Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Japanin menestyksen avaimet

Pauli Opas: Japani – Aasian todellinen talousmahti. Meta Visual Oy 2008 (II päivitetty painos), 431 s.

Sanna Kantola


Pauli Opas, pitkän linjan diplomaatti ja talousasiantuntija, tarkastelee ennakkoluulottomasti Japanin talouden viimeaikaista kehitystä kirjassaan Japani – Aasian todellinen talousmahti.

Japanin talouskupla puhkesi 1990-luvun alussa ja maan talouskriisiä käsiteltiin kriittisesti maailman tiedotusvälineissä. Asenne ei ole muuttunut: länsimaisessa mediassa Japanin tilanne esitetään edelleen 2000-luvulla surkeana. Opas haastaa negatiivisen mielikuvan. Useat niistä yhteiskunnan ja talouden rakenteista, joita nyt pidetään syynä Japanin kriisiin ja talousongelmiin, olivat olemassa jo voimakkaan talouskasvun kaudella. Silloin niitä pidettiin Japanin menestyksen vankkana perustana. Rakenteet ovat samat, tulkinta niiden vaikutuksesta toinen.

Maan taloudellinen asema on edelleen kansainvälisessä vertailussa hyvä, Opas muistuttaa. Japanin merkitys maailmantaloudelle ilmenee hänen mukaansa erityisesti massiivisena rahoitustukena Yhdysvalloille. Sillä Yhdysvallat on kyennyt pitämään korkotasonsa matalana ja jatkamaan kulutusjuhlaansa kasvavista vaihtotase- ja budjettialijäämistään huolimatta.

Kirjan selkeä esitys Japanin talouden lähihistoriasta, markkinatalousjärjestelmästä, talouskriisistä ja sen lääkkeistä kuuluu peruslukemistoon maan talouselämästä kiinnostuneille.