Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Siirtolaisuus ei ratkea YK:ssa

Arno Tanner: The Future of International Migration Governance. East-West Books Helsinki and Finnish Ministry of Foreign Affairs 2006, 173 s.

Janne Hopsu


YK ei ole koskaan järjestänyt kansainvälistä konferenssia yhdestä aikamme suurista kysymyksistä, muuttoliikkeestä. Siirtolaisuuden hallinnan kysymyksiä ei kuitenkaan rat­kaista suurella YK-tyylisellä organisaatiolla. Työkaluksi sopii tiukasti rajatulla asialistalla toimiva kansainvälinen järjestö. Näin toteaa tutkimuksessaan muuttoliikekysymyk­siin erikoistunut Ulkomaalaisviraston tutkija, tohtori Arno Tanner.

Tanner esittelee kahdeksan erilaista, eläinten ominai­suuksien mukaan nimettyä organisaatiomallia ja niiden vahvuuksia sekä heikkouksia muuttoliikkeen hallintaa aja­tellen. 21 kansainväliselle alan asiantuntijalle esittämiensä kysymysten jälkeen Tanner vetää johtopäätökset. Suuri yllätys ei ole esimerkiksi yhteistyön korostaminen maas­tamuuton ja kehityskysymysten välillä. Kiinnostavaa on, etteivät tutkijat painota yhteistyötä laittoman siirtolaisuu­den kukistamiseksi.

Kansalaisjärjestöjä Tanner ei päästäisi päätöksentekijän rooliin, koska ne eivät ole valtioiden tavoin vastuussa teke­misistään. Järjestöille on kuitenkin tarvetta valtioita tukevi­na tai niitä älyllisesti kritisoivina vastavoimina.