Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirja: Pakolaiskeskustelun sudenkuopat

Mari Maasilta ja Kaarina Nikunen (toim.): Pakolaisuus, tunteet ja media. Vastapaino 2018, 224 s.

Niina Oisalo

Keskustelu pakolaisista kiertyy usein keskusteluksi jostain muusta kuin pakolaisista: esimerkiksi omasta identiteetistä, oman kulttuurin menettämisen pelosta ja uhkakuvista. Mari Maasillan ja Kaarina Nikusen toimittaja kirja analysoi pakolaisista käytyä keskustelua mediassa.

Pakolaisten saapuminen Lammille herätti pelkoa ja epäluuloa. Paikkakunnalle vuonna 2008 perustettu turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus nostatti moraalisen paniikin: keskuksen lähistöllä sijaitsevan koulun oppilaiden turvallisuuden epäiltiin vaarantuvan.

Sen sijaan Italian Badolatossa muualta tulleet turvapaikanhakijat päätettiin toivottaa tervetulleiksi. Siirtolaisille rakennettiin omia asuntoja sekä järjestettiin työpaikkoja. Kaupunki sai runsaasti julkisuutta esimerkkinä myötätunnosta ja inhimillisyydestä kriisin keskellä. Julkisuus toi alueelle myös enemmän turisteja.

Muun muassa nämä esimerkit otetaan esiin Lapin yliopiston mediakasvatuksen yliopistonlehtorin Mari Maasillan ja Tampereen yliopiston median ja viestinnän tutkimuksen professorin Kaarina Nikusentoimittamassa artikkelikokoelmassa Pakolaisuus, tunteet ja media. Teos analysoi parinkymmenen viime vuoden aikana eri medioissa – uutisissa, kirjoissa, elokuvissa, tv-sarjoissa sekä myös valeuutisissa – käytyjä keskusteluja pakolaisuudesta. Näkökulmana on erityisesti tunnetalous.

Jo kauan ennen pakolaiskriisiä eri medioihin oli muodostunut vihan ja myötätunnon tunteisiin perustuvia yhteisöjä. Kun turvapaikanhakijoiden määrä moninkertaistui vuonna 2015 Syyrian ja Irakin konfliktien pitkittyessä, yhä useampi sai kosketuksen eri kulttuureista saapuviin ihmisiin.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijat ovat 1990-luvun alusta lähtien tarkastelleet enenevästi eri ilmiöihin liittyviä tunteita ja niiden kiertoa yhteiskunnassa. Tunteet antavat puhtia julkiselle keskustelulle, saavat ihmiset liikkeelle ja ryhmittäytymään erilaisten mielipiteiden taakse.

Eräs affektiivisen teorian johtohahmoista, Sara Ahmed, puhuu tunnetaloudesta, siitä miten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kiertäviä tunteita arvotetaan, minkälaisia merkityksiä niille annetaan ja miten ne saavat aikaan toimintaa. Tästä on kyse silloin, kun esimerkiksi nälkää näkevien lasten kuvilla kerätään rahaa hyväntekeväisyysjärjestölle.

Toisaalta tunteisiin vetoavat kuvat voivat yksinkertaistaa uhrin ja auttajan asetelmaa. Lisäksi ne tuottavat niin sanottua myötätuntouupumusta. London School of Economicsin mediatutkimuksen professori Lilie Chouliaraki on kuvannut mediaympäristössä tapahtunutta muutosta posthumanitarismin käsitteellä: siirrymme suurten tunteiden kuvastoista kohti aiempaa leikillisempää ja refleksiivisempää suhtautumista mediaan.

Monitulkintaisempi kuvasto kuitenkin johtaa helposti tilanteeseen, jossa kampanjoiden keskiössä eivät enää ole apua tarvitsevat ihmiset ja heidän olosuhteensa, vaan länsimainen minuus. Pakolaiskeskustelu tuntuu usein kiertyvän keskusteluksi jostain aivan muusta kuin pakolaisista: omasta identiteetistä, oman kulttuurin menettämisen pelosta ja uhkakuvista, joita siirtolaisten läsnäolo herättää.

Kirjoittaja on mediatutkimuksen tohtorikoulutettava Turun yliopistossa.

 
 

Suomalaiset selättävät valeuutiset

Laura Myllymäki/UP

Tsaarin hovimies

Laura Myllymäki/UP

Opas pelonhallintaan

Matti Koskinen

Paluu Lähi-itään

Wolfgang Mühlberger & Marco Siddi

Kivi Naton kengässä

Matti Koskinen

Ihanteellinen vihollinen

Taina Tervonen

Ilman sadetta

Elli-Alina Hiilamo

Iranin nousu sivuutti enemmistön

Liisa Liimatainen

Diplomaatit jalkatöissä

Kaarina Vainio/UP

Optimisti ruorissa

Tuula Toivio

Yhteys todellisuuteen

Joonas Pörsti/UP

Velkatrauman jälkipuinti

Mattias Lehtinen

Kamppailua kybervallasta

Henrik Rydenfelt

Diplomatian höyhensarjassa

Matti Koskinen

Bruttokansantuote vie harhaan

Elli-Alina Hiilamo

Digitaaliset köyhäintalot

Henrik Rydenfelt

Naiset rauhanrakentamisen sivuraiteilla

Ulla Anttila

Väkivaltahallinto venäläisittäin

Ryhor Nizhnikau

Valkosipulileipää ja kulttuuririentoja

Margaryta Kirakosian

Uusi EU-virasto löytyi Savosta