Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Tuntemattomat sotilaat

Bob Shepherd: The Circuit – An ex-SAS soldier's true account of one of the most powerful and secretive industries spawned by the War on Terror. Macmillan 2008, 368 s.

Kristian Kurki


Jo kansitekstistä käynee selväksi, ettei The Circuit -kirjasta löydy lähdeluetteloa: An ex-SAS soldier’s true account of one of the most powerful and secretive industries spawned by the War on Terror.

Kirja perustuu armeijasta 1994 eläkkeelle jääneen Ison-Britannian erikoisjoukkojen sotilaan Bob Shepherdin uraan yksityisen suojeluteollisuuden piirissä ja kertoo osittain itseironisesti, mikä siinä mättää.

Ennen kaikkea Shepherd pyrkii osoittamaan kokemustensa kautta, kuinka terrorin vastainen sota on tuonut suojeluteollisuudelle tuntuvaa kasvua ja samalla synnyttänyt pahan kierteen: rauhan turvaamiseksi turvaudutaan rauhattomuudella ansaitseviin yrityksiin.

Kirja keskittyy lähinnä kentällä toimiviin suojeluteollisuuden työntekijöihin, joita on maailmassa jo kymmeniätuhansia. Moni heistä on tarttunut tehtäväänsä seikkailunhalusta tai rahapulasta. Heidät lähetetään kentälle usein puutteellisin taustatuin, vailla riittävää koulutusta tai tietoa siitä, miten todelliseen hengenvaaraan he saattavat joutua. Komentotiessäkin on vakavia puutteita. Pinteeseen joutuneiden vartijoiden avunpyynnöt saattavat mennä kuuroille korville.

Ala ei pode työvoimapulaa, eli työnantajilla on varaa sanella työsuhteiden ehdot. Palkkakehitys on viime aikoina ollut laskeva.

Suojelupiirin vapaata liiketoimintaa avittaa puutteellinen säännöstely. Yritykset ovat velvollisia ilmoittamaan taloudellisen tuloksensa, mutta eivät työntekijöihinsä kohdistuneita tapaturmia tai asiakkaidensa nimiä.

Sotilaiden vahvuuksista pidetään tarkkaa lukua ja pelataan totista politiikkaa. Toisaalta yksityisten vartijoiden lukumäärä on usein hämärän peitossa ja heidän kohtalonsa poliittisesti toissijainen seikka.

Yksityisten vartijoiden palkkaaminen peittää paitsi konfliktialueiden todellisen turvallisuuskriisin myös sen, että esimerkiksi Irakissa ja Afganistanissa on pitkään ollut liian vähän varsinaisia sotilaita vakauden turvaamiseksi. Seurauksena on kaikille osapuolille riskialttiimpi maailma, joka hämärtää sotilaan ja siviilin välistä määritelmää ja vaikeuttaa Shepherdin sanoja lainaten ”ammattilaisten” kenttätyötä.

Sivujuonena kirjoittaja kertoo myös, kuinka suojeluteollisuus palvelee toista konflikteista innostuvaa tahoa – mediaa. Toimittajat turvautuvat suojelupiirin palveluksiin purkittaakseen myyvää materiaalia alueilla, joille ei ole menemistä ilman mielenrauhan tarjoavaa vartijaa. Shepherdin suojatteihin lukeutuvat muiden muassa CNN:n Margaret Moth ja Nic Robertson. Kirja osoittaa samalla, kuinka alakynteen joutuneet poliittiset ja puolisotilaalliset joukkiot pyrkivät hyödyntämään näiden mediajulkkisten uutisjanoa saadakseen äänensä kuuluville.

Teos etenee kenttäpäiväkirjan tapaan, jossa seurataan Shepherdin työtehtäviä Palestiinassa, Irakissa, Afganistanissa sekä Saudi-Arabiassa, jonka hän luonnehtii yllättävänkin arvaamattomaksi maaksi. Ajoittain sorrutaan maskuliiniseen pullisteluun ja kuivaan huumoriin, mutta entisen taistelijan äärimmäisen käytännöllinen näkökulma asioihin on raikkaan mutkaton. Hänen jokseenkin yksiulotteinen lähtökohtansa ei vähennä kirjan arvoa – päinvastoin. Se muistuttaa, että sotilaan näkemys on ainakin otettava huomioon.

Tilanne elää, kuten pragmaatikon arvomaailma.