Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Globalisaation lapset heitteillä

Jody Heymann: Forgotten Families – Ending the Growing Crisis Confronting Children and Working Parents in the Global Economy. Oxford University Press 2006, 306 s.

Maarika Toivonen


Kun yhtiöt siirtävät tuotantonsa maihin, joissa työnte­kijän suoja on heikko ja sosiaaliturva olematon, lapset kärsivät. Ympäri maailmaa pienet lapset viettävät yksin lukkojen takana tai toisten lasten ”hoidossa” ne pitkät tunnit, jotka vanhemmat ovat työssä. Myytit hoivaavista sukulaisverkoista kuuluvat menneeseen maailmaan. Heit­teille jääneiden lasten terveys ja kasvu kärsii. Hoitajalasten koulunkäynti keskeytyy. Tulevaisuuden eväät jäävät lai­hoiksi.

Harvardin tutkijan Jody Heymannin kirja tarjoaa sy­däntäraastavia tositarinoita ja vavahduttavaa tilastotietoa globalisaation kärsivistä lapsista. Heymannin johtama kymmenvuotinen projekti on tutkinut 55 000 perhettä 180 maassa. Tuloksena on vakuuttava teos vapaakaupan vaiku­tuksista perheisiin ja erityisesti lapsiin.

Heymann ei tyydy vain kuvaamaan ongelmia, vaan hän myös ehdottaa, mitä maat voisivat yhteistyössä tehdä niiden ratkaisemiseksi. Pääomien liikkumavapaus on tur­vattu, nyt on aika turvata työvoiman hyvinvointi, vaatii Heymann.