Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Sankaruuden loppu

Herfried Münkler: Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie. Velbrück Wissenschaft 2006, 397 s.

Yrjö Lautela


”Amerikkalaiset rakastavat Coca-Colaa, mutta me rakas­tamme kuolemaa.”

Taliban-taistelijan iskulause kuvaa yhtä saksalaisen poliittisen ja sotahistorian tutkijan Herfried Münklerin kirjan teesiä, sotasankaruuden katoamista läntisistä de­mokratioista. Münkler pitää ensimmäisen maailmansodan tykistökeskityksiä käännekohtana. Haluttomuus sotia näkyi 1930-luvun myönnytyksissä Hitlerille.

Münklerin mielestä käsitys amerikkalaisten suuremmas­ta uhrivalmiudesta eurooppalaisiin verrattuna on lähinnä amerikkalaisten itsesuggestiota. Jo asevelvollisuuden lopet­taminen 1970-luvulla kertoo muuta, samoin sodan osittai­nen ”yksityistäminen” Irakissa. Omien tappioiden välttä­misestä tuli totalitaariselle Neuvostoliitollekin päätavoite Afganistanissa 1980-luvulla.

Münkler toteaa, että symmetriset sodat eli sodat, joissa osapuolten asevoimat ovat laadullisesti samankaltaisia, ovat nykyään hyvin epätodennäköisiä. Terrorismi hallitsee 21. vuosisadan sotia. Münkler tarkastelee nykyistä sodan­käyntiä historialliseen perspektiiviin tukeutuen. Carl von Clausewitz esiintyy tiheimmin nimiluettelossa.