkastelusta laaditaan raportit, mutta merkittävää on myös, miten komissio viestii jäsenmaita koskevista havainnoista. Talous- ja sosiaalipolitiikan välisen epätasapainon muuttamiseksi talousohjaukseen pitäisi sisällyttää sosiaalisten ja työllisyysvaikutusten arviointi.

Vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä tulee uudelleenarvioida: sosiaaliset investoinnit eli esimerkiksi sosiaaliturvaan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tehtävät julkiset panostukset sekä perusoikeuksien toteutuminen tulee punnita samalla, kun tarkastellaan alijäämä- ja velkasäännöksiä.

 

Sosiaalisten oikeuksien pilari pitäisi kääntää selkeiksi tavoitteiksi, laatia niiden saavuttamiselle suunnitelma ja asettaa joku vastuuseen niiden toimeenpanosta. Komissio on tehnyt ehdotuksissaan yleisiä linjauksia muun muassa peruspalvelujen saatavuudesta, vähimmäistoimeentulosta ja vammaisten osallistamisesta.

Lisäksi komissio on esittänyt konkreettisia lainsäädännöllisiä toimia, jotka parantaisivat esimerkiksi vanhempien ja omaistaan hoitavien ihmisten työ- ja yksityiselämän tasapainoa sekä sosiaalisen suojelun saatavuutta.

Pilarin toteuttamiseen tarvitaan lisäksi taloudellisia instrumentteja, kuten rakennerahastoja. Muussa tapauksessa pilarista uhkaa tulla vain lista yleviä periaatteita ja suosituksia, joita ei käytännössä toteuteta.

 

Pilarilla on myös oltava jonkinasteista velvoittavuutta. Euroalueella on edessään haasteita perussopimuksissa asetettujen työllisyys- ja sosiaalitavoitteiden saavuttamisessa. Se johtuu erityisesti siitä, että euroalueen jäsenyys rajoittaa mahdollisuuksia käyttää kansallisen tason makrotalouspolitiikan välineitä ja luo paineita nopeisiin sisäisiin mukautuksiin.

EU:n toimivaltaa voisi laajentaa sosiaaliasioissa erityisesti toimeentuloturvan vähimmäistasojen määrittelyyn. Esimerkiksi toimeentulotuelle ja muulle vähimmäisturvalle voisi määritellä yhteiset vaatimukset, jotka suhteutettaisiin kunkin jäsenmaan tilanteeseen.

EU:n toimivallan lisääminen sosiaaliturvan vähimmäisarvojen määrittelemisessä ei veisi päätäntävaltaa kansalliselta sosiaalipolitiikalta, vaan vahvistaisi sen roolia talouspoliittisen tarkastelun rinnalla.

 

Sosiaalisten oikeuksienpilarin periaatteissa on huomioitava nykyistä vahvemmin myös työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ihmisten oikeudet. Asiakirjoissa tunnistetaan kasvava eriarvoisuus- ja köyhyysriski, mutta työllisyystavoitteet ja joustavat työmarkkinat saavat siinä korostuneen roolin. Esimerkiksi sosiaaliturvaa ja palveluita koskevissa periaatteissa tulisi laajemmin huomioida työkyvyttömien oikeudet.

Pilarissa ei ole erillistä eriarvoisuutta, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevaa politiikan alaansa. Se ei korvaa tarvetta kattavaan ja integroituun köyhyyden vastaiseen strategiaan EU:n tasolla, vaikka se voi tukea sitä.

 

Keväällä komissiojulkaisi niin sanotun sosiaali-indikaattorien tulostaulun. Siihen on koottu 12 indikaattoria, joiden avulla on tarkoitus seurata EU-maiden edistymistä esimerkiksi tuloerojen sekä köyhyys- ja syrjäytymisriskin vähentämisessä tai työllisyysasteen ja koulutustason nostamisessa.

Siitä olisi tehtävä vaikuttava väline EU:n sosiaaliseen ulottuvuuteen. Oleellista on silloin, että indikaattoreita seurataan ja varmistetaan, että niillä on myös vaikutuksia poliittisessa päätöksenteossa.

Kirjoittaja on Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosten pääsihteeri.

 
Ulkopolitiikka 4/2017

Kiista turvapaikanhakijoista teki Saksan hallituksen synnytyksestä poikkeuksellisen vaikean – näin tapahtumat etenivät

Tuula Toivio

UP katsoi hypetetyn Kalevalanmaan, joka tekee Oopperatalosta viihteen näyttämön – teos on puhutteleva runsaudensarvi

Eeva Innola

EU on jo melkein liittovaltio, mutta siitä ei haluta puhua – näin federalismista tuli poliittinen lyömäase

Laura Myllymäki/UP

Botit ja kyborgit sorkkivat ajatteluamme verkossa päivittäin – tutkija: sääntelyn pallo on valtiollisilla toimijoilla

Kaarina Vainio/UP

Itsenäisen Suomen historia on menestystarina, johon liittyy kiusallisia piirteitä: perustuslakia on taivutettu moneen kertaan

Johanna Rainio-Niemi

Miksi naiset eivät puhu ulkopolitiikasta?

Kaarina Vainio/UP

Ugandassa pakolainen saa maatilkun, koulunkäyntioikeuden ja vapauden liikkua

Janne Salomaa

Uutuuskirja kuin jännitysromaani: Euroopan äärioikeisto ja Venäjä hyötyvät yhteyksistään

Janne Riiheläinen

Kirja: Brexit on Irlannille pilvi ilman kultareunusta – Pohjois-Irlannin rauhanprosessi voi vaarantua

Pasi Myöhänen

Liittovaltion hyvät puolet

Teija Tiilikainen/UP

Kohti sosiaalisesti oikeudenmukaista Eurooppaa

Vertti Kiukas

Venäläisen Vladimir Kara-Murzan sisäelimet lakkasivat yhtäkkiä toimimasta – kahdesti myrkkyä saanut dissidentti ei tiedä, miten ainetta päätyi hänen kehoonsa

Joonas Pörsti/UP

Jännitteitä, EU:n paikka pöydässä ja Yhdysvaltain kokoinen kysymysmerkki – Näin presidenttiehdokkaat tulkitsevat maailman tilaa vuonna 2024

Janne Salomaa, Laura Myllymäki & Tuula Toivio

 

Katastrofin hinta

Laura Myllymäki/UP

Raqqan toinen valtaus

Saana-Maria Jokinen

Erilaiset diktatuurit

Pirkko Pöntinen

Kansallisvaltion jälkeen

Heidi Hautala

Alueiden Euroopasta liittovaltioksi

Hannu Reime

Kansanvalta hajautuu eri tasoille

Jutta Urpilainen

Uusi maailmanpoliisi

Matti Koskinen

Vuonna 2024

Janne Salomaa ja Laura Myllymäki/UP

Iskunkestävät

Laura Myllymäki/UP

Tyrkkyvaltiot vailla tunnustusta

Olli Ruohomäki

Kiinan hoiperteleva talous

Tuula Toivio

Pulmalliset hauraat valtiot

Olli Ruohomäki

Jihadismi yllätti Ranskan

Janne Hopsu

Mafia rakastaa demokratiaa

Ville Ropponen

Taakanjako on ikuisuusaihe

Matti Pesu

Balkan järjestöjen vallassa

Heta Muurinen

Demokraattien toivo

Jenni Heikka

Ensimmäinen tv-presidentti

Anna-Kaisa Hiltunen

Nooan jälkeläiset

Joonas Pörsti/UP

Mikä ihmeen G?